Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 473696-2021

20/09/2021    S182

Lithuania-Vilnius: Insurance services

2021/S 182-473696

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės įmonė 'REGITRA'
National registration number: 110078991
Postal address: Liepkalnio g. 97
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 02121
Country: Lithuania
Contact person: Ramunė Kailiūnienė
E-mail: ramune.kailiuniene@regitra.lt
Telephone: +370 62027150
Internet address(es):
Main address: https://regitra.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4611
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=597209
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=597209&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Savanoriško sveikatos draudimo paslaugos

Reference number: 2021
II.1.2)Main CPV code
66510000 Insurance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Perkamos savanoriško sveikatos draudimo paslaugos valstybės įmonės "Regitra" darbuotojams

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
66510000 Insurance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
II.2.4)Description of the procurement:

Perkamos savanoriško sveikatos draudimo paslaugos valstybės įmonės "Regitra" darbuotojams

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti nurodytus reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma

Minimum level(s) of standards possibly required:

Netaikoma

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Draudikas, laiku neišdavęs draudimo liudijimo (poliso), neišmokėjęs draudimo išmokos ir (ar) laiku neįvykdęs kitų sutartinių įsipareigojimų, moka Draudėjui 10,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną už kiekvieną atvejį atskirai.

2. Draudikas, padaręs su termino praleidimu nesusijusį Sutarties pažeidimą (pavyzdžiui, subtiekėjų pasitelkimas be Draudėjo sutikimo, Draudiko nepagrįstas atsisakymas sumokėti draudimo išmoką Apdraustajam ir pan.) Draudėjui raštu pareikalavus, moka 200,00 Eur dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimą.

3. Jei Sutartis nutraukiama dėl Draudiko kaltės (pavyzdžiui, dėl esminio Sutarties pažeidimo), Draudikas moka Draudėjui 5000,00 Eur dydžio baudą.

Kitos sutarties vykdymo sąlygos numatytos pirkimo sąlygose.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/10/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/10/2021
Local time: 08:45
Place:

Liepkalnio g. 97, Vilnius (arba nuotoliniu būdu).

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Apie protokolu įformintus susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus nebus pranešama to pageidaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus m. apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/09/2021