We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Prekės - 473614-2019

09/10/2019    S195    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Bulgarija-Sofija: Orlaivių dalys

2019/S 195-473614

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Aviootryad 28
Nacionalinis registracijos Nr.: 129009105
Adresas: Letishte Sofiya
Miestas: Sofiya
NUTS kodas: BG411
Pašto kodas: 1540
Šalis: Bulgarija
Asmuo ryšiams: Rumyana Yankova
El. paštas: avio28@avio28.com
Telefonas: +359 29425035
Faksas: +359 29459201

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.avio.28.com

Pirkėjo profilio adresas: https://www.avio28.com/pk/con-choice.html

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети МИ8-ПС(Т) с регистрация LZ-CAT и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 по рамково споразумение

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34731000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Възложителят е сключил рамково споразумение № АТ-06-5/30.5.2019 г. с 1 изпълнител за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца. Предмет на рамковото споразумение е доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети МИ8-ПС(Т) с регистрация LZ-CAT и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 19 922.50 BGN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
34731000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BG411
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Република БЪЛГАРИЯ, София 1540, летище София, Авиоотряд 28

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Въз основа на РС № АТ-06- 05/30.5.201 е възложена поръчка за доставка на компоненти и консумативи за вертолети МИ8-ПС(Т) с регистрация LZ-CAT и LZ-CAN, указани в таблица в договора.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Гаранционен срок (Гп) / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: 1.1. Подп. „Гаранционен срок в летателни часа“ (Гп1) / Lyginamasis svoris: 60
Kokybės kriterijus - Vardas: 1.2. Подп. „Гаранционен срок в месеци експлоатация“ (Гп2) / Lyginamasis svoris: 40
Kokybės kriterijus - Vardas: Срок за изпълнение (Рп) / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 60
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Критерий за провеждане на вътрешен конкурентен избор: „оптимално съотнош. качество/цена“ (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП):

КОn = 60 % Цn + 20 % Гn + 20 % Рn, където:

Цn — цена за доставка/замяна и сертификация;

Гn — гаранционен ср. в летателни часа и месеци експлоатация;

Pn — срок за изпълнение.

Методиката е посочена в документацията към обществената поръчка и рамковото споразумение

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 065-150912
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: МИ-4-АТ-06-5
Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
26/09/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: „Иноксис 01“ ООД
Nacionalinis registracijos Nr.: 130552614
Adresas: ул. „Русалка“ № 12 А
Miestas: София
NUTS kodas: BG411
Pašto kodas: 1505
Šalis: Bulgarija
El. paštas: inoxis@inet.bg
Telefonas: +359 28430243
Faksas: +359 28468610

Interneto adresas: www.inoxis.bg

Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 19 922.50 BGN
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 19 922.50 BGN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Комисия за защита на конкуренцията
Adresas: бул. „Витоша“ № 18
Miestas: София
Pašto kodas: 1000
Šalis: Bulgarija
El. paštas: cpcadmin@cpc.bg
Telefonas: +359 29884070
Faksas: +359 29807315

Interneto adresas: www.cpc.bg

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/10/2019