Supplies - 474774-2020

09/10/2020    S197

Poland-Białystok: Medical equipments

2020/S 197-474774

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
National registration number: 0000003421
Postal address: ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-950
Country: Poland
Contact person: Ewa Kalita
E-mail: zamowienia.wsz@gmail.com
Telephone: +48 857488531
Fax: +48 857488593
Internet address(es):
Main address: www.sniadecja.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.sniadecja.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej oraz mebli i wyposażenia.

Reference number: DA.ZP.242.54.2020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiety nr 1-7:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aparatury medycznej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Pakiety nr 8-10:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia stanowisk pielęgniarskich Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość, stanowią: Załączniki od 1.1 do 1.10 do SIWZ (Pakiety od nr 1 do nr 10).

3. Projekty umów stanowiące: Załącznik nr 7A do SIWZ (dotyczy Pakietów nr 1-7) i Załącznik nr 7B do SIWZ (dotyczy Pakietów nr 8-10) są integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nich zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195100 Monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 1:

1. Kardiomonitor modułowy - 8 szt.

2. Moduł monitorująco - transportowy - 8 szt.

3. Moduł transferu danych - 8 szt.

4 Moduł NMT przewodnictwa nerwowo mięśniowego - 4 szt.

5 Moduł EEG/BIS - 4 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość, stanowi: Załącznik nr 1.1 do SIWZ (Pakiet nr 1).

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7A do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach walki z COVID-19. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (PLBU.03.01.00-20-0266/17/01).

II.2.14)Additional information

Termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia wynosi 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla Pakietu nr 1 w wysokości 7 980,00 PLN.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195000 Patient-monitoring system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 2:

1. Stanowisko monitorowania pacjenta - 1 komplet

2. Stanowisko monitorowania pacjenta - 1 komplet

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość, stanowi: Załącznik nr 1.2 do SIWZ (Pakiet nr 2).

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7A do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach walki z COVID-19. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (PLBU.03.01.00-20-0266/17/01).

II.2.14)Additional information

Termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia wynosi 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla Pakietu nr 2 w wysokości 615,00 PLN.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192150 Therapy beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 3:

1. Łózko pacjenta intensywnej terapii - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość, stanowi: Załącznik nr 1.3 do SIWZ (Pakiet nr 3).

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7A do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach walki z COVID-19. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (PLBU.03.01.00-20-0266/17/01).

II.2.14)Additional information

Termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia wynosi 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla Pakietu nr 3 w wysokości 1 020,00 PLN.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162200 Operating-theatre instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 4:

1. System ogrzewania pacjenta - 2 komplety.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość, stanowi: Załącznik nr 1.4 do SIWZ (Pakiet nr 4).

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7A do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach walki z COVID-19. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (PLBU.03.01.00-20-0268/17/00).

II.2.14)Additional information

Termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia wynosi 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla Pakietu nr 4 w wysokości 355,00 PLN.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195110 Respiratory monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 5:

1. Monitor modułowy pacjenta - 10 szt.

2. Moduł transportowy - 10 szt.

3. Moduł transferu danych - 10 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość, stanowi: Załącznik nr 1.5 do SIWZ (Pakiet nr 5).

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7A do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach walki z COVID-19. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (PLBU.03.01.00-20-0268/17/00).

II.2.14)Additional information

Termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia wynosi 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla Pakietu nr 5 w wysokości 9 075,00 PLN.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 6:

1. Kontrola ciśnienia izolującego sal pacjenta - 16 kompletów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość, stanowi: Załącznik nr 1.6 do SIWZ (Pakiet nr 6).

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7A do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach walki z COVID-19. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (PLBU.03.01.00-20-0268/17/00).

II.2.14)Additional information

Termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia wynosi 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla Pakietu nr 6 w wysokości 755,00 PLN.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 7:

1. Dozownik tlenu - 20 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość, stanowi: Załącznik nr 1.7 do SIWZ (Pakiet nr 7).

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7A do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach walki z COVID-19. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (PLBU.03.01.00-20-0268/17/00).

II.2.14)Additional information

Termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia wynosi 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla Pakietu nr 7 w wysokości 225,00 PLN.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
39150000 Miscellaneous furniture and equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 8:

1. Wyposażenie stanowiska pielęgniarskiego - 1 komplet.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość, stanowi: Załącznik nr 1.8 do SIWZ (Pakiet nr 8).

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7B do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia stanowisk pielęgniarskich w ramach walki z COVID-19. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (PLBU.03.01.00-20-0268/17/00).

II.2.14)Additional information

Termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia wynosi 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla Pakietu nr 8 w wysokości 275,00 PLN.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
39150000 Miscellaneous furniture and equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 9:

1. Wyposażenie stanowiska pielęgniarskiego - 1 komplet.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość, stanowi: Załącznik nr 1.9 do SIWZ (Pakiet nr 9).

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7B do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia stanowisk pielęgniarskich w ramach walki z COVID-19. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (PLBU.03.01.00-20-0268/17/00).

II.2.14)Additional information

Termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia wynosi 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla Pakietu nr 9 w wysokości 240,00 PLN.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 10

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
39150000 Miscellaneous furniture and equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

Pakiet nr 10:

1. Stanowisko pielęgniarskie / opatrunkowe - 1 komplet.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość, stanowi: Załącznik nr 1.10 do SIWZ (Pakiet nr 10).

Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 7B do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia stanowisk pielęgniarskich w ramach walki z COVID-19. Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (PLBU.03.01.00-20-0268/17/00).

II.2.14)Additional information

Termin wykonania (realizacji) przedmiotu zamówienia wynosi 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla Pakietu nr 10 w wysokości 420,00 PLN.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału - Sposób sporządzenia i złożenia wstępnego oświadczenia określony zostały w SIWZ.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty:

1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych oraz wykonawców składających ofertę wspólną określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym,w tym sposób i terminy zapłaty, i obowiązki stron i inne istotne postanowienia – Zamawiający określił w projektach umów stanowiących: Załącznik nr 7A do SIWZ - dotyczy Pakietów nr 1-7 i Załącznik nr 7B do SIWZ - dotyczy Pakietów nr 8-10, które wiążą zamawiającego oraz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z treścią projektów umów i zaakceptować wszystkie zawarte w nich postanowienia oraz uwzględnić w cenie oferty. Wykonawcy są zobowiązani zagwarantować zachowanie warunków i wymagań dotyczących realizacji zamówienia uregulowanych w projektach umów.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający na mocy art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp skraca termin składania ofert z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz objęcia powiatu białostockiego "czerwoną strefą", co skutkuje pilną potrzebą zabezpieczenia i zwiększenia wydajności pracy szpitala związanej z leczeniem pacjentów zagrożonych zachorowaniem na COVID-19 oraz zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (2020/C 108 I/01)

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/10/2020
Local time: 11:30
Place:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok, POLSKA, sala konferencyjna, I piętro, pokój nr 16(budynek administracji)

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie 10 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Materiały informacyjne wydane przez wytwórcę lub autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia/wyposażenia opisujące parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia, np. karty katalogowe, prospekty, opisy przedstawione w języku polskim (jeżeli w języku obcym - to wymagane jest tłumaczenie na język polski; nie wymaga się tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego). Wymaga się, aby treść tych materiałów potwierdzała spełnienie przez oferowane urządzenie/wyposażenie wymagań postawionych przez Zamawiającego, określonych w: Załączniku nr 1.1 (Pakiet nr 1), Załączniku nr 1.2 (Pakiet nr 2), Załączniku nr 1.3 (Pakiet nr 3), Załączniku nr 1.4 (Pakiet nr 4), Załączniku nr 1.5 (Pakiet nr 5), Załączniku nr 1.6 (Pakiet nr 6), Załączniku nr 1.7 (Pakiet nr 7), Załączniku nr 1.8 (Pakiet nr 8), Załączniku nr 1.9 (Pakiet nr 9), Załączniku nr 1.10 (Pakiet nr 10) do SIWZ.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z Załącznika nr 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/1.10 do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:

1) Wypełniony i podpisany Formularz Szczegółowy Oferty (Załącznik 1.1 – 1.10 do SIWZ) – w zależności od części na którą Wykonawca składa ofertę.

2) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.

3) Wypełnione i podpisane wstępne oświadczenie Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ

4) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne; pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

7) Dowód wniesienia wadium.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorach umów, stanowiących Załącznik nr 7A do SIWZ - dotyczy Pakietów nr 1-7 i Załącznik nr 7B do SIWZ - dotyczy Pakietów nr 8-10.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

6. Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

8. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

Zamawiający informuje, iż z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków klauzula informacyjna z art. 13 RODO oraz pozostałe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zostały szczegółowo określone w SIWZ oraz w jej załącznikach.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179 – 198g) przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/10/2020