Services - 474375-2019

09/10/2019    S195    - - Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Wąbrzeźno: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2019/S 195-474375

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gmina Miasto Wąbrzeźno
8781794185
ul. Wolności 18
Wąbrzeźno
87-200
Poland
Contact person: Agnieszka Gackowska
Telephone: +48 566884505
E-mail: zp@wabrzezno.com
NUTS code: PL616

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.wabrzezno.com

Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wabrzezno

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Wąbrzeźna

Reference number: ZP.271.11.2019
II.1.2)Main CPV code
90000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Wąbrzeźna. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości z terenu gminy miasta Wąbrzeźna (zamieszkałych i niezamieszkałych). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w rozdziale 3 SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 920 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513200
90500000
90514000
90533000
90511000
90512000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616
Main site or place of performance:

Gmina Miasto Wąbrzeźno, Polska

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zamówienie obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości z terenu gminy miasta Wąbrzeźna (zamieszkałych i niezamieszkałych).

2. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej do 30.6.2020 r. do utworzenia, utrzymania i obsługi na terenie miasta Wąbrzeźno Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Minimalne wyposażenie PSZOK - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 4 pkt 1 SIWZ

3. Instalacje, do jakiej mogą trafić odpady - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 5 SIWZ.

4. Standardy sanitarne dotyczące wykonania zamówienia - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 6 SIWZ.

5. Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 7.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Aspekty środowiskowe i społeczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 148-364891
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP.271.11.2019
Title:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Wąbrzeźna

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/10/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
8780004465
ul. Matejki 13
Wąbrzeźno
87-200
Poland
Telephone: +48 531722310
E-mail: ekosystem@e-ekosystem.pl
NUTS code: PL616
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 114 440.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 920 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Szczegółowe zasady, dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/10/2019