Lieferungen - 473265-2022

31/08/2022    S167

Dänemark-Kopenhagen: Elektrische Ausrüstung

2022/S 167-473265

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Nationale Identifikationsnummer: 30823702
Postanschrift: Nordre Toldbod 7
Ort: København K
NUTS-Code: DK011 Byen København
Postleitzahl: 1259
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Katrine Hansen
E-Mail: KHA@byoghavn.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.byoghavn.dk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://rib-software.dk/udbudsportal
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Byudvikling og havnedrift

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af køb, installation og drift af ladebokse i By & Havns parkeringsanlæg.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31600000 Elektrische Ausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nærværende udbud vedrører et genudbud af køb, installation og drift af ladebokse i By & Havns parkeringsanlæg. Udbudsmaterialet kan tilgås på byggeweb via TN046268A. Opgaven omfatter ligeledes forberedelse til fremtidige udvidelser, ligesom drift og service af By & Havns eksisterende ladestandere skal overtages af den vindende tilbudsgiver. By & Havn ønsker med udbuddet:

- at finde en samarbejdspartner til etablering og drift af ladepunkterne, herunder drift af ladeboksene, brugerapp for slutbrugeren samt løbende support for By & Havn samt slutbrugerne

- let adgang til opladning af elektriske køretøjer for alle brugere af By & Havns parkeringsanlæg

- digitale og brugervenlige løsninger med adgang til live data for By & Havn såvel som slutbrugeren

- fuld kontrol og fleksibilitet i forhold til at drive ladestanderne på forretningsmæssige vilkår

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 22 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31611000 Kabelsätze
31681500 Aufladegeräte
44141100 Elektroleerrohre
44320000 Kabel und zugehörige Erzeugnisse
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
51112000 Installation von Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
51112100 Installation von Elektrizitätsverteilungseinrichtungen
72220000 Systemberatung und technische Beratung
72253100 Help-Desk
72253200 Systemunterstützung
72310000 Datenverarbeitung
45232000 Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Rohrleitungen und Kabelnetze
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK011 Byen København
Hauptort der Ausführung:

Opgaven omfatter By & Havns parkeringsanlæg i bydelene Ørestad og Nordhavn.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

By & Havn ønsker at øge værdien af selskabets parkeringsanlæg samt understøtte den grønne omstilling af bilparken i udviklingsområderne i København, hvor By & Havn har ansvaret for etableringen og driften af de kollektive parkeringsanlæg gennem etablering af ladepunkter til opladning af elektriske køretøjer for områdernes beboere, erhvervsdrivende og besøgende. By & Havn ønsker at eje og drive ladepunkterne på forretningsmæssige vilkår, hvor forretningen og slutbrugeren vil være i centrum. Udbuddet vedrører indkøb af op til 649 ladebokse i kontraktperioden. By & Havn kan dog øge omfanget af køb, installation og drift af ladebokse med op til 40 % i kontraktperioden til de priser, der fremgår af tilbuddet. Anvender By & Havn denne mulighed, vil det samlede indkøb stige til i alt 909 ladebokse i kontraktperioden.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i henhold til udbudslovens § 61, stk. 1, litra a og b samt § 61, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. Udbuddet vedrører indkøb og installation af ladebokse (hardware og software) til elbiler med tilhørende kontrakt for drift af disse. Tilbudsgiver skal desuden overtage drift, service og vedligeholdelse af den eksisterende ladeinfrastruktur i By & Havns parkeringsanlæg på de vilkår, der fremgår af udbudsmaterialet.

INFORMATIONSMØDE:

Der afholdes informationsmøde hos By & Havn på Nordre Toldbod 7, 1259 København K den 6. september 2022 kl. 12.00-13.00.

Tilmelding skal ske til stm@byoghavn.dk markeret ”Tilmelding informationsmøde – udbud af ladestandere” i emnefeltet.

BESIGTIGELSESTUR:

For de prækvalificerede ansøgere, afholdes en besigtigelsestur, hvis der er nogen tilmeldte. Der kan læses mere om besigtigelsesturen og krav til tilmelding i udbudsbetingelserne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Hardware og installation / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Software og brugergrænseflader / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Drift / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 35
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 22 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Kontrakten kan forlænges en gang i 12 måneder.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Udvælgelsen foretages på baggrund af "De mest relevant referencer" de seneste tre år. Referencerne kan indskrives i ESPD'et, men ansøger har mulighed for at vedlægge dem som et særskilt bilag til ESPD'et. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4-sider.

Det kan være fordelagtigt for ansøger at beskrive omfanget og indholdet af sine referencer udførligt, og herunder påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt sammenlignelig med kontraktens genstand. Følgende oplysninger bør derfor angives for hvert reference projekt:

1. Bygherrens navn og kontaktperson

2. Udførelsesperiode (måned og årstal) for installation og idriftsættelse (hvis det er en igangværende opgave, hvor stor en del af opgaven, der er udført). Hvis referencen er fordelt på flere installationssteder bedes dette angives med oplysninger om antal installationssteder samt fordelingen af ladepunkterne.

3. Kontraktform og kontraktsum ekskl. moms

4. Om der er tale om offentligt tilgængelige ladepunkter, eller private/begrænsede lade-punkter

5. Kort beskrivelse af, hvilke konkrete roller og opgaver ansøgeren varetog (etablering, drift mv.)

6. Angivelse af, hvorfor referencen efter ansøgerens opfattelse, er relevant i forhold til den udbudte opgave.

Ved bedømmelsen af referencerne vil Ordregiver lægger vægt på:

• I hvor høj grad ansøgers arbejde i forbindelse med etablering og drift af AC lade-punkter i de udførte referencer er sammenligneligt med den udbudte kontrakt.

• Omfanget af de oplyste referencer. Større referencer vurderes mere positivt end en tilsvarende lille reference.

• Antallet af ladepunkter per installationssted. Flere ladepunkter per installationssted i en reference vurderes mere positivt end en tilsvarende reference med færre lade-punkter per installationssted.

Bedømmelsen sker desuden ud fra ansøgers – eller hvis relevant støttevirksomheders – rolle i forhold til referencens udførelse.

Udvælgelsen af de 5 bedst egnede ansøgere vil alene ske på baggrund af de referencer, som ansøger enten har beskrevet i ESPD eller har vedlagt som bilag til ESPD’et.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

I udbuddet finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6 anvendelse.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Se afsnit II.2.9)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ordregiver stiller følgende egnethedskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

• Tilbudsgiver har ved ansøgningstidspunktet i løbet af de seneste 3 år erfaring med etablering og drift af mindst 300 AC ladepunkter.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Der henvises til kontrakt med bilag.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 066-173886
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/09/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 03/10/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

ENDELIG DOKUMENTATION FOR EGNETHED OG UDELUKKELSE:

Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 151, stk. 1, indhente endelig dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD’et fra den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, inden tildelingen foretages. Ordregiver har konkret besluttet at indhente dokumentationen efter prækvalifikationsbeslutningen er sendt ud, idet Ordregiver har et presserende behov for at kunne indgå kontrakten direkte efter udløbet af standstill-perioden.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de nævnte udelukkelsesgrunde, vil Ordregiver indhente følgende dokumentation:

Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Det gælder også, hvis virksomheden har udenlandske ledelsesmedlemmer.

Virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, kan fremlægge følgende dokumentation for, at virksomheden ikke er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (i prioriteret rækkefølge):

• Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokumenter udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed samt certifikater udstedt af de kompetente myndigheder

• Erklæringer under ed

• Erklæringer på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor virksomheden er etableret.

Dokumentationen må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før ansøgningsfristen.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de angivne krav til teknisk og faglig egnethed, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge:

• Kontaktoplysninger til kontaktperson(-er) hos de kunder, som tilbudsgiver har oplyst som referencer i bilaget til ansøgningen, hvis disse oplysninger ikke allerede fremgår af referencen.

Består tilbudsgiver af en sammenslutning af virksomheder skal dokumentation i forhold til både udelukkelsesgrunde og egnethed fremlægges for hver af virksomhederne i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på en eller flere andre enheders tekniske og faglige formåen, skal dokumentation for udelukkelsesgrunde samt relevant dokumentation for egnethed tillige vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne.

FORHANDLINGSFORLØBET:

Ordregiver forventer at afholde én forhandlingsrunde, jf. afsnit 8 i udbudsbetingelserne. Forhandlingsmøderne vil blive afholdt fysisk hos By & Havn på Nordre Toldbod 7, 1259 København K og forventes afviklet i perioden 7.- 8. november 2022. Den endelige dagsorden for forhandlingsmødet vil blive sendt til tilbudsgiver i rimelig tid inden afholdelsen af dette. Tilbudsgiverne opfordres til at deltage i forhandlingsmøderne med nøglepersoner med den fornødne ekspertise. Det er som udgangspunkt den enkelte tilbudsgivers tilbud, der er emnet for forhandlingerne, herunder muligheden for at optimere tilbudsgivers tilbud. Derudover ønsker Ordregiver blandt andet at have en dialog om, hvorvidt den udbudte kontrakt inkl. bilag kan optimeres samt om forhandlingstemaer i udbudsbetingelsernes pkt. 8.2.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud. Ordregiver vil i så fald aflyse de planlagte forhandlingsmøder. Ordregiver forbeholder sig desuden muligheden for at gennemføre en eller flere ekstra forhandlingsrunder, hvis det viser sig nødvendigt.

VEDERLAG:

Der ydes ikke vederlag til tilbudsgiverne for at deltage i forhandlingerne.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lov om Klagenævnet for Udbuds § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
Telefon: +45 41715000
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/08/2022