Palvelut - 473941-2018

27/10/2018    S208    Euroopan parlamentti - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Tarjouspyyntö 06A050/2018/M024 – Brysselissä sijaitsevien, Euroopan parlamentin käytössä olevien rakennusten kestävä siivous (3 erää)

2018/S 208-473941

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Euroopan parlamentti
Rue Wiertz 60
Bruxelles
B-1047
Belgia
Yhteyshenkilö: Direction des Infrastructures — contrats et marchés
Sähköpostiosoite: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-koodi: BE

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://europarl.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Euroopan parlamentti
Parlement européen, service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Bruxelles
BE — 1047
Belgia
Yhteyshenkilö: SAM Contrats et Marchés
Sähköpostiosoite: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
NUTS-koodi: BE1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tarjouspyyntö 06A050/2018/M024 – Brysselissä sijaitsevien, Euroopan parlamentin käytössä olevien rakennusten kestävä siivous (3 erää)

Viitenumero: 06A050/2018/M024
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90911200
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan parlamentti aikoo tehdä kestävän julkisen hankintasopimuksen 3 sellaisen puitesopimuksen allekirjoittamiseksi, jotka koskevat Brysselissä sijaitsevien, Euroopan parlamentin käytössä olevien rakennusten (mukaan luettuina rakennusten julkisivut, lasirungot ja lasiset väliseinät) älykästä siivousta ympäristöystävällisellä tavalla ja noudattaen työntekijöiden sosiaalisia ehtoja.

Sopimuksen kestoaika on yhteensä 4 vuotta.

Tarjouspyyntö koostuu 3 seuraavasta erästä:

— erä 1: tilojen siivous sekä muut yleiset hygieniapalvelut seuraavissa rakennuksissa: ASP, PHS, ATR ja RMD,

— erä 2: tilojen siivous sekä muut yleiset hygieniapalvelut seuraavissa rakennuksissa: TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM ja WIE,

— erä 3: julkisivujen, lasirungon, lasisten väliseinien ja kääntöporttien puhdistus (kaikki rakennukset).

Hankintaviranomainen pyytää kiinnittämään erityistä huomiota kyseessä olevaan sopimukseen liittyviin sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin näkökohtiin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 37 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

Eriä 1 ja 2 ei voida yhdistää toisiinsa, ellei eritelmien kohdan 3 ehdoissa ole muuta mainittu.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tilojen siivous sekä muut yleiset hygieniapalvelut seuraavissa rakennuksissa: ASP, PHS, ATR ja RMD,

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45452000
90914000
90916000
90919000
90919100
90919200
90900000
90910000
90911200
90522400
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE10
Pääasiallinen suorituspaikka:

Bryssel

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erän kohteena on tilojen siivous sekä muut yleiset hygieniapalvelut seuraavissa rakennuksissa: ASP, PHS, ATR ja RMD.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 21 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tilojen siivous sekä muut yleiset hygieniapalvelut seuraavissa rakennuksissa: TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM ja WIE

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45452000
90914000
90916000
90919000
90919100
90919200
90522400
90910000
90911200
90900000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE10
Pääasiallinen suorituspaikka:

Bryssel

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tilojen siivous sekä muut yleiset hygieniapalvelut seuraavissa rakennuksissa: TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM ja WIE

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Julkisivujen, lasirungon, lasisten väliseinien ja kääntöporttien puhdistus (kaikki rakennukset)

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45452000
90919100
90919200
90522400
90910000
90911200
90911300
90900000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE10
Pääasiallinen suorituspaikka:

Bryssel

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erän kohteena on julkisivujen, lasirungon, lasisten väliseinien ja kääntöporttien puhdistus (kaikki rakennukset).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

tarjouspyyntömenettelyyn voivat osallistua samoin ehdoin kaikki luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja julkiset laitokset Euroopan unionin jäsenvaltioista, sekä kaikki luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja julkiset laitokset EU:n ulkopuolisista maista, jotka ovat allekirjoittaneet Euroopan unionin kanssa erityissopimuksen julkisten hankintojen alalla saadakseen mahdollisuuden sopimuksentekoon tämän tarjouspyyntömenettelyn yhteydessä, kyseisessä sopimuksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/12/2018
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/12/2018
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIA

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaustilaisuuteen, on vahvistettava osallistumisensa sähköpostitse (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) viimeistään 2 työpäivää ennen tarjousten avaustilaisuuden päivämäärää avaustilaisuudesta poissulkemisen uhalla. Tilaisuuteen voi osallistua ainoastaan 1 edustaja kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Euroopan parlamentti järjestää vapaaehtoisen tutustumiskäynnin 9.11.2018 klo 10.00.

Kokoontumispaikka on Brysselissä sijaitsevan Altiero Spinelli -rakennuksen akkreditointikeskuksen sisäänkäynti.

Tilaisuuteen voi osallistua enintään 2 edustajaa jokaiselta yritykseltä. Kulkuluvan valmistelua varten tarjoajia pyydetään toimittamaan yrityksen nimi ja osallistujien nimi, asema, henkilöllisyystodistuksen numero sekä syntymäaika sähköpostitse (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) 3 työpäivää ennen tutustumiskäyntiä.

Tarjoajat saavat vahvistuksen ilmoittautumisestaan sähköpostitse.

Euroopan parlamentti laatii jokaisesta tutustumiskäynnistä raportin, joka julkaistaan sähköistä tarjoamista koskevalla verkkosivustolla. Talouden toimija maksaa itse kaikki tutustumiskäynnistä aiheutuvat matkakulut, eikä Euroopan parlamentti korvaa niitä.

Tutustumiskäynnille osallistuminen on vapaaehtoista.

Tutustumiskäynnin aikana talouden toimijoilla on mahdollisuus esittää tarjouksen laatimisen kannalta merkittäviksi ja hyödyllisiksi katsomiaan kysymyksiä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Euroopan oikeusasiamies
Strasbourg
67000
Ranska

Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamo
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/10/2018