Építési beruházás - 474111-2020

09/10/2020    S197

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2020/S 197-474111

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2020/S 162-391594)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kajtár Szilárd Gordon
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14388566
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kerékpáros útvonal Székesfvár–Polgárdi-710sz. főút

Hivatkozási szám: EKR000819932020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész:

Budapest–Balaton kerékpáros útvonal – Székesfehérvár–Polgárdi közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, megvalósítása és opcionálisan közműkiváltások elvégzése (PST 3. szintű kód: B005.03.73; B005.04.73)

2. rész:

Budapest–Balaton kerékpáros útvonal – Polgárdi-710 sz. főút közötti szakasz kiviteli terveinek elkészítése, megvalósítása és opcionálisan közműkiváltások elvégzése (PST 3. szintű kód: B005.04.73)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/10/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 162-391594

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:

Jelen rész a Székesfehérvár-Polgárdi közötti engedélyezési tervdokumentáció alapján kiviteli tervek elkészítését, és ezek alapján a kerékpárút/kerékpárosbarát út megépítését tartalmazza.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1 201 sor, valamint az 1/a. melléklet 1.58 sor rögzíti a „Budapest Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya)” infrastruktúra fejlesztést.

A Székesfehérvár és Polgárdi közötti kerékpáros útvonal megvalósítása során, mintegy 15,7 km egybefüggő hosszon önálló, új nyomvonalon vezetett kerékpárút építése és meglévő közutakon forgalomtechnikai beavatkozás valósul meg. A szakaszon létesítésre kerül egy 41 m szabadnyílású kerékpárút híd a 7-8. sz. elkerülő út felett, valamint két kisebb kerékpárút híd a Nádor-csatorna és a Malomcsatorna felett.

A projekt Székesfehérváron, a Balatoni út - Nagykárolyi utca csomópontjától kezdődik. Az önálló, 3,30 m széles, 1418 m hosszú önálló kerékpárút a 7. sz. főúttal párhuzamosan halad Székesfehérvár közigazgatási határáig. A szakaszon a 7-8. sz. főút Székesfehérvár elkerülő felett önálló, 41 m szabadnyílású kerékpárúti műtárgy létesítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (0+000-1+418).

A nyomvonal Szabadbattyán külterületén folytatódik a megelőző szakaszhoz hasonlóan 3,30 m szélességgel és 3497 m hosszan a 7. sz. főúttal párhuzamosan. A szakaszon két műtárgy létesítése szükséges a Séd-Sárvíz csatorna (17m szabadnyílás) felett és a Malomcsatorna felett (10m szabadnyílás). Építési engedélyköteles beavatkozás (1+418-4+915).

Szabadbattyán lakott területén a meglévő helyi közút kerül kijelölésre forgalomtechnikai elemekkel 910 m hosszon. Nem engedélyköteles beavatkozás (4+915-5+825).

Szabadbattyán és Kőszárhegy lakott terület határai között a 7. sz. főúttal párhuzamosan önálló, 3,30 m széles és 2255 m hosszú önálló kerékpárút megvalósítása a feladat. Építési engedélyköteles beavatkozás (5+825-8+080).

Kőszárhegy lakott területén, a 7. sz. főúton meglévő irányhelyes kerékpársávok kerülnek forgalomtechnikai elemekkel fejlesztésre 1725 m hosszon. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (8+080-9+805).

Kőszárhegy lakott terület határától Polgárdi, Ipartelephez vezető útig 3,30 m széles 650 m hosszú kerékpárút létesítése a feladat a 7. sz. főúttal párhuzamosan. Építési engedélyköteles beavatkozás (9+805-10+455).

Polgárdi közigazgatási területén az Ipartelephez vezető út kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 2320 m hosszan a 7205. j. országos közútig. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (10+455-12+775).

A 7205. j. országos közúttal párhuzamosan az Ipartelephez vezető út és Polgárdi lakott terület határa között önálló, 3,30 m széles 325 m hosszú kerékpárút létesítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (12+775-13+100).

Polgárdi lakott területén részben a helyi közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 1375 m hosszon. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (13+100-14+475).

Polgárdi lakott terület egyes szakaszán új, önálló 3,30 m széles és 800 m hosszú kerékpárút kiépítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (14+475-15+275).

Polgárdi vasútállomástól kezdődően a 72303. j. országos közút, illetve a 7206. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 448 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (15+275-15+723).

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, villamosvezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe helyezése, tűzcsapok átalakítása, kőolaj szállítóvezeték átépítése, valamint út- és közvilágítási vezetékek építése.

Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban

Helyesen:

Jelen rész a Székesfehérvár-Polgárdi közötti engedélyezési tervdokumentáció alapján kiviteli tervek elkészítését, és ezek alapján a kerékpárút/kerékpárosbarát út megépítését tartalmazza.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1 201 sor, valamint az 1/a. melléklet 1.58 sor rögzíti a „Budapest Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya)” infrastruktúra fejlesztést.

A Székesfehérvár és Polgárdi közötti kerékpáros útvonal megvalósítása során, mintegy 15,7 km egybefüggő hosszon önálló, új nyomvonalon vezetett kerékpárút építése és meglévő közutakon forgalomtechnikai beavatkozás valósul meg. A szakaszon létesítésre kerül egy kétnyílású, mindösszesen 38 m szabadnyílású kerékpárút híd a 7-8. sz. elkerülő út felett, valamint két kisebb kerékpárút híd a Nádor-csatorna és a Malomcsatorna felett.

A projekt Székesfehérváron, a Balatoni út - Nagykárolyi utca csomópontjától kezdődik. Az önálló, 3,30 m széles, 1418 m hosszú önálló kerékpárút a 7. sz. főúttal párhuzamosan halad Székesfehérvár közigazgatási határáig. A szakaszon a 7-8. sz. főút Székesfehérvár elkerülő felett önálló, mindösszesen 38 m (legnagyobb szabadnyílás: 19 m) szabadnyílású kerékpárúti műtárgy létesítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (0+000-1+418).

A nyomvonal Szabadbattyán külterületén folytatódik a megelőző szakaszhoz hasonlóan 3,30 m szélességgel és 3497 m hosszan a 7. sz. főúttal párhuzamosan. A szakaszon két műtárgy létesítése szükséges a Séd-Sárvíz csatorna (17m szabadnyílás) felett és a Malomcsatorna felett (10m szabadnyílás). Építési engedélyköteles beavatkozás (1+418-4+915).

Szabadbattyán lakott területén a meglévő helyi közút kerül kijelölésre forgalomtechnikai elemekkel 910 m hosszon. Nem engedélyköteles beavatkozás (4+915-5+825).

Szabadbattyán és Kőszárhegy lakott terület határai között a 7. sz. főúttal párhuzamosan önálló, 3,30 m széles és 2255 m hosszú önálló kerékpárút megvalósítása a feladat. Építési engedélyköteles beavatkozás (5+825-8+080).

Kőszárhegy lakott területén, a 7. sz. főúton meglévő irányhelyes kerékpársávok kerülnek forgalomtechnikai elemekkel fejlesztésre 1725 m hosszon. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (8+080-9+805).

Kőszárhegy lakott terület határától Polgárdi, Ipartelephez vezető útig 3,30 m széles 650 m hosszú kerékpárút létesítése a feladat a 7. sz. főúttal párhuzamosan. Építési engedélyköteles beavatkozás (9+805-10+455).

Polgárdi közigazgatási területén az Ipartelephez vezető út kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 2320 m hosszan a 7205. j. országos közútig. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (10+455-12+775).

A 7205. j. országos közúttal párhuzamosan az Ipartelephez vezető út és Polgárdi lakott terület határa között önálló, 3,30 m széles 325 m hosszú kerékpárút létesítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (12+775-13+100).

Polgárdi lakott területén részben a helyi közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 1375 m hosszon. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (13+100-14+475).

Polgárdi lakott terület egyes szakaszán új, önálló 3,30 m széles és 800 m hosszú kerékpárút kiépítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (14+475-15+275).

Polgárdi vasútállomástól kezdődően a 72303. j. országos közút, illetve a 7206. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 448 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (15+275-15+723).

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, villamosvezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe helyezése, tűzcsapok átalakítása, kőolaj szállítóvezeték átépítése, valamint út- és közvilágítási vezetékek építése.

Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek (AT) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így az EEKD IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el.

M/1. Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján Anek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását (ajánlati felhívás VI.5 pontja) megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (építési beruházásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél megnevezése,

— építési beruházás tárgya és mennyisége (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal),

— közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,

— teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel).

A teljesítés/részteljesítés helye,

— műszaki átadás-átvétel ideje (év, hónap, nap részletezettséggel) (részteljesítés esetében az adott részteljesítésre vonatkozó műszaki átadás-átvétel ideje),

— referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.

M/2. Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:

a) Ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével.

b) A megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.

c) A szakember végzettségét, képzettségét igazoló iratot.

d) Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell:

a) az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését a projekt és a feladat és/vagy tevékenység megjelölésével,

b) a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint

c) az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot viszont nem).

Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó.

Helyesen:

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek (AT) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így az EEKD IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el.

M/1. Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján Anek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását (ajánlati felhívás VI.5 pontja) megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (építési beruházásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:

— szerződést kötő másik fél megnevezése,

— építési beruházás tárgya és mennyisége (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal),

— közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,

— teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel).

A teljesítés/részteljesítés helye,

— műszaki átadás-átvétel ideje (év, hónap, nap részletezettséggel) (részteljesítés esetében az adott részteljesítésre vonatkozó műszaki átadás-átvétel ideje),

— referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.

M/2. Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:

a) Ajánlattevő nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével.

b) A megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.

c) A szakember végzettségét, képzettségét igazoló iratot.

d) Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell:

a) az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését a projekt és a feladat és/vagy tevékenység megjelölésével,

b) a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint

c) az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumot viszont nem).

Amennyiben a szakember nem szerepel a kamarai névjegyzékben: egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(9),(11) bek. és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1) bek. is irányadó.

Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített,

1.rész esetén: - összesen legalább 11 000 m hosszú szakaszra vonatkozó egybefüggő országos és/vagy helyi közút építésére vonatkozó referenciával, továbbá

— olyan közúti híd építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amelynek két, egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása legalább 30 m

2.rész esetén: összesen legalább 7500 m hosszú szakaszra vonatkozó egybefüggő országos és/vagy helyi közút építésére vonatkozó referenciával,

Az egybefüggő szakaszra vonatkozó előírást egy szerződéssel kell igazolni. Mindkét részre ajánlattétel esetén az országos és/vagy helyi közút építésére vonatkozó referencia előírások közül elegendő a hosszabb szakaszra vonatkozó előírást igazolni.

Nem magyarországi referencia esetén is az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolni.

M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. 1. és 2. rész esetén: min. 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— min. 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2.2. 1.rész esetén: min. 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett hídépítési szakmai tapasztalattal.

M/2.3. 1. és 2. rész esetén: min. 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó tervezési szakmai tapasztalattal.

Több részre történő ajánlattétel esetén lehetséges az átfedés a szakemberek tekintetében, azonban egy részen belül nem jelölhető meg ugyanazon szakember több pozícióra, azaz egynél több alkalmassági minimumkövetelményt tartalmazó alpont vonatkozásában.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

Helyesen:

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített,

1.rész esetén: - összesen legalább 11 000 m hosszú szakaszra vonatkozó egybefüggő országos és/vagy helyi közút építésére vonatkozó referenciával, továbbá

— olyan közúti híd építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amelynek két, egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása legalább 13 m

2.rész esetén: összesen legalább 7500 m hosszú szakaszra vonatkozó egybefüggő országos és/vagy helyi közút építésére vonatkozó referenciával,

Az egybefüggő szakaszra vonatkozó előírást egy szerződéssel kell igazolni. Mindkét részre ajánlattétel esetén az országos és/vagy helyi közút építésére vonatkozó referencia előírások közül elegendő a hosszabb szakaszra vonatkozó előírást igazolni.

Nem magyarországi referencia esetén is az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolni.

M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös Ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. 1. és 2. rész esetén: min. 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— min. 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.

M/2.2. 1.rész esetén: min. 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett hídépítési szakmai tapasztalattal.

M/2.3. 1. és 2. rész esetén: min. 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó tervezési szakmai tapasztalattal.

Több részre történő ajánlattétel esetén lehetséges az átfedés a szakemberek tekintetében, azonban egy részen belül nem jelölhető meg ugyanazon szakember több pozícióra, azaz egynél több alkalmassági minimumkövetelményt tartalmazó alpont vonatkozásában.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bek.).

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 05/10/2020
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 19/10/2020
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 05/10/2020
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 19/10/2020
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy az alábbi közbeszerzési dokumentumok módosulnak az ajánlati felhívás módosítása mellett: Szerződéses Megállapodás, műszaki leírás a közbeszerzési eljárás 1. és 2. része tekintetében. A közbeszerzési dokumentumok módosításait Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.