Servizzi - 473941-2018

27/10/2018    S208

il-Belġju-Brussell: Sejħa għall-offerti 06A050/2018/M024 — tindif fit-tul tal-bini okkupat mill-Parlament Ewropew fi Brussell (3 lottijiet)

2018/S 208-473941

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Rue Wiertz 60
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi postali: B-1047
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Direction des Infrastructures — contrats et marchés
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Parlement européen, service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Belt: Bruxelles
Kodiċi postali: BE — 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: SAM Contrats et Marchés
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Sejħa għall-offerti 06A050/2018/M024 — tindif fit-tul tal-bini okkupat mill-Parlament Ewropew fi Brussell (3 lottijiet)

Numru ta' referenza: 06A050/2018/M024
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
90911200 Servizzi tat-tindif ta' bini
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-Parlament Ewropew għandu l-għan li joħroġ kuntratt pubbliku fit-tul, bil-ħsieb li jiġu ffirmati 3 oqfsa ta' kuntratti ta' tindif "smart cleaning" tal-binjiet okkupati jew li se jiġu okkupati mill-Parlament Ewropew fi Brussell, kif ukoll il-faċċati, it-twieqi u l-bibien tal-ħġieġ, filwaqt li jkunu rispettati l-ambjent u l-kundizzjonijiet soċjali tal-ħaddiema.

Il-kuntratt se jkollu tul ta' żmien totali ta' 4 snin.

L-offerta hi maqsuma fi 3 lottijiet, kif ġej:

— l-1 lott: tindif tal-postijiet kif ukoll servizzi oħra tal-iġjene ġenerali tal-binjiet ASP, PHS, ATR u RMD,

— it-2 lott: tindif tal-postijiet kif ukoll servizzi oħra ta' iġjene ġenerali tal-binjiet TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE,

— it-3 lott: tindif tal-faċċati, it-twieqi, l-oqfsa, il-bibien tal-ħġieġ u x-xatbiet li jduru (il-binjiet kollha)

L-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt tagħti attenzjoni partikolari lill-aspetti soċjali u ambjentali fil-qafas ta' dan il-kuntratt.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 37 500 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
L-awtorità kontraenti tirriżerva d-dritt li tagħti kuntratti li jorbtu flimkien il-lottijiet jew gruppi ta' lottijiet li ġejjin:

Il-lottijiet 1 u 2 ma jistgħux jingħaqdu flimkien, skont il-kundizzjonijiet imsemmija taħt il-punt 3 tal-ispeċifikazzjonijiet.

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Tindif tal-postijiet kif ukoll servizzi oħra tal-iġjene ġenerali tal-binjiet ASP, PHS, ATR u RMD

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
45452000 Xogħol ta’ tindif estern tal-bini
90914000 Servizzi ta' tindif ta' parkeġġi
90916000 Servizzi tat-tindif ta' l-apparat tat-telefonija
90919000 Servizzi ta' tindif ta' uffiċċji, skejjel u tagħmir ta' l-uffiċċju
90919100 Servizzi tat-tindif ta' l-apparat ta' l-uffiċini
90919200 Servizzi tat-tindif ta' l-uffiċini
90900000 Servizzi ta' tindif u iġene
90910000 Servizzi tat-tindif
90911200 Servizzi tat-tindif ta' bini
90522400 It-tindif u t-trattament tal-ħamrija
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Tindif tal-postijiet kif ukoll servizzi oħra tal-iġjene ġenerali tal-binjiet ASP, PHS, ATR, RMD

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 21 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Tindif tal-postijiet kif ukoll servizzi oħra ta' iġjene ġenerali tal-binjiet TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
45452000 Xogħol ta’ tindif estern tal-bini
90914000 Servizzi ta' tindif ta' parkeġġi
90916000 Servizzi tat-tindif ta' l-apparat tat-telefonija
90919000 Servizzi ta' tindif ta' uffiċċji, skejjel u tagħmir ta' l-uffiċċju
90919100 Servizzi tat-tindif ta' l-apparat ta' l-uffiċini
90919200 Servizzi tat-tindif ta' l-uffiċini
90522400 It-tindif u t-trattament tal-ħamrija
90910000 Servizzi tat-tindif
90911200 Servizzi tat-tindif ta' bini
90900000 Servizzi ta' tindif u iġene
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Tindif tal-postijiet kif ukoll servizzi oħra ta' iġjene ġenerali tal-binjiet TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Tindif tal-faċċati, it-twieqi, l-oqfsa, il-bibien tal-ħġieġ u x-xatbiet li jduru (il-binjiet kollha)

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
45452000 Xogħol ta’ tindif estern tal-bini
90919100 Servizzi tat-tindif ta' l-apparat ta' l-uffiċini
90919200 Servizzi tat-tindif ta' l-uffiċini
90522400 It-tindif u t-trattament tal-ħamrija
90910000 Servizzi tat-tindif
90911200 Servizzi tat-tindif ta' bini
90911300 Servizzi tat-tindif tat-twieqi
90900000 Servizzi ta' tindif u iġene
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Tindif tal-faċċati, it-twieqi, l-oqfsa, il-bibien tal-ħġieġ u x-xatbiet li jduru (il-binjiet kollha).

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Jistgħu jieħdu sehem indaqs f'din is-sejħa għall-offerti l-persuni naturali kollha, l-entitajiet legali u l-korpi pubbliċi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-persuni naturali kollha, l-entitajiet legali u l-korpi pubbliċi ta' pajjiżi li mhumiex membri li setgħu daħlu fi ftehim speċjali mal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ksib pubbliku billi jkollhom aċċess għall-kuntratt f'din is-sejħa għall-offerti, taħt il-kundizzjonijiet li hemm f'dan il-ftehim.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 11/12/2018
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 18/12/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

Rue Belliard 80, Bruxelles, IL-BELĠJU

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

B'riskju li jiġu mċaħħda mill-aċċess għall-ftuħ tal-offerti, dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għandhom jikkonfermaw dan permezz ta' Email (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) mhux aktar tard minn jumejn (2) tax-xogħol qabel il-jum tal-ftuħ tal-offerti, u jillimitaw ir-rappreżentanza tagħhom għal persuna 1.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Il-Parlament Ewropew se jorganizza laqgħa ta' informazzjoni (mhux obbligatorja) fid-9.11.2018 (fl-10:00).

Il-post tal-laqgħa se jkun fid-daħla taċ-ċentru tal-akkreditazzjoni tal-Bini Altiero Spinelli fi Brussell.

Jistgħu jattendu mhux aktar minn żewġ (2) rappreżentanti għal kull kumpanija. Biex ikun ippreparat il-biljett għad-dħul tiegħek, jekk jogħġbok ibgħat, permezz ta' Email (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu), l-isem tal-kumpanija tiegħek u ismek, il-pożizzjoni, in-numru tal-karta tal-identità u d-data tat-twelid ta' dawk li se jattendu, 3 ijiem tax-xogħol qabel iż-żjara.

Se tirċievi konferma tar-reġistrazzjoni tiegħek permezz ta' Email.

Il-Parlament Ewropew se jfassal rapport wara ż-żjara fuq is-sit, li se jkun ippubblikat fuq is-sit tal-Internet tal-etendering. L-ispejjeż tal-ivvjaġġjar marbuta mal-laqgħa ta' informazzjoni jridu jitħallsu mill-operatur ekonomiku u mhumiex se jintraddu lura mill-Parlament Ewropew.

Is-sehem fiż-żjara fuq il-post mhux obbligatorju.

Waqt iż-żjara fuq is-sit, l-operaturi ekonomiċi se jkollhom l-opportunità li jistaqsu mistoqsijiet li huma jqisu bħala rilevanti u siewja biex iħejju l-offerta.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67000
Pajjiż: Franza
Indirizz tal-Internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
16/10/2018