Supplies - 474694-2020

09/10/2020    S197

Romania-Iași: Hospital beds

2020/S 197-474694

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași
National registration number: 4540810
Postal address: Str. Ateneului nr. 2
Town: Iași
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700309
Country: Romania
Contact person: Ionel Vasiliu
E-mail: achizitii_neuroiasi18@yahoo.com
Telephone: +40 232264271 / 232473020
Fax: +40 232473676
Internet address(es):
Main address: http://neuroiasi.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104706
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare mobilier spital – ansamblu paturi și noptiere

Reference number: 4540810_2020_PAAPD1143862
II.1.2)Main CPV code
33192120 Hospital beds
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare mobilier spital – ansamblu „Paturi si noptiere” pentru o perioadă de patru ani, așa cum este descrisă prin caietul de sarcini. Ansamblurile formate din pat si noptiera sunt piese de mobilier de baza in asigurarea confortului in vederea reducerii stresului spitalicesc cauzat bolnavilor cu afectiuni specifice, dispun de anumite funcții ce permit o mai buna mobilizare, absolut necesara pacienților nostri. Intrucat acestea trebuie sa asigure o functionalitate unitara prin corelarea si completarea facilitatilor solicitate ca urmare a cazuisticii gazduite de spitalul nostru, se propune organizarea unui singur lot – ansamblu compus din trei componente a caror combinare se va face in mod variat pe durata de valabilitate a acordului-cadru, in functie de amplasament si fondurile existente.

Pat spital (salon) – cantitate max. AC – 300 buc.; pat spital – terapie intensiva – cantitate max. AC – 30 buc., noptiere – cantitate max. AC – 330 buc.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 685 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
39143123 Bedside tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante, Str. Ateneului nr. 2 Iasi, cod postal 700309.

II.2.4)Description of the procurement:

Paturi spital (salon): cantit. min. AC = 25 buc., cantit. max. AC = 300 buc.

Paturi spital (terapie intensiva): cantit. min. AC = 10 buc., cantit. max. AC = 30 buc.

Noptiere: cantit. min. AC = 25 buc., cantit. max. AC = 330 buc.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Avantaj maxim: +5 punct pentru garantie ≥ 24 de luni. O perioada de garantie mai mare ofera avantajul intretinerii si repararii in caz de defectiuni fara costuri suplimentare, pentru o perioada cat mai mare de timp. / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Avantaj maxim: +1 pentru sarcina ≥ 220 kg. Creste siguranta si adresabilitatea catre pacientii cu diverse patologii (obezitate). / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim: +1 pentru sarcina ≥ 290 kg, creste siguranta si adresabilitatea catre pacientii cu diverse patologii (obezitate). / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim: +1 pentru sarcina ≥ 225 kg. Creste siguranta si adresabilitatea catre pacientii cu diverse patologii (obezitate). / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim +1 punct pentru un unghi ≥ 45. Creste nivelul calitativ al patului prin maximizarea confortului si sigurantei pacientului. / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim +1 punct pentru un unghi ≥ 67°. Creste nivelul calitativ al patului prin maximizarea confortului si sigurantei pacientului. / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim +1 punct pentru grosimea saltelei ≥ 12 cm. O grosime mai mare a saltelei confera un grad sporit de confort pentru pacient. / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim + 1 punct pentru diametrul rotilor ≥ 150 mm. Creste nivelul calitativ al patului prin usurinta cu care acesta se misca si siguranta oferita pacientilor. / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim +1 punct pentru un unghi ≥ 13°. Creste nivelul calitativ al patului prin maximizarea confortului si sigurantei pacientului. / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim +1 pentru retractarea patului si a saltelei cu ≥ 25 cm. Creste nivelul calitativ al patului prin maximizarea versatilitatii si a utilizarii la maxim a spatiului. / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim +1 punct pentru un unghi ≥ 12°. Creste nivelul calitativ al patului prin maximizarea confortului si sigurantei pacientului. / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim +1 punct pentru un unghi ≥ 30°. Creste nivelul calitativ al patului prin maximizarea confortului si sigurantei pacientului. / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim +1 punct pentru timp de coborare in pozitia de resuscitare ≤ 15 secunde. Minimalizarea factorilor care pot influenta negativ timpul de actionare in caz de resuscitare. / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim +1 punct pentru un unghi ≥ 65°. Creste nivelul calitativ al patului prin maximizarea confortului si sigurantei pacientului. / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim +1 punct pentru timp de coborare in pozitia de resuscitare ≤ 15 secunde. Minimizarea factorilor care pot influenta negativ timpul de actionare in caz de resuscitare. / Weighting: 1
Quality criterion - Name: Avantaj maxim: +1 pentru sarcina ≥ 250 kg, creste siguranta si adresabilitatea catre pacientii cu diverse patologii (obezitate). / Weighting: 1
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Contractele subsecvente vor fi atribuite in cascada lunar, trimestrial sau anual, in functie de disponibilitatile bugetare alocate sau de alte situatii care pot determina atribuirea (modernizari, suplimentari, casari etc.). Cantitatile minime si maxime din acordul-cadru sunt estimari ale autoritatii contractante, operatorii economici neputand imputa in niciun fe [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Ofertanții, terții, susținătorii și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situația prevăzută la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti (ofertanti, tertii sustinatori si subcontractanti) la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantii, tertii, sustinatorii si subcontractantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

(a) certificate de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj) – eliberat de Directia Generala a Finantelor de Stat; certificatul fiscal trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii – in original sau copie;

(b) certificate privind plata taxelor si impozitelor locale – eliberat de primaria locala; certificatul fiscal trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii – in original sau copie;

(c) cazierul fiscal al operatorului economic – in original sau copie;

(d) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare si de conducere si de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv a membrilor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

e) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

(d) alte documente edificatoare, după caz.

Toate documentele se vor depune in limba romana sau in traducere autorizata, sa contina informatii reale, valide la data prezentarii lor;

2. Ofertanții, terții, susținătorii și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situația prevăzută la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti (ofertanti, tertii sustinatori si subcontractanti) la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE respectiv declaratie Formular nr. 1(3); urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre primii trei ofertanti din clasamentul provizoriu, intocmit la sfarsitul evaluarii ofertelor, in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator, purtand semnatura administratorului sau a persoanei indretpatite sa angajeze ofertantul in contract

Nota: ofertantul/candidatul, pentru a demonstra că nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, poate prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care el este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, acesta va prezenta o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 164 și 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea, prin raportare la motivele de excludere. Toate documentele vor fi prezentate în limba română și în traducere autorizată, semnate și stampilate de către reprezentantul legal.

Persoanele cu functie de decizie sunt:

— Lucian Eva – manager;

— Marius Dabija – director medical;

— Elena Nicoleta Gașpar – director financiar-contabil;

— Ciprian Sacaleanu – consilier juridic;

— Ionel Vasiliu – sef Birou achizitii publice;

— Bogdan Costachescu – presedinte comisie evaluare;

— Cosmin Apetrei – membru comisie evaluare;

— Tanta Earmacov – membru comisie evaluare.

Operatorii economici ce depun oferte trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participant (ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti) la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Document obligatoriu: certificatul constatator eliberat Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorii economici clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform art. 173 din Legea 98/2016.

Corespondenta obiectului contractului cu codul CAEN detinut se demonstreaza prin incadrarea acestuia cu un chenar gros in momentul prezentarii certificatul constatator.

Toate documentele trebuie sa fie reale si valide la data depunerii lor; vor fi prezentate in limba romana in traducere autorizata (in limba romana), in original sau copie cu mentiunea „conform cu originalul” (semnate si stampilate de catre persoana imputernicita sa angajeze ofertantul in contract

Nota: imposibilitatea demonstrarii inregistrarii ofertantului ca persoana juridica/fizica avand in obiectul de activitate furnizarea produselor care sunt cerute prin prezenta documentatie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente/documente echivalente de natura celor prevazute mai sus, se vor accepta declaratii pe propria raspundere sau daca in tara respectiva exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, declaratii autentificate de autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractare. Lista subcontractanților și informații concrete privin proporția în care contractul de furnizare urmează să fie îndeplinit, specializarea acestora, precum și forma juridică pe care trebuie s-o ia asocierea grupului de operatori economici careia i s-a atribuit contractul.

Minimum level(s) of standards possibly required:

(a) Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta „Acordul de subcontractare”;

(b) In cazul asocierii, criteriile de selecție și calificare privind situația personală vor fi îndeplinite de fiecare asociat;

(c) Autoritatea contractantă iși rezervă dreptul de a solicita legalizarea asocierii în cazul în care oferta comună va fi declarată câștigătoare; documentele justificative care probează cele asumate vor fi solicitate doar operatorilor economici clasați pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării oertelor (având în vedere că autoritatea contractantă intenționează să încheie acordul-cadru cu trei operatori economici). Toate documentele se vor depune în limba română sau în traducere, semnate și ștampilate de către reprezentantul legal.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Toate cerintele din prezenta fisa de date, anuntul de participare, caietul de sarcini, modelul de contract si formularele sunt obligatorii;

2. Termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este cel tarziu a 10-a zi inainte de depunerea ofertelor. Termenul-limita in care se pot transmite solicitari de clarificari este de mimimum 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

3. Pentru a evita situatiile potentiale de a fi pus in fata unor operatiuni matematice sau a unor rezultate partiale/finale cu multe zecimale sau cu zecimale in perioada, pe parcursul evaluarilor, asa cum a anticipat comisia documentatiei tehnice, se propune ca la calculul punctajelor sa se lucreze cu valori a caror forma finala/rezultata sa includa maximum trei zecimale. Incepand cu a patra zecimala se va proceda la rotunjirea in plus la suta daca se gaseste in intervalul 50-99 si in minus daca se gaseste in intervalul 01-49;

4. La finalul evaluarii, in situatia in care doua sau mai multe oferte se gasesc in clasamentul provizoriu pe acelasi loc, cu punctaje egale, departajarea se va face conform art. 139 alin. (3) din HG 395/2016, completat si modificat prin art. V alin. (83) din HG 419/2018, respectiv departajarea se va face avand in vedere puctajul obtinut la la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora, iar in situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, oferta castigatoare fiind desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica;

5) Modul in care se poate accesa DUAE: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, localitate: Bucureşti, cod NUTSRO321 Bucureşti, cod poștal: 030084, țara: România, e-mail: office@cnsc.ro, telefon: +40 213104641, fax +40 213104642/+40 218900745, adresa web a sediului principal al autorității/entității contractante (URL) http://www.cnsc.ro

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/10/2020