Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 474866-2021

TINázovBelgicko-Brusel: Podporná štúdia o analýze životného cyklu alternatívnych palív v Medzinárodnej námornej organizácii
NDČíslo zverejnenia oznámenia474866-2021
PDDátum uverejnenia21/09/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka183
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu (MOVE), MOVE.DDG2.D.2 – Maritime Safety
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný16/09/2021
DTLehota na predloženie15/10/2021
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia2 - Dodatočné informácie
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)73000000 - Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
RCMiesto plnenia (NUTS)BE100
IAInternetová adresa (URL)https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046