Dienstleistungen - 474375-2019

09/10/2019    S195

Polen-Wąbrzeźno: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2019/S 195-474375

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Wąbrzeźno
Nationale Identifikationsnummer: 8781794185
Postanschrift: ul. Wolności 18
Ort: Wąbrzeźno
NUTS-Code: PL616 Grudziądzki
Postleitzahl: 87-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Gackowska
E-Mail: zp@wabrzezno.com
Telefon: +48 566884505

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.wabrzezno.com

Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wabrzezno

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Wąbrzeźna

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.11.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Wąbrzeźna. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości z terenu gminy miasta Wąbrzeźna (zamieszkałych i niezamieszkałych). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w rozdziale 3 SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 920 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL616 Grudziądzki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miasto Wąbrzeźno, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zamówienie obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości z terenu gminy miasta Wąbrzeźna (zamieszkałych i niezamieszkałych).

2. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej do 30.6.2020 r. do utworzenia, utrzymania i obsługi na terenie miasta Wąbrzeźno Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Minimalne wyposażenie PSZOK - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 4 pkt 1 SIWZ

3. Instalacje, do jakiej mogą trafić odpady - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 5 SIWZ.

4. Standardy sanitarne dotyczące wykonania zamówienia - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 6 SIWZ.

5. Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 7.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekty środowiskowe i społeczne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 148-364891
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP.271.11.2019
Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Wąbrzeźna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nationale Identifikationsnummer: 8780004465
Postanschrift: ul. Matejki 13
Ort: Wąbrzeźno
NUTS-Code: PL616 Grudziądzki
Postleitzahl: 87-200
Land: Polen
E-Mail: ekosystem@e-ekosystem.pl
Telefon: +48 531722310
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 114 440.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 920 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Szczegółowe zasady, dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/10/2019