Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 473885-2021

20/09/2021    S182

Sverige-Karlstad: Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster

2021/S 182-473885

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: IUC Stål & Verkstad
Nationellt registreringsnummer: 802447-9621
Postadress: Sommargatan 101A
Ort: Karlstad
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 656 37
Land: Sverige
Kontaktperson: Mattias Säfström
E-post: mattias.safstrom@iucstalverkstad.se
Telefon: +46 722274482
Internetadress(er):
Allmän adress: https://iucstalverkstad.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/stalochverkstad/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=65507
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/stalochverkstad/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=65507
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Företagsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster inom Industriell utveckling

Referensnummer: UH-2021-2
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

IUC Stål & Verkstad verkar för en hållbar och konkurrenskraftig industri i Värmland. För detta behöver vi hjälp av experter inom olika områden – vilka specificeras nedan. Genom att ansluta er till diset får leverantörer möjligheter att leverera tjänster till IUC Stål & Verkstad, värmländsk industri samt att medverka i uppfyllandet av visionen. IUC Stål & Verkstad lever efter värdegrunden Coacha, Respektera, Utveckla vilken vi även förutsätter att leverantörer i uppdrag efterlever.  

Behovet är indelat i sju (7) olika övergripande kompetensområden:

1.    Ny teknik

2.     Hållbarhet

3.     Effektivitet och produktion

4.     Kompetensutveckling

5.     Marknadsutveckling/försäljning

6.     Regional industriell utveckling

7.     Kommunikation 

Mer parten av uppdrag ska utföras på plats i Värmland.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 11 500 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Ny teknik

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
79411100 Konsulttjänster för företagsutveckling
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inrättande av DIS avseende kommande anbudsförfrågningar.

DIS:et är indelat i 7st kompetensområden.

I övrigt enligt administrativa föreskrifter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 11 500 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 31/10/2021
Slut: 31/12/2028
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Hållbarhet

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
79411100 Konsulttjänster för företagsutveckling
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inrättande av DIS avseende kommande anbudsförfrågningar.

DIS:et är indelat i 7st kompetensområden.

I övrigt enligt administrativa föreskrifter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 31/10/2021
Slut: 31/12/2028
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Effektivitet och produktion

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
79411100 Konsulttjänster för företagsutveckling
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inrättande av DIS avseende kommande anbudsförfrågningar.

DIS:et är indelat i 7st kompetensområden.

I övrigt enligt administrativa föreskrifter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 31/10/2021
Slut: 31/12/2028
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kompetensutveckling

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
79411100 Konsulttjänster för företagsutveckling
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inrättande av DIS avseende kommande anbudsförfrågningar.

DIS:et är indelat i 7st kompetensområden.

I övrigt enligt administrativa föreskrifter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 31/10/2021
Slut: 31/12/2028
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Marknadsutveckling/försäljning

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
79411100 Konsulttjänster för företagsutveckling
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inrättande av DIS avseende kommande anbudsförfrågningar.

DIS:et är indelat i 7st kompetensområden.

I övrigt enligt administrativa föreskrifter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 31/10/2021
Slut: 31/12/2028
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Regional industriell utveckling

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
79411100 Konsulttjänster för företagsutveckling
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inrättande av DIS avseende kommande anbudsförfrågningar.

DIS:et är indelat i 7st kompetensområden.

I övrigt enligt administrativa föreskrifter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 31/10/2021
Slut: 31/12/2028
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kommunikation

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79400000 Företags- och managementrådgivning samt tillhörande tjänster
79411100 Konsulttjänster för företagsutveckling
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Inrättande av DIS avseende kommande anbudsförfrågningar.

DIS:et är indelat i 7st kompetensområden.

I övrigt enligt administrativa föreskrifter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 31/10/2021
Slut: 31/12/2028
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/12/2028
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/09/2021