Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 473942-2018

27/10/2018    S208

Belgien-Bryssel: Euroscola – utarbetande, samordning och drift av programmet

2018/S 208-473942

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 200-453486)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, direction générale de la communication
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Bureau de Liaison Strasbourg
E-post: sabine.gross@ep.europa.eu
Telefon: +33 388174001
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.europarl.europa.eu/
Upphandlarprofil: http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Euroscola – utarbetande, samordning och drift av programmet

Referensnummer: COMM/DG/AWD/2018/482
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79952000 Evenemang
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europaparlamentets kontor i Strasbourg har sedan 1989 utvecklat ett program för möten med ungdomar med ändamålet att de ska förstå Europaparlamentets roll och inse behovet av personligt engagemang i en demokrati. Programmets mål är att förbereda ungdomarna för deras framtida roll som europeiska medborgare.

Inom ramen för ett program som bygger på simulering av de europeiska parlamentarikernas aktiviteter (utskottssammanträden, plenarsammanträden, omröstningar, diskussioner, antagande av resolutioner m. m.) organiseras under ett tjugotal dagar, som samlar upp till 600 ungdomar och deras lärare, från Europeiska unionens medlemsländer. Ett ledningsteam ska, under överinsikt av en av Europaparlamentets tjänstemän, säkerställa planeringen, koordinationen och genomförandet av dessa dagar.

Det företag som tilldelas kontraktet ska genomdriva programmet och motivera deltagarna, ha uppsikt över ungdomarna under det att dagen fortlöper och säkerställa att dessa aktivt och med engagemang deltar i programmet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/10/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 200-453486

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum och klockslag för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 07/12/2018
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 17/12/2018
Lokal tid: 12:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 17/12/2018
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 09/01/2019
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: