Byggentreprenader - 474037-2020

09/10/2020    S197

Sverige-Sundbyberg: Markanläggning

2020/S 197-474037

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 188-453049)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sundbybergs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0175
Postadress: Östra Madenvägen 4
Ort: Sundbyberg
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 172 92
Land: Sverige
Kontaktperson: Cecilia Tennfors
E-post: cecilia.tennfors@sundbyberg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sundbyberg.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

90654 Gator mm - etapp 4 (mark och ledningsarbeten)

Referensnummer: STN-0021-2020 UVD
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45236000 Markanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ursviks västra delar exploateras i samband med utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen. Arbetena inom denna entreprenadupphandling omfattar i huvudsak:

• Schakt och fyll för tvärbana, gata och VA-ledningar

• Ledningsförläggning VA

• Bergssprängning

• Markarbeten för övriga ledningar

• Tillfällig dagvattendamm

• Markförstärkning

Beställaren har option att tilläggsbeställa, se handling Entreprenadkontrakt § 1. Omfattning i detalj framgår av förtecknat förfrågningsunderlag i Handlingsförteckning.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/10/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 188-453049

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 02/11/2020
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 09/11/2020
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 31/01/2021
Ska det stå:
Datum: 07/02/2021
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 03/11/2020
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 10/11/2020
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: