Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 474383-2017

28/11/2017    S228

Malta-Valletta: Zagotavljanje storitev zavarovalnega posredništva za EASO

2017/S 228-474383

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski azilni podporni urad
Kraj: Valletta
Šifra NUTS: MT MALTA
Poštna številka: MRS 1917
Država: Malta
Kontaktna oseba: EASO Contracts
E-naslov: contracts@easo.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.easo.europa.eu/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3079
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: azil.

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev zavarovalnega posredništva za EASO.

Referenčna številka dokumenta: EASO/2017/590.
II.1.2)Glavna koda CPV
66518100 Storitve zavarovalniških posrednikov
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Okvirno naročilo bo zajemalo zagotavljanje storitev zavarovalnega posredništva za EASO.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
66510000 Zavarovalniške storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: MT MALTA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori EASO ali kateri koli drug kraj, ki ga navede EASO, razen če se stranki pisno dogovorita drugače.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Odprti postopek za sklenitev enega samega okvirnega naročila za zagotavljanje storitev zavarovalnega posredništva.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirno naročilo bo trajalo 12 mesecev in ga bo mogoče podaljšati največ 3-krat, vsakič za 12 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

EASO si pridržuje pravico do zvišanja ocenjene vrednosti okvirnega naročila za 50 % v skladu s členom 85 finančne uredbe EASO in členom 134(1)(e) pravil uporabe.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/01/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 17/01/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Prostori EASO, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta, MRS 1917, MALTA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

1 pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika s predhodno napovedjo prisotnosti EASO.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

4 leta.

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16/11/2017