We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Prekės - 473511-2019

09/10/2019    S195    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Čekija-Praha: Oro taršos stebėjimo arba matavimo paslaugos

2019/S 195-473511

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Český hydrometeorologický ústav
Nacionalinis registracijos Nr.: 00020699
Adresas: Na Šabatce 2050/17
Miestas: Praha 4 - Komořany
NUTS kodas: CZ01
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: Ing. Jitka Haboňová
El. paštas: jitka.habonova@chmi.cz
Telefonas: +420 244032374

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.chmi.cz

Pirkėjo profilio adresas: https://nen.nipez.cz/profil/CHMU

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia: https://nen.nipez.cz/profil/CHMU
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://nen.nipez.cz/profil/CHMU
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Systém imisního monitoringu – inovace a rozvoj – 4 (SIMIR 4)“

Nuorodos numeris: C1902
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90731400
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka techniky sítě měření znečištění ovzduší a laboratorní techniky pro měření znečištění ovzduší včetně příslušenství, dopravy, instalace, úplného zprovoznění, seznámením obsluhy s technikou při dodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací.

1.3. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části:

1. Technika sítě měření znečištění ovzduší a laboratorní technika,

2. Speciální meteorologická technika,

3. Měřící vůz (vybavená dodávka) pro Moravskoslezský kraj.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 53 560 000.00 CZK
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl visų pirkimo dalių
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 3
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Technika sítě měření znečištění ovzduší a laboratorní technika

Pirkimo dalies Nr.: 001
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90731400
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ01
NUTS kodas: CZ063
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Centrální laboratoř imisí, Generála Šišky 942/1, 143 00 Praha 4, ČESKÁ REPUBLIKA, Observatoř Košetice.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1 Odběrové zařízení pro odběry VOC (kanystry),

Vzorkovací zařízení pro odběr do kanystrů,

Speciální nerezové kanystry,

2 Dlouhodobé odběrové zařízení pro VOC (sorpční trubice),

3 Plynový chromatograf s MS detekcí s prekoncentrační jednotkou pro analýzu VOC,

4 Filter Test Rig,

2 Kaskádové impaktory pro gravimetrii, PAH, TK,

5 Přístroj pro online měření složení aerosolů,

6 Sekvenční nízkoobjemový vzorkovač pro odběr aerosolu frakce PM1.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 35 460 000.00 CZK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

OPŽP

II.2.14)Papildoma informacija

Projekt je financován z prostředků Operačního programu životní prostředí (dále též „OPŽP“) Prioritní osy 2 „Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“, SC 2.3 „Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů“. Registrační číslo projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/18_098/0009090.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Speciální meteorologická technika

Pirkimo dalies Nr.: 002
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
38120000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ042
NUTS kodas: CZ063
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Observatoř Tušimice, Observatoř Košetice

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

1 Eddy covariance measurement system,

2 Přenosný automatický skenovací aerosolový lidar,

3 Dopplerovský lidar.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 12 500 000.00 CZK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

OPŽP

II.2.14)Papildoma informacija

Projekt je financován z prostředků Operačního programu životní prostředí (dále též „OPŽP“) Prioritní osy 2 „Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“, SC 2.3 „Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů“. Registrační číslo projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/18_098/0009090.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Měřící vůz (vybavená dodávka) pro Moravskoslezský kraj

Pirkimo dalies Nr.: 003
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34144000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ080
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Pobočka Ostrava, K myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Měřicí vůz (vybavená dodávka) pro Moravskoslezský kraj

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 5 600 000.00 CZK
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

OPŽP

II.2.14)Papildoma informacija

Projekt je financován z prostředků Operačního programu životní prostředí (dále též „OPŽP“) Prioritní osy 2 „Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“, SC 2.3 „Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů“. Registrační číslo projektu CZ.05.2.32/0.0/0.0/18_098/0009090.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Splnění profesní způsobilosti podle § 77 prokáže dodavatel, který předloží prostou kopii:

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Předmět podnikání:

— Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

— Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 05/11/2019
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Čekų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 04/03/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 05/11/2019
Vietos laikas: 10:05
Vieta:

Sídlo zadavatele

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Otevírání nabídek proběhne bez účasti účastníků zadávacího řízení.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112

Interneto adresas: https://www.uohs.cz/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/10/2019