Varer - 473339-2019

09/10/2019    S195

Danmark-Hillerød: Medicinsk udstyr

2019/S 195-473339

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Skodborg
E-mail: christian.skodborg@regionh.dk
Telefon: +45 40465620
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk dialog vedr. Patient monitoring, ved seng og centralt

Sagsnr.: 1565
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden forventer i 1. kvartal 2020 at udbyde rammeaftale på levering af Patientmonitorer og centrale overvågningsenheder indenfor bl.a. anæstesi, intensiv, opvågning, EWS (Early Warning Score) og transport (intern) på hospitaler og evt. øvrige institutioner.

Region Hovedstaden ønsker derfor at orientere sig om mulighederne på markedet, hvorfor leverandører, som kan levere ovennævnte udstyr, er velkomne til at komme og præsentere og beskrive deres udstyr - såvel billedligt som fysisk.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33120000 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden forventer i 1. kvartal 2020 at udbyde rammeaftaler på levering af Patientmonitorer og centrale overvågningsenheder indenfor bl.a. anæstesi, intensiv, opvågning, EWS (Early Warning Score) og transport (intern) på hospitaler og evt. øvrige institutioner.

Region Hovedstaden ønsker derfor at orientere sig om mulighederne på markedet, hvorfor leverandører, som kan levere ovennævnte udstyr, er velkomne til at komme og præsentere og beskrive deres udstyr - såvel billedligt som fysisk.

Fra Regionens side vil der deltage et bredt udsnit af kliniske bruger, teknisk og kommercielt personale.

Leverandøren kan forvente indgående spørgsmål vedrørende udstyrets tekniske kapacitet, betjening, alarmdistribution, hygiejne forhold, tilkobling til det centrale overvågningssystem, samt muligheder for tilkobling/samtidighed til Regionens eksisterende udstyr.

Arrangementet er planlagt med 4 til 5 præsentationer, fra forskellige leverandører, af en times varighed i løbet af dagen.

Arrangementet finder sted onsdag d. 6.11.2019 og forventes afholdt på Borgervænget 7, 2100 København Ø.

Hvis flere leverandører ønsker at deltage, forbeholder Region Hovedstaden sig ret til at prioriterer leverandører der kan præsentere forskellige teknologier og løsningsforslag.

Tilmelding, med en beskrivelse af det der vil blive præsenteret og eventuelle spørgsmål, sendes til Strategisk indkøbskonsulent Christian Skodborg, mobil +45 4045 5620, E-mail christian.skodborg@regionh.dk

Tilmelding senest 23.10.2019

Nærmere oplysninger vedrørende tid og sted fremsendes i uge 44.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/03/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/10/2019