Služby - 473942-2018

27/10/2018    S208

Belgie-Brusel: Euroscola – příprava, koordinace a řízení programu

2018/S 208-473942

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 200-453486)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, direction générale de la communication
Poštovní adresa: Rue Wiertz 60
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Bureau de Liaison Strasbourg
E-mail: sabine.gross@ep.europa.eu
Tel.: +33 388174001
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.europarl.europa.eu/
Adresa profilu zadavatele: http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Euroscola – příprava, koordinace a řízení programu

Spisové číslo: COMM/DG/AWD/2018/482
II.1.2)Hlavní kód CPV
79952000 Organizování akcí
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Kancelář Evropského parlamentu ve Štrasburku od roku 1989 rozvíjí program umožňující mladistvým seznámit se s rolí Evropského parlamentu a pochopit potřebu osobního angažování se v demokracii. Cílem tohoto programu je připravit mladistvé na jejich roli evropských občanů.

V rámci programu, který simuluje aktivity Evropského parlamentu (zasedání komise, plenární zasedání, hlasování, diskuse, přijímání opatření apod.), se organizuje na 20 dní, kde se setkává až 600 mladistvých pocházejících z Evropské unie v doprovodu jejich profesorů. Animační tým bude pod vedením úředníka Evropského parlamentu zajišťovat přípravu, koordinaci a řízení těchto dní.

Úkolem vybrané společnosti je zajistit řízení programu a motivovat účastníky, dohlížet na mladistvé v průběhu dne a zajistit jejich aktivní účast v programu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/10/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 200-453486

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Namísto:
Datum: 07/12/2018
Místní čas: 12:00
Má být:
Datum: 17/12/2018
Místní čas: 12:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 17/12/2018
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 09/01/2019
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: