Dienstleistungen - 474375-2019

09/10/2019    S195    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Wąbrzeźno: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2019/S 195-474375

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Miasto Wąbrzeźno
8781794185
ul. Wolności 18
Wąbrzeźno
87-200
Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Gackowska
Telefon: +48 566884505
E-Mail: zp@wabrzezno.com
NUTS-Code: PL616

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.wabrzezno.com

Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wabrzezno

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Wąbrzeźna

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.11.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Wąbrzeźna. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości z terenu gminy miasta Wąbrzeźna (zamieszkałych i niezamieszkałych). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w rozdziale 3 SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 920 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513200
90500000
90514000
90533000
90511000
90512000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL616
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miasto Wąbrzeźno, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Zamówienie obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości z terenu gminy miasta Wąbrzeźna (zamieszkałych i niezamieszkałych).

2. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej do 30.6.2020 r. do utworzenia, utrzymania i obsługi na terenie miasta Wąbrzeźno Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Minimalne wyposażenie PSZOK - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 4 pkt 1 SIWZ

3. Instalacje, do jakiej mogą trafić odpady - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 5 SIWZ.

4. Standardy sanitarne dotyczące wykonania zamówienia - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 6 SIWZ.

5. Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 7.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekty środowiskowe i społeczne / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 148-364891
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZP.271.11.2019
Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Wąbrzeźna

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8780004465
ul. Matejki 13
Wąbrzeźno
87-200
Polen
Telefon: +48 531722310
E-Mail: ekosystem@e-ekosystem.pl
NUTS-Code: PL616
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 114 440.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 920 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Szczegółowe zasady, dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/10/2019