Supplies - 474604-2020

Submission deadline has been amended by:  510435-2020
09/10/2020    S197

Bulgaria-gr. Sofiya: Protective gear

2020/S 197-474604

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“ DP
National registration number: 130823243
Postal address: bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1233
Country: Bulgaria
Contact person: Hristina Nikolcheva
E-mail: h.nikolcheva@rail-infra.bg
Telephone: +359 29323996
Fax: +359 29310663
Internet address(es):
Main address: https://www.rail-infra.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/76499
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/76499
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: поддържане на жп инфраструктура

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции“

II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции“. Общ. поръчка е разделена по обособени позиции (ОП):

ОП 1: „Лични предпазни средства за защита на главата — защитни каски“;

ОП 2: „Лични предпазни средства за защита на очи и лице“;

ОП 3: „Лични предпазни средства за защита на дихателни органи“;

ОП 4: „Лични предпазни средства за защита на слуха — антифони“;

ОП 5: „Лични предпазни средства за защита на горни крайници — защитни ръкавици“;

ОП 6: „Лични предпазни средства за защита на тяло“;

ОП 7: „Лични предпазни средства за защита на долни крайници“;

ОП 8: „Лични предпазни средства за предпазване на тялото при работа на височина“;

ОП 9: „Лични предпазни средства за предпазване от поражения от електричен ток“;

ОП 10: „Антистатични лични предпазни средства“;

ОП 11: „Индивидуални средства за защита — противогази“.

Пълното описание на разл. артикули и изискванията за изработването им,както и разпределение и номерация на продълж. в поле VI.3).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 486 822.80 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Лични предпазни средства за защита на главата – защитни каски“

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
NUTS code: BG313 Враца
NUTS code: BG421 Пловдив
NUTS code: BG341 Бургас
NUTS code: BG333 Шумен
NUTS code: BG32 Северен централен
Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение е по поделения на ДП НКЖИ в градовете София, Враца, Пловдив, Бургас, Горна Оряховица и Шумен.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции - Обособена позиция №1: „Лични предпазни средства за защита на главата — защитни каски“:

— Каска ударозащитна, оранжева — 90 бр.,

— Каска ударозащитна, с ударозащитен мрежест щит, оранжева — 60 бр.,

— Каска електрозащитна, ударозащитна, с ударозащитен мрежест щит, оранжева — 17 бр.,

— Каска електрозащитна, ударозащитна, бяла — 88 бр.,

— Каска електрозащитна, ударозащитна, оранжева — 127 бр.,

— Каска електрозащитна, ударозащитна, със защитен поликарбонатен щит за лицето, оранжева — 37 бр.,

— Каска електрозащитна, ударозащитна, оранжева, с лампа/челник, акумулаторни батерии и зарядно устройство — 140 бр.

Участникът представя по 1 брой мостра от всички артикули за обособена позиция № 1, изработени съгласно Приложение № 1— „Техническа спецификация за обособена позиция № 1“ на възложителя и придружаващите ги документи съгласно изискваниятa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ПТ2 — Срок на доставка. Макс. стойност 20 т., ПТ2=(Сmin/Сi)*20, Сmin — предложен минимален срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка; Сi — предложен срок от i-тата оферта / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 556.20 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексната оценка на офертите-КО:КО=ПТ1+ПТ2. Максимална стойност — 100 т. ПТ1 — цена; максимална стойност — 80 т., ПТ1=(Цmin/Цi)*80, Цmin — най-ниска предложена цена в BGN без ДДС, Цi — предложена цена в BGN без ДДС от i-тата оферта. ПТ2 — Срок на дост. Макс. стойност 20 т., ПТ2=(Сmin/Сi)*20, Сmin — предложен миним. срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi — предложен срок от i-тата оферта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Лични предпазни средства за защита на очи и лице“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
NUTS code: BG313 Враца
NUTS code: BG421 Пловдив
NUTS code: BG341 Бургас
NUTS code: BG32 Северен централен
NUTS code: BG333 Шумен
Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение е по поделения на ДП НКЖИ в градовете София, Враца, Пловдив, Бургас, Горна Оряховица и Шумен.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции - Обособена позиция №2: "Доставка на лични предпазни средства за защита на очи и лице":

Киселинно устойчиви защитни очила – 122 бр.

Предпазни очила за работа с хербицид – 1130 бр.

Очила за газовокислородно рязане и заваряване – 77 бр.

Защитни очила срещу механично увреждане – 844 бр.

Лицев поликарбонатен щит – 92 бр.

Ударозащитен мрежест щит – 110 бр.

Предпазен шлем за заварчици с подвижен екран – 44 бр.

Маска за електрожен лицева с дръжка от вътрешната страна – 40 бр.

Филтриращо стъкло със степен на защита №10 – 101 бр.

Участникът представя по 1 брой мостра от всички артикули за обособена позиция №2, изработени съгласно Приложение №1 - „Техническа спецификация за обособена позиция №2“ на Възложителя и придрущаващите ги документи съгласно изискваниятa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ПТ2–Срок на доставка.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен минимален срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 430.90 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексната оценка на офертите-КО:КО=ПТ1+ПТ2.Максимална стойност-100 т.ПТ1–Цена; Максимална стойност-80 т.,ПТ1=(Цmin/Цi)*80,Цmin-най-ниска предложена цена в лв.безДДС,Цi-предложена цена в лв.безДДС от i- тата оферта.ПТ2–Срок на дост.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен миним. срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Лични предпазни средства за защита на дихателни органи“

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
NUTS code: BG313 Враца
NUTS code: BG421 Пловдив
NUTS code: BG341 Бургас
NUTS code: BG32 Северен централен
NUTS code: BG333 Шумен
Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение е по поделения на ДП НКЖИ в градовете София, Враца, Пловдив, Бургас, Горна Оряховица и Шумен.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции: Обособена позиция №3: „Доставка на лични предпазни средства за защита на дихателни органи“:

Полумаска с едно филтърно гнездо – 637 бр.

Филтър газов за полумаска с едно филтърно гнездо – АХ – 1489 бр. и А2 – 12 бр.

Филтър - комбиниран (газов и прахов) - А2 Р3 – 30 бр. и А2В2Е1Р3 – 83 бр.

Филтър прахов – P3 – 112 бр.

Полумаска прахозащитна, за еднократна употреба - FFP2 – 3950 бр. и FFP3 - 2721 бр.

Участникът представя по 1 брой мостра от всички артикули за обособена позиция №3, изработени съгласно Приложение №1- „Техническа спецификация за обособена позиция №3“ на Възложителя и придрущаващите ги документи съгласно изискваниятa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ПТ2–Срок на доставка.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен минимален срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 43 058.40 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексната оценка на офертите-КО:КО=ПТ1+ПТ2.Максимална стойност-100 т.ПТ1–Цена; Максимална стойност-80 т.,ПТ1=(Цmin/Цi)*80,Цmin-най-ниска предложена цена в лв.безДДС,Цi-предложена цена в лв.безДДС от i- тата оферта.ПТ2–Срок на дост.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен миним. срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Лични предпазни средства за защита на слуха – антифони“

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
NUTS code: BG421 Пловдив
NUTS code: BG32 Северен централен
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение е по поделения на ДП НКЖИ в градовете София, Пловдив и Горна Оряховица.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции: Обособена позиция №4: „Лични предпазни средства за защита на слуха – антифони“:

Антифони вътрешни – 62 бр.

Антифони външни - 114 бр.

Участникът представя по 1 брой мостри от всички артикули за обособена позиция №4, изработени съгласно Приложение №1- „Техническа спецификация за обособена позиция №4“ на Възложителя и придрущаващите ги документи съгласно изискваниятa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ПТ2–Срок на доставка.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен минимален срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 447.60 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексната оценка на офертите-КО:КО=ПТ1+ПТ2.Максимална стойност-100 т.ПТ1–Цена; Максимална стойност-80 т.,ПТ1=(Цmin/Цi)*80,Цmin-най-ниска предложена цена в лв.безДДС,Цi-предложена цена в лв.безДДС от i- тата оферта.ПТ2–Срок на дост.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен миним. срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Лични предпазни средства за защита на горни крайници – защитни ръкавици“

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
NUTS code: BG313 Враца
NUTS code: BG421 Пловдив
NUTS code: BG341 Бургас
NUTS code: BG32 Северен централен
NUTS code: BG333 Шумен
Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение е по поделения на ДП НКЖИ в градовете София, Враца, Пловдив, Бургас, Горна Оряховица и Шумен.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции: Обособена позиция №5: „Лични предпазни средства за защита на горни крайници – защитни ръкавици“:

Ръкавици от нитрил – 1649 чф.

Защитни ръкавици със специфична антисрезност – 100 чф.

Ръкавици антивибрационни – 461 чф.

Ръкавици искро-огнезащитни - 95 чф.

Киселинноустойчиви защитни ръкавици – 81 чф.

Участникът представя по 1 брой мостри от всички артикули за обособена позиция №5, изработени съгласно Приложение №1- „Техническа спецификация за обособена позиция №5“ на Възложителя и придрущаващите ги документи съгласно изискваниятa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ПТ2–Срок на доставка.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен минимален срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 215.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексната оценка на офертите-КО:КО=ПТ1+ПТ2.Максимална стойност-100 т.ПТ1–Цена; Максимална стойност-80 т.,ПТ1=(Цmin/Цi)*80,Цmin-най-ниска предложена цена в лв.безДДС,Цi-предложена цена в лв.безДДС от i- тата оферта.ПТ2–Срок на дост.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен миним. срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Лични предпазни средства за защита на тяло“

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG32 Северен централен
NUTS code: BG313 Враца
NUTS code: BG333 Шумен
NUTS code: BG341 Бургас
NUTS code: BG411 София (столица)
NUTS code: BG421 Пловдив
Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение е по поделения на ДП НКЖИ в градовете София, Враца, Пловдив, Бургас, Горна Оряховица и Шумен.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции: Обособена позиция №6: „Лични предпазни средства за защита на тяло“:

Полупрестилка против киселини – 68 бр.

Полупрестилка, водозащитна – 33 бр.

Полупрестилка искро – огнезащитна – 53 бр.

Гащеризон с качулка, за еднократна употреба – 2228 бр.

Участникът представя по 1 брой мостри от всички артикули за обособена позиция №6, изработени съгласно Приложение №1- „Техническа спецификация за обособена позиция №6" на Възложителя и придрущаващите ги документи съгласно изискваниятa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ПТ2–Срок на доставка.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен минимален срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 559.10 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексната оценка на офертите-КО:КО=ПТ1+ПТ2.Максимална стойност-100 т.ПТ1–Цена; Максимална стойност-80 т.,ПТ1=(Цmin/Цi)*80,Цmin-най-ниска предложена цена в лв.безДДС,Цi-предложена цена в лв.безДДС от i- тата оферта.ПТ2–Срок на дост.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен миним. срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Лични предпазни средства за защита на долни крайници“

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313 Враца
NUTS code: BG32 Северен централен
NUTS code: BG333 Шумен
NUTS code: BG411 София (столица)
NUTS code: BG421 Пловдив
Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение е по поделения на ДП НКЖИ в градовете София, Враца, Пловдив, Горна Оряховица и Шумен.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции: Обособена позиция №7: „Лични предпазни средства за защита на долни крайници“:

Киселинно устойчиви боти – 30 чф.

Гамаши естествена кожа – 74 чф.

Протектори за крака срещу срязване – 73 чф.

Участникът представя по 1 брой мостри от всички артикули за обособена позиция №7, изработени съгласно Приложение №1- „Техническа спецификация за обособена позиция №7“ на Възложителя и придрущаващите ги документи съгласно изискваниятa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ПТ2–Срок на доставка.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен минимален срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 547.40 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексната оценка на офертите-КО:КО=ПТ1+ПТ2.Максимална стойност-100 т.ПТ1–Цена; Максимална стойност-80 т.,ПТ1=(Цmin/Цi)*80,Цmin-най-ниска предложена цена в лв.безДДС,Цi-предложена цена в лв.безДДС от i- тата оферта.ПТ2–Срок на дост.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен миним. срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Лични предпазни средства за предпазване на тялото при работа на височина“

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313 Враца
NUTS code: BG32 Северен централен
NUTS code: BG333 Шумен
NUTS code: BG341 Бургас
NUTS code: BG411 София (столица)
NUTS code: BG421 Пловдив
Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение е по поделения на ДП НКЖИ в градовете София, Враца, Пловдив, Бургас, Горна Оряховица и Шумен.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции: Обособена позиция №8: „Лични предпазни средства за предпазване на тялото при работа на височина“:

Диелектричен сет за работа на височина–сбруя за цяло тяло в комплект с позициониращ колан–10бр.;Позициониращ колан–302бр.;Седяща сбруя–7бр.Карабинер с муфа-660 бр.;Десандьор осмица-13бр.;Водещ самохват-8 бр.;Гръден самохват-8 бр.;Майон-42бр.;Алпийска ролка за въже-18бр.Позициониращо (опорно) въже-дължина 1,5м.-326бр.;Статично въже със сечение 6 мм,дължина 4м.-10бр.;Статично въже с дължина 6 метра-13бр.;Статично въже с дължина 30метра-4бр.;Статично въже с дължина 60 метра-4бр.;Обикновено (шкотово) въже с дължина 15м.-4бр.;Обикновено (шкотово) въже с дължина 40м.-21бр.;Обикновено (шкотово) въже с дължина 70м.-19бр.

Участникът представя по 1 брой мостри от всички артикули за обособена позиция №8, изработени съгласно Приложение №1- „Техническа спецификация за обособена позиция №8“ на Възложителя и придрущаващите ги документи съгласно изискваниятa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ПТ2–Срок на доставка.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен минимален срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 326.60 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексната оценка на офертите-КО:КО=ПТ1+ПТ2.Максимална стойност-100 т.ПТ1–Цена; Максимална стойност-80 т.,ПТ1=(Цmin/Цi)*80,Цmin-най-ниска предложена цена в лв.безДДС,Цi-предложена цена в лв.безДДС от i- тата оферта.ПТ2–Срок на дост.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен миним. срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Лични предпазни средства за предпазване от поражения от електричен ток“

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG32 Северен централен
NUTS code: BG313 Враца
NUTS code: BG411 София (столица)
NUTS code: BG421 Пловдив
Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение е по поделения на ДП НКЖИ в градовете София, Враца, Пловдив и Горна Оряховица.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции: Обособена позиция №9: „Лични предпазни средства за предпазване от поражения от електричен ток“:

Диелектрични ръкавици-клас 00-26чф.;Диелектрични ръкавици-клас 3-48чф.;Диелектични ръкавици-клас 4–290чф.;Боти диелектрични-18чф.;Диелектрични килимчета клас 0-72бр.;Диелектрични килимчета клас 55бр.;Изолиращи оперативни щанги за 20кV-18бр.;Изолиращи щанги за преносими заземители-9бр.;Преносими заземители до 1000V-1бр.;Преносими трифазни заземители 20 кV-8бр.;Преносим заземител 35kV,L-6m на гъвкавата тоководеща част-68бр.;Преносим заземител 35kV,L-12m на гъвкавата тоководеща част-17бр.;Преносим заземител 35 kV,L-20m на гъвкавата тоководеща част-34бр.;Указатели за напрежение до 1000V-64бр.;Указатели за напрежение-за 20кV-9бр.;Указатели за сфазиране-2бр.;Указател за напрежение-безконтактен звуков-2бр.

Участникът представя по 1 брой мостри от всички артикули за обособена позиция №9, изработени съгласно Приложение №1- „Техническа спецификация за обособена позиция №9“ на Възложителя и придрущаващите ги документи съгласно изискваниятa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ПТ2–Срок на доставка.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен минимален срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 90 033.50 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексната оценка на офертите-КО:КО=ПТ1+ПТ2.Максимална стойност-100 т.ПТ1–Цена; Максимална стойност-80 т.,ПТ1=(Цmin/Цi)*80,Цmin-най-ниска предложена цена в лв.безДДС,Цi-предложена цена в лв.безДДС от i- тата оферта.ПТ2–Срок на дост.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен миним. срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Антистатични лични предпазни средства“

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313 Враца
NUTS code: BG32 Северен централен
NUTS code: BG333 Шумен
NUTS code: BG341 Бургас
NUTS code: BG411 София (столица)
NUTS code: BG421 Пловдив
Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение е по поделения на ДП НКЖИ в градовете София, Враца, Пловдив, Бургас, Горна Оряховица и Шумен.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции: Обособена позиция №10: „Антистатични лични предпазни средства“:

Антистатичен панталон – 15 бр.

Антистатично яке – 15 бр.

Антистатични обувки – 15 чф.

Антистатични ръкавици – 19 чф.

Участникът представя по 1 брой мостри от всички артикули за обособена позиция №10, изработени съгласно Приложение №1- „Техническа спецификация за обособена позиция №10“ на Възложителя и придрущаващите ги документи съгласно изискваниятa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ПТ2–Срок на доставка.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен минимален срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 561.70 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексната оценка на офертите-КО:КО=ПТ1+ПТ2.Максимална стойност-100 т.ПТ1–Цена; Максимална стойност-80 т.,ПТ1=(Цmin/Цi)*80,Цmin-най-ниска предложена цена в лв.безДДС,Цi-предложена цена в лв.безДДС от i- тата оферта.ПТ2–Срок на дост.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен миним. срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Индивидуални средства за защита – противогази“

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
35814000 Gas masks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313 Враца
NUTS code: BG32 Северен централен
NUTS code: BG333 Шумен
NUTS code: BG341 Бургас
NUTS code: BG411 София (столица)
NUTS code: BG421 Пловдив
Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение е по поделения на ДП НКЖИ в градовете София, Враца, Пловдив, Бургас, Горна Оряховица и Шумен.

II.2.4)Description of the procurement:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на лични предпазни средства, по обособени позиции: Обособена позиция №11: „Индивидуални средства за защита – противогази“:

Комплект Противогаз – 2576 бр. компл.

Участникът представя 1 комплект мостра за обособена позиция №11, изработена съгласно Приложение №1- „Техническа спецификация за обособена позиция №11“ на Възложителя и придрущаващите го документи съгласно изискваниятa.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: ПТ2–Срок на доставка.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен минимален срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 274 086.40 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексната оценка на офертите-КО:КО=ПТ1+ПТ2.Максимална стойност-100 т.ПТ1–Цена; Максимална стойност-80 т.,ПТ1=(Цmin/Цi)*80,Цmin-най-ниска предложена цена в лв.безДДС,Цi-предложена цена в лв.безДДС от i- тата оферта.ПТ2–Срок на дост.Макс.стойност 20 т.,ПТ2=(Сmin/Сi)*20,Сmin-предложен миним. срок на доставка/календарни дни/от всички оферти допуснати до оценка;Сi-предложен срок от i- тата оферта.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се изисква.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Не се изисква.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

За обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката за обособената позиция, за която участникът участва.

За целите на настоящата поръчка дейност със сходен предмет е доставката, както следва съответно за:

— обособена позиция № 1 се разбира доставка на лични предпазни средства за защита на главата (без значение от вида им),

— обособена позиция № 2 се разбира доставка на лични предпазни средства за защита на очи и лице (без значение от вида им),

— обособена позиция № 3 се разбира доставка на лични предпазни средства за защита на дихателни органи (без значение от вида им),

— обособена позиция № 4 се разбира доставка на лично предпазно средство за защита на слуха (без значение от вида му),

— обособена позиция № 5 се разбира доставка на лични предпазни средства за защита на горни крайници (без значение от вида им),

— обособена позиция № 6 се разбира доставка на лично предпазно средство за защита на тяло (без значение от вида му),

— обособена позиция № 7 се разбира доставка на лични предпазни средства за защита на долни крайници (без значение от вида им),

— обособена позиция № 8 се разбира доставка на лични предпазни средства за защита при работа на височина (без значение от вида им),

— обособена позиция № 9 се разбира доставка на лични предпазни средства за защита от поражения от електричен ток (без значение от вида им),

— обособена позиция № 10 се разбира доставка на антистатични лични предпазни средства (без значение от вида им), в зависимост от обособената позиция, за която участникът участва,

— обособена позиция № 11 се разбира доставка на индивидуални средства за защита — противогаз (без значение от вида им).

2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по т.1. се доказва от обединението участник, а по т.2. от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/документ за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

3. За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

По т.1.: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката (обособената позиция), изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка;

По т.2.: Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по серията европейски стандарт от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП;

Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от участника, определен за изпълнител.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко една доставка, идентична или сходна с предмета на обособената позиция, за която участва, за последните три години от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ доставка на лични предпазни средства. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл.64, ал.7 от ЗОП.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

За обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11:

Не се предвижда авансово плащане. Начинът на плащане е съгласно посоченото в раздел III. от Проекта на договорите за възлагане на обществената поръчка, Приложение № 2 от документацията за обществената поръчка. При сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 (пет) % от общата стойност на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от формите, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията, валидността и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията по се уреждат в раздел VІІ. от Проекта на договорите за възлагане на обществената поръчка — Приложение № 2 от настоящата документация за обществената поръчка.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/11/2020
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2020
Local time: 14:00
Place:

В системата.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Продължава от поле II.1.4. личните предпазни средства са посочени в Прилож. № 1 — Техническа спецификация (ТС) за ОП № 1, ТС за ОП № 2, ТС за ОП № 3, ТС за ОП № 4, ТС за ОП № 5, ТС за ОП № 6, ТС за ОП № 7, ТС за ОП № 8, ТС за ОП № 9, ТС за ОП № 10, ТС за ОП № 11 към докум-ята за уч.

За обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11:

Участниците могат да подават оферти за всяка една обособена позиция.

В процедурата може да участва участник, който отг. на усл. на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице (ЮЛ) по чл. 10 ал. 2 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП и чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,(освен когато не са налице усл. по чл. 4 от същия закон), както и наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, задълж. се представя копие от документ за създ. на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка.Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:1. правата и задълж.на участниците в обединението;2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществ. поръчка, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката.Всеки член на обединението, което не е ЮЛ (когато е приложимо), подизпълн. и третите лица, ако има такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участник, за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл. 56 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на осн. за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ, еЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необх. от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, еЕЕДОП се подава и за обединението.Отделен еЕЕДОП се представя за подизпълнителите и третите лица. Документите, чрез които се доказва информ., посочена в еЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълн. при усл. на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Докум. се предст. от вс. член на обединението(когато е приложимо), което не е ЮЛ, от подизпълнителите и от третите лица, ако има такива.

Съгл.чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП преди скл. на договор за общ. поръчка участникът, опр.за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.Документите се предст. за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, когато е приложимо. Обществената поръчка се провежда при условията на чл. 114 от ЗОП.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ — отдел „Правен“
Postal address: бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110
Town: София
Postal code: 1233
Country: Bulgaria
E-mail: m.kanazirska@rail-infra.bg
Telephone: +359 29323598
Fax: +359 29310663
Internet address: https://www.rail-infra.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/10/2020