Tjenesteydelser - 47505-2018

02/02/2018    S23

Italien-Ispra: Tilrådighedsstillelse af midlertidigt personale til Europa-Kommissionen i Ispra (VA) i Italien

2018/S 023-047505

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen
By: Ispra (Varese)
NUTS-kode: IT ITALIA
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tilrådighedsstillelse af midlertidigt personale til Europa-Kommissionen i Ispra (VA) i Italien

Sagsnr.: OIB.02/PO/2017/032/769
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79600000 Rekrutteringstjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontraktens genstand er tilrådighedsstillelse af midlertidigt personale med henblik på håndtering af lejlighedsvis personalemangel i administration, vuggestue, dagplejeinstitution og kantine i Ispra. Hensigten er at trække på midlertidigt personale på »medarbejderniveau« til småbørnspasning og tjenesteydelser inden for administration samt at trække på midlertidig arbejdskraft, der skal udføre ufaglært arbejde i forbindelse med catering.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 974 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
Hovedudførelsessted:

Ispra (Varese), Italien.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontraktens genstand er tilrådighedsstillelse af midlertidigt personale i perioder med mangel på arbejdskraft i administration, vuggestue, dagplejeinstitution og kantine i Ispra. Hensigten er at trække på midlertidigt personale på »medarbejderniveau« til småbørnspasning og tjenesteydelser inden for administration samt at trække på midlertidig arbejdskraft, der skal udføre ufaglært arbejde i forbindelse med catering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: EU's administrative kreditter
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 155-321210
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: OIB.02/PO/2017/032/769
Betegnelse:

Tilrådighedsstillelse af midlertidigt personale

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/12/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ETJCA
Postadresse: Corso Sempione 39
By: Milan
NUTS-kode: IT ITALIA
Postnummer: 20145
Land: Italien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 974 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter, at den klagende part er blevet underrettet eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dato, sagen er taget til underretning. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/01/2018