Usługi - 474865-2021

21/09/2021    S183

Włochy-Ispra: Umowa ramowa o usługi kontroli, konserwacji i montażu urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

2021/S 183-474865

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 146-384551)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), JRC.J – Nuclear Decommissioning and Waste Management, JRC.J.1 – Ispra Operational Nuclear Decommissioning & Waste Management (D&WM)
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), JRC.R – Support services (Brussels)
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
E-mail: JRC-ISPRA-DIR-J-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o usługi kontroli, konserwacji i montażu urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości

Numer referencyjny: JRC/IPR/2021/OP/0605
II.1.2)Główny kod CPV
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie umożliwi okresową kontrolę i konserwację naprawczą systemów i urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości w placówce w Isprze, w odniesieniu do których nie jest wymagane zezwolenie producenta (zgodnie z normą EN 365), instalację nowych systemów i urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości oraz innych powiązanych produktów pomocniczych zgodnych z obowiązującymi przepisami, które nie wymagają zezwolenia producenta na prowadzenie prac konserwacyjnych i okresowych kontroli.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 146-384551

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Zamiast:
Data: 24/09/2021
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Zamiast:
Data: 28/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/10/2021
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: