A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 474495-2021

20/09/2021    S182

Magyarország-Budapest: Művészetilétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások

2021/S 182-474495

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12697715243
Postai cím: Komor Marcell Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Újszászy Zsófia
E-mail: ujszaszy.zsofia@mupa.hu
Telefon: +36 15553033
Fax: +36 46322490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mupa.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: 100%-os állami tulajdonú nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Host és hostess tevékenység biztosítása

Hivatkozási szám: EKR000582302021
II.1.2)Fő CPV-kód
92320000 Művészetilétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Müpa szervezésében vagy közreműködésével - a Müpa épületében, vagy külső helyszínen - megvalósuló rendezvények jegyszedői, ültetői, hostess és rendezvénybiztosító, kiemelt hostess (VIP vendégek kísérése), valamint ruhatári, ad-hoc irodai adminisztratív szolgáltatások kizárólagos ellátása, a szolgáltatási keretszerződésben meghatározott specifikáció szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 330 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
92320000 Művészetilétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Müpa Budapest Nonprofit Kft., 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1., illetőleg a Müpa programszerkesztésével összhangban Magyarország területén belül

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltató a tevékenységét az AK programjaihoz igazodva, és igényeit szem előtt tartva, vele folyamatosan egyeztetve látja el magas szakmai színvonalon, az AK-vel egyeztetett formaruhában, a Müpa vagy - a Müpán kívüli rendezvény esetén - az adott helyszín és az érintett rendezvény adottságaihoz és előírásaihoz igazodva.

Szolgáltató fő feladata ezen belül beléptetés és közönségirányítás, jegyszedés, ültetés, nézőtéri felügyelet, hostess szolgálat, ruhatár üzemeltetés, kiemelt hostess tevékenység keretében az Ajánlatkérő tevékenységével összefüggésben kiemelt hostess feladatok (VIP vendégek kísérése), és egyéb ad-hoc jellegű adminisztratív feladatok, közreműködés irodai munkákban.

Szolgáltató feladata továbbá a fentiekhez kapcsolódó teljes körű adminisztráció és koordináció ellátása is, valamint dedikált kapcsolattartó kijelölése.

a) a Müpa Budapest Nonprofit Kft. 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. szám alatti épületében, valamint a Megrendelő szervezésében vagy közreműködésével - a Müpa épületén kívüli - egyéb helyszínen megrendezésre kerülő kulturális műsorok és egyéb rendezvények biztosítása, jegyszedő- és ültető, host és hostess, valamint rendezvénybiztosítási és ruhatári szolgáltatás ellátása, valamint az arculathoz illeszkedő, megfelelő minőségű formaruha biztosítása,

b) kiemelt hostess tevékenység (VIP vendégek kísérése, külföldi művészek kísérése) ellátására felsőfokú idegennyelv tudással rendelkező, és az Ajánlatkérő által megfogalmazott egyéb - eseti - elvárásoknak megfelelő, magasan kvalifikált hostess munkatársakkal;

c) irodai munkákban való közreműködés a beszerzés tárgyával összefüggésben álló feladatok tekintetében (ad-hoc jellegű adminisztratív feladatok ellátása, aktarendezés, iratjegyzékek készítése, borítékolás, szóróanyagok összekészítése, telefonon ügyintézés).

A keretszerződés keretében megrendelni tervezett szolgáltatás mennyisége: éves szinten várhatóan 700 db rendezvényhez kapcsolódó hostess szolgáltatás, amelyből VIP hostess szolgáltatás igénybe vételére kerül sor évi cca. 20 alkalommal, irodai hostess szolgáltatás igénybe vételére kerül sor évi cca. 10 alkalommal, Ajánlatkérő épületében, valamint szervezésében, vagy közreműködésével - a Müpa épületén kívüli - egyéb helyszínen megrendezésre kerülő szolgáltatás igénybe vételére kerül sor évi cca. 670 alkalommal. Ruhatári szolgáltatást átlagosan 1500 rendezvényhez kapcsolódóan vesz igénybe Ajánlatkérő.

A Müpa olyan befogadó színházként működő kulturális intézmény, melynek különböző termeiben

- legtöbbször egy időben,

- egyszerre több teremben,

- akár a Müpa épületében található termekben zajló előadások mellett Müpán kívüli helyszíneken is

- nagyrészt minden nap más-más rendezvény zajlik.

A Covid 19 járványidőszakot megelőző három év (2019-2018-2017) adatait vizsgálva az éves átlagos rendezvényszám - kizárólag a Müpa alábbi termeiben a következőképpen alakult:

- Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem: átlagosan 230 rendezvény / év

- Fesztivál Színház: átlagosan 270 rendezvény / év

- Üvegterem: átlagosan 200 rendezvény / év

A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 330 000 000,- HUF.

A keretszerződés során Ajánlatkérő az alábbi kötbér-típusokat köti ki: késedelmi kötbér; hibás teljesítés miatti kötbér és meghiúsulási kötbér.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok folytatása:

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α”pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

M1: Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év jelentősebb szolgáltatási referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott formában igazolva, a teljesítés kezdő és befejező időpontjának megjelölésével.

M2/1/2: Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az irányító szakemberek és a vezető szakmai alkalmasságát felsőfokú végzettségük igazolásáról szóló bizonyítvány vagy diploma egyszerű másolatával, valamint saját kezű aláírással benyújtott önéletrajzzal, a nyelvismeretet nyelvvizsga bizonyítványuk egyszerű másolatban történő csatolásával igazolják. Csatolni szükséges a szerződés teljes időtartamára szóló ún. „rendelkezésre állási nyilatkozatot” (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont). A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7)-(8) valamint (11) bekezdései alapján kerülhet sor.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha:

M1: nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben kulturális tevékenységet végző megrendelőnél végzett, legalább 900 kulturális rendezvényen ellátott host és hostess tevékenységre, valamint ezen rendezvényekből legalább 450 rendezvényen ruhatári szolgáltatás ellátására vonatkozó, legfeljebb kettő szerződésből származó, referenciával. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 21/A. §-ával összhangban a referencia teljesítésének igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.

M2: nem rendelkezik a keretszerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló szakemberekkel az alábbiak szerint:

M2/1: legalább 1 fő a feladat megvalósítását szakmailag irányító felsőfokú OKJ biztonságszervező, vagy azzal egyenértékű végzettségű, vagy annak megfelelő legalább 24 hónap biztonságszervezési szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

M2/2: legalább 3 fő felsőfokú végzettségű, szakemberrel, akik rendelkeznek államilag elismert felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel ezen belül - akik rendelkeznek legalább 24 hónap, közbeszerzés tárgya (kulturális rendezvényen ellátott host és hostess tevékenység) szerinti szakmai tapasztalattal, - akik közül legalább 2 szakember angol vagy német középfokú nyelvismerettel rendelkezik-, - akik közül legalább 1 fő rendelkezik legalább 24 hónap, közbeszerzés tárgya szerinti vezetői szakmai tapasztalattal.

Az M2/2 alkalmassági követelmény igazolására összességében legfeljebb 3 szakember jelölhető meg.)

Az M2/2 alkalmassági kritérium szerint jelölt szakember az M2/1 alkalmassági követelményt is teljesítheti, azonban a beadott dokumentumokban elkülönítetten kell kimutatni azt, hogy mely alkalmassági követelményhez melyik szakmai tapasztalati rész kapcsolódik.

Az M2/1 alkalmassági kritérium szerint jelölt szakember az M2/2 alkalmassági követelményt is teljesítheti, azonban a beadott dokumentumokban elkülönítetten kell kimutatni azt, hogy mely alkalmassági követelményhez melyik szakmai tapasztalati rész kapcsolódik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Értékelési szempontok - Súlyszám:

1. Az ellenszolgáltatás mértéke: a rendelkezésre álló személyzet óradíja/fő (Ft + Áfa) - 54

1.1. A Müpa épületében, valamint Ajánlatkérő szervezésében vagy közreműködésével - a Müpán kívüli - egyéb helyszínen megrendezésre kerülő rendezvények jegyszedő-, nézőtéri ültető és felügyelő-, host- és hostess-, valamint rendezvénybiztosítási szolgáltatásának ellátása esetén -50

1.2. Kiemelt hostess tevékenység ellátása esetén - 2

1.3. Irodai munkákban való közreműködés a beszerzés tárgyával összefüggésben álló feladatok esetén - 2

2. Formaruha rendelkezésre tartásának díja a személyzet óradíjának %-ban (előny a kevesebb) [1-5% között] - 4

3. A Müpa szervezésében megvalósuló, iskolás csoportok számára szervezett koncertekhez (így különösen, de nem kizárólagosan Matiné+ / OrgonaExpedíció iskolás csoportoknak / Zenés tízórai programok esetében, valamint a Ringató / Babakoncert rendezvényeihez kapcsolódósan) Ajánlatkérőnek ajánlott ruhatári üzemeltetési díj (előny a kevesebb) [1 - 20 000,- Ft + Áfa/alkalom között] - 5

4. Az ajánlat szakmai megalapozottsága - 14

4.1. Amennyiben Ajánlattevő rendelkezik a közbeszerzés tárgyát érintő szolgáltatásban közreműködőkre vonatkozó olyan oktatási anyaggal, amely tartalmazza a) az oktatási módszerét, b) rendszerességét, c) az oktatás egyes témacsoportjait és d) az oktatásba bevonni kívánt szakembereket (IGEN/NEM) - 4

4.2. Amennyiben Ajánlattevő rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely alkalmas a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás mennyiségének, valamint költségeinek naprakész (valós idejű) és Ajánlatkérő számára is elérhető nyilvántartására a szerződés hatálya alatt. (IGEN/NEM) - 1

4.3 Amennyiben Ajánlattevő rendelkezik a közbeszerzés tárgyát érintő szolgáltatásban közreműködőkre vonatkozó Etikai Kódexszel, amely tartalmazza a) a munkahelyen való megjelenésre és viselkedésére, b) adat- és információvédelemre, c) a hostessek rendelkezésére bocsátott technikai eszközök gondos kezelésére (a Müpa értékeinek védelmére), valamint d) a vezetőkkel kapcsolatos elvárásokra vonatkozó előírást (IGEN/NEM) - 3

4.4 Amennyiben Ajánlattevő a közbeszerzés tárgyát érintő szolgáltatásban közreműködőkre vonatkozó Etikai Kódexe tartalmaz az etikai elvárok megsértése esetén alkalmazandó etikai eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat (azaz az etikai eljárás menetét) (IGEN/NEM) - 2

4.5 Amennyiben Ajánlattevő rendelkezik a felmerülő rendkívüli vagy vészhelyzetekre (különösen tekintettel a közegészségügyi illetve járvány helyzetekre) alkalmazott intézkedési tervvel, amely bemutatja az a) előzetes tervezést, b) a teljesítésben résztvevő személyzet felkészítését és annak módszereit, c) továbbá bemutatja az alkalmazni kívánt eszközöket és felszereléseket (IGEN/NEM)" - 3

4.6 Amennyiben Ajánlattevő vállalja, hogy a szerződés hatálya alatt a szolgáltatás teljesítésében közreműködő hostok/hostessek legalább 20 %-a rendelkezik elsősegély alapismeretekkel (IGEN/NEM) - 1

5. Az M2/2. alkalmasság keretében bemutatott 3 fő szakember - alkalmassági kritériumok között előírt, közbeszerzésben érintett szolgáltatás területén szerzett 24 hónapos szakmai tapasztalaton túli - szakmai többlettapasztalata (hónap / fő) [1 - 36 hó / fő között] - 5

6. Szakember többlet szakmai tapasztalatának értékelése az M2/1 alkalmassági kritériumhoz képest (hónap / fő) [0 - 36 hó / fő között] - 5

7. Az alkalmassági kritériumok között előírt nyelvvizsgákon túl az M2/1 és M2/2 alkalmasság keretében bemutatott 4 fő szakember nyelvtudását értékeli Ajánlatkérő az alábbi módon:

a. államilag elismert középfokú nyelvvizsga - 1 pont / nyelvvizsga

b. államilag elismert felsőfokú nyelvvizsga - 2 pont / nyelvvizsga - 5

8. Rendkívüli körülmények esetére vállalt reakció idő a felállítási terv módosítására, és a lemondás lehetőségére kötbérmentesen a létszám 15%-ig (órákban) [3 óránál kevesebb nem ajánlható] - 8

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 110-290083
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Host és hostess tevékenység biztosítása - szolgáltatási keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 27312050243
Postai cím: Hegyalja Út 109
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: massanyi.peter@valton.hu
Telefon: +36 303715883
Fax: +36 18722942
Internetcím: http://www.valton.hu
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 330 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

host- és hostess tevékenység

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti tájékoztatás:

1./ A nyertes ajánlattevő:

VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1124 Budapest Hegyalja ú 109.) Adószáma: 27312050-2-43

2./ Az ajánlattevő neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):

VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1124 Budapest Hegyalja ú 109.) Adószáma: 27312050-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok folytatás:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α”pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:

G1: a szakmai felelősségbiztosítási kötvény másolatának csatolása a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

G.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik őrzés-védelmi tevékenységre és rendezvénybiztosításra vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, amely által fedezett kárlimitek minimum 150 000 000 HUF/év, illetve minimum 50 000 000 HUF/káresemény nagyságúak."

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/09/2021