Services - 474375-2019

09/10/2019    S195    Services - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Wąbrzeźno: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2019/S 195-474375

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miasto Wąbrzeźno
National registration number: 8781794185
Postal address: ul. Wolności 18
Town: Wąbrzeźno
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Postal code: 87-200
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Gackowska
E-mail: zp@wabrzezno.com
Telephone: +48 566884505

Internet address(es):

Main address: http://www.bip.wabrzezno.com

Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl/pn/wabrzezno

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Wąbrzeźna

Reference number: ZP.271.11.2019
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Wąbrzeźna. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości z terenu gminy miasta Wąbrzeźna (zamieszkałych i niezamieszkałych). Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w rozdziale 3 SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 920 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90513200 Urban solid-refuse disposal services
90500000 Refuse and waste related services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Main site or place of performance:

Gmina Miasto Wąbrzeźno, Polska

II.2.4)Description of the procurement:

1. Zamówienie obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości z terenu gminy miasta Wąbrzeźna (zamieszkałych i niezamieszkałych).

2. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej do 30.6.2020 r. do utworzenia, utrzymania i obsługi na terenie miasta Wąbrzeźno Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Minimalne wyposażenie PSZOK - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 4 pkt 1 SIWZ

3. Instalacje, do jakiej mogą trafić odpady - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 5 SIWZ.

4. Standardy sanitarne dotyczące wykonania zamówienia - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 6 SIWZ.

5. Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia - zgodnie z rozdziałem 3 ust. 7.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Aspekty środowiskowe i społeczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 148-364891
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP.271.11.2019
Title:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Wąbrzeźna

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/10/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 8780004465
Postal address: ul. Matejki 13
Town: Wąbrzeźno
NUTS code: PL616 Grudziądzki
Postal code: 87-200
Country: Poland
E-mail: ekosystem@e-ekosystem.pl
Telephone: +48 531722310
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 114 440.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 920 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Szczegółowe zasady, dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/10/2019