Доставки - 473344-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Инструменти и апарати за регулиране и контрол
NDНомер на публикацията на обявлението473344-2019
PDДата на публикуване09/10/2019
OJНомер на броя на ОВ S195
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаБългарски институт по метрология (175092070)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен04/10/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура9 - Не е приложимо
TDВид на обявлението0 - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)38570000 - Инструменти и апарати за регулиране и контрол
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
BG411
IAИнтернет адрес (URL)www.bim.government.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС