Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 475227-2018

27/10/2018    S208

Magyarország-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások

2018/S 208-475227

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000104322018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000104322018/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közlekedési szaktechnikai eszközök karbantartása

Hivatkozási szám: EKR000104322018
II.1.2)Fő CPV-kód
50230000 Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közlekedési szaktechnikai eszközök (KSZTE) karbantartása 2019–2020 évekre

Az MH állományába tartozó közlekedés szaktechnikai eszközpark javítása, karbantartása, időszakos munkavédelmi gépvizsgáztatása, eseti műszaki vizsgáztatása. Magyarország területén, katonai szervezetek állomáshelyein, helyőrségeiben, gyakorlatok helyszínein, missziós szerepvállalások helyszíneken, ill. a javítási igénytől függően a nyertes ajánlattevő telephelyein.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50230000 Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, valamint missziós területek (Balkán, Afganisztán, Irak) Részletesen a műszaki leírás és szerződés tervezet 2.1. pontja tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés mennyisége: 2019–2020 évekre összesen nettó 236 220 000 Ft keretösszeg erejéig

A keretösszeg tervezett évenkénti bontása:

Év Nettó költség (Ft) Áfa Bruttó költség (Ft)

2019. 118 110 000- 31 889 700- 149 999 700-

2020. 118 110 000- 31 889 700- 149 999 700-

A keretösszeg tervezett éves felhasználása a szerződés tárgyát képező igények felmerülésének függvényében változhat.

Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának kitöltésére vállal kötelezettséget.

Karbantartásra tervezett eszközök:

1. Különböző típusú targoncák

Elektromos és motoros szállító

ES-301, "Balcancar" EP-001, "Balcancar" EP-006, "Balcancar" EP-011, DestaCar NX

Elektromos emelővillás (EV típuscsalád)

EV-210, EV-416, EV-418, EV-602, EV-612, EV-631, EV-634, EV-651, EV-654, EV-676, EV-687, EV-717, EV-818

Motoros emelővillás (DV típuscsalád)

DV-1621, DV-1661, DV-1733, DV-1784, DV-1786, DV-1788, DV-1792, DV-20B, DV-35B, DV-35-T4K, DV-63AK

Motoros emelővillás (DVHM típuscsalád)

DVHM-1622, DVHM-2022, DVHM-2522, DVHM-3222, DVHM-3522

Motoros emelővillás (RAK típuscsalád)

RAK-2, RAK-3, RAK-4, RAK-7

Motoros és elektromos emelővillás egyéb típusok

Still R-60-16, Still R-70-16, Still R-70-30, Still R-70-60, Still R-70-70, Still RX-20-16, Still RX-70-30, Still EGV-14, Steinbock PE-20, Steinbock RH 2,5, Hyster 200-XM, Hyster 300-XL, Kalmar CQD, Kalmar Climax, Manitou MLT-626, Jungheinrich EPC-100, Mitsubishi FD-15, Load-Lifter, Linde GX-12, Wagner EFSGMX-100, BT LSV-1000, GX-10/16, UNC-050, UN-053, UN FD 180, Dieci AgriMax 65.8,

2. Tehergépkocsira szerelt rakodógépek

Emelőfalak

LS-500, LS-1000

Önrakodó daruk

KCR-8001, KCR-6000, Palfinger PK-7000, Palfinger PK-6700, Palfinger PK-9501, Palfinger PK 11001, HIAB 071 AW, Delmenthorst AK 3006 BW

Konténerrakodó felépítmények

Palift PLT-22, Palift T-17, Palift T-16, Palift T-13, Palift T-12, Palift T-10, Multilift LHT 19051, Multilift HL 1541

3. Konténerrakodó és szállító gépjárművek, gépjárműszerelvények

Skoda Liaz, Rába 833, Man 27 463, Ford Transcontinental, Mercedes Actross, MAN HX 32, Rába H18, Rába H22, Rába H25, Klaus SAC-16, HLS-200, Trend MFP-32, Hammar 190 HB, Tatra 815, Volvo F12, MAN TGX 35 540, Faymonville Multimax F-S45-1AAG

4. Elektromos targonca meghajtó akkumulátorok, akkumulátortöltők

Különféle elektromos targonca indító és meghajtó akkumulátorok, 220 és 380V-os ipari akkumulátortöltők

5. Kézi anyagmozgató eszközök

Különféle típusú kézi hidraulikus emelők, mérleges kézi hidraulikus emelők, kézi targoncák, elektromos kézi hidraulikus emelők

6. Konténerek, cserefelépítmények

5 t-s fémkonténerek, ISO 20’ fémkonténerek, hűtőkonténerek; nem szabvány 20 t-s fémkonténerek, szabvány és nem szabvány VKP és lakókonténerek, 20’ zárt felépítmények, 15’ és 20’ ponyvás és ponyva nélküli síkplatók, konténer hordkeretek

7. Egységrakományképző eszközök

0,1 - 1 tonnás konténerek (dróthálós, alumínium, műanyag stb.), raklapok, raklapmagasítók, tároló keretek, különféle kötöző-, rögzítő hevederek, kötelek, hálók, vasúti rögzítő készletek anyagai

A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mobil szervizcsoportok száma (db) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Alkatrész gyártói listaárból megajánlott kedvezmény mértéke (%) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 90
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/02/2019
Befejezés: 31/12/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban feltüntetett 31.10.2018 tervezett kezdés. A szerződés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre.

II.2.5) pont szerinti mobil szervizcsoport:1 db szerviz csoport min. 2 fő szerelő személyzet és min. 1 db javító felszerelést és alkatrészt szállító műhely gépkocsi. A javító felszerelésnek alkalmasnak kell lennie az előzetesen meghatározott várható meghibásodás elhárítására.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.

Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.1) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtaniuk.

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.1 szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpont szerinti tényleges tulajdonosra vonatkozóan szükséges nyilatkozni.

A Kr. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Kr. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 424/2017(XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.2) 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontjára – a Kr.1 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolással az alábbi tartalommal:

— a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i),

— mióta vezeti az Ajánlattevő számláját,

— számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.

Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.

A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

Igazolás: A Kr.1 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész "alfa" szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.

Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) – (8) és (11) bekezdéseire.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr.2 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

AT – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontjára – a Kr.1 21.§ (3) bekezdés:

— c) pontja alapján rendelkezzen a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (rakodógépek, emelőgépek javítása, karbantartása) tevékenységre vonatkozó ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival(M1),

— a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, a beszerzés tárgya szerinti teljesítéseire vonatkozó referenciával(M2),

— b) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe(M3),

— i) pontja alapján:

— rendelkezzen 20 kW-tól 450 kW-ig terjedő teljesítményű motorok ellenőrzésére szolgáló fékpaddal (M4),

— rendelkezzen próbapályával, mely alkalmas a szerződés keretében javítandó valamennyi eszköz futó- és emeléspróbáihoz (M5),

— rendelkezzen hidraulikus rendszerek ellenőrzéséhez szükséges nyomás-és átfolyás mérővel, valamint hidraulikus aggregátorral (M6),

— rendelkezzen olyan fedett műhellyel/műhelyekkel, amelyben egyidejűleg legalább 20 eszköz karbantartását, javítását képes elvégezni (M7),

— rendelkezzen legalább 8 x 10 m alapterületű 5 m magas festőkabinnal (M8).

M1-M8) Igazolás: A Kr.1 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bek. alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész α szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt.69.§ (4) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alábbi igazolások benyújtására:

M1) szerinti tanúsított minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítványt, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát.

M2) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:

Szolgáltatás tárgya

Szolgáltatás mennyisége

Szerződést kötő másik fél megnevezése

Teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap)

Továbbá nyilatkozni arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciát a Kr.1 22.§ (1)-(2) szerint kell igazolni.

AK felhívja a figyelmet a Kr.1 21.§ (3a) és 21/A. §-ra.

M3) a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát;(A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is.)

— szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati formában

— a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat

— AT nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani

M4) a fékpad érvényes kalibrálási jegyzőkönyvének másolatát

M5) próbapálya leírását

M6) nyomás- és átfolyás mérő hitelesítési jegyzőkönyvének, valamint hidraulikus aggregátor munkavédelmi vizsgálati jegyzőkönyvének másolatát

M7) műhely leírását.

M8) festőkabin leírását

Az M5), M7)-M8) alkalmassági követelmények vonatkozásában az előírt leírásokat olyan részletességgel kell megadni, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés.

AK hivatkozik a Kbt.65.§ (6)-(7) és (11)bek

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyához illeszkedő tevékenységre vonatkozó érvényes nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által tanúsított ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű egyéb szabvány alapján működtetett minőségbiztosítási rendszerrel, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyéb egyenértékű intézkedéssel.

AK az ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak és a minőségirányítási rendszer egyenértékű egyéb bizonyítékának fogadja el különösen bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást, amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)) vagy jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy állami minőségbiztosítási szervezettől származó AQAP 2110/2120 tanúsítást.

M2) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de max 6 éven belül megkezdett

— min 330 db targonca javítására, karbantartására vonatkozó referenciával és

— min 120 db tehergépkocsira szerelt rakodógép javítására, karbantartására vonatkozó referenciával és

— min 25 db konténerrakodó és szállító gépjárművek, gépjárűszerelvények javítására, karbantartására vonatkozó referenciával.

A referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők.

M3) AT alkalmatlan, ha az alkalmazott szakemberei között nincsen legalább:

a) 1 fő emelőgép ügyintéző, aki rendelkezik OKJ 52 582 01 vagy annak megfelelő korábbi bizonyítvánnyal.

b) 1 fő emelőgép szakértő, aki rendelkezik érvényes szakirányú szakértői engedéllyel, amivel alkalmas a műszaki leírásban szereplő típusok MSZ szerinti időszakos munkavédelmi gépvizsgálatainak (szerkezeti-, fő-és biztonságtechnikai vizsgálat, üzembe helyezés, érintésvédelmi vizsgálat) végrehajtására.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egy szakembert csak egy pozícióra lehet bemutatni.

M4) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 db 20 kW-tól 450 kW-ig terjedő teljesítményű motor ellenőrzésére szolgáló fékpaddal.

M5) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik a szerződés keretében javítandó valamennyi eszköz futópróbáihoz minimum 1000 m hosszúságú, minimum 30fokos emelkedővel/lejtővel is rendelkező próbapályával és emeléspróbáihoz 3500 kg próbasúllyal

M6) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik hidraulikus rendszerek ellenőrzéséhez szükséges nyomás- és átfolyás mérővel, valamint hidraulikus aggregátorral.

M7) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik olyan fedett műhellyel/műhelyekkel, amelyben egyidejűleg legalább 20 eszköz javítását, karbantartását képes elvégezni.

M8) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 8x10 m alapterületű 5m magas festőkabinnal.

Az M4)-M8) alkalmassági követelmények vonatkozásában az eszközökkel való rendelkezés bármilyen jogi konstrukcióban elfogadott. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

AK hivatkozik a Kr.2 12. § (2) bekezdésére!

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési – és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott Vállalkozási keretszerződés tervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseire, valamint a Ptk. 6:130. § (1), 6:155. §-ra

Késedelmi kötbér:

A késedelmesen nyújtott szolgáltatás nettó értékének 1 %-a/nap, max. a késedelmesen nyújtott szolgáltatás nettó értékének 25 %-a.

Meghiúsulási kötbér:

A késedelmes vagy a nem teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó értéke, mértéke annak 30 %-a.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 03/12/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/12/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő hivatkozik a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) - (8) bekezdésére és 16. §-ban foglaltakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.

b. A Kr.1 30.§ (4) értelmében az AK az P1) pont szerinti, valamint M1)-M8) pontok szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd. szervezet létrehozását a szerz. teljesítéséhez.

d. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető a https://ekr.gov.hu weboldalon.

e. II.2.5) Ár részszempont az alábbi alszempontokból áll:

Ea. Műszaki állapot felmérése nFt/db - súlyszám: 5

Eb. Javítás rezsióradíj Mo. területén, munkanapon nFt/fő/óra - 20

Ec. Javítás rezsióradíj Mo. területén, munkaszüneti és pihenőnapon nFt/fő/óra - 5

Ed. Javítási rezsióradíj missziós területeken nFt/fő/óra - 5

Ee. Szerkezeti-, fő-, biztonságtechnikai-, érintésvédelmi vizsgálat, üzembe helyezés elvégzése Magyarország területén nFt/vizsgálat - 10

Ef. Szerkezeti-, fő-, biztonságtechnikai-, érintésvédelmi vizsgálat, üzembe helyezés elvégzése missziós területeken nFt/vizsgálat - 5

Eg. ISO 20’ szállítókonténer tengeri szállíthatósági hatósági vizsga végrehajtásának díja nFt/db - 5

Eh. Napidíj a dolgozók műveleti területre/ területről történő utazás idejére nFt/fő/nap - 5

Ei. Meghibásodott eszköz szállítási díja max 5 t össztömegű eszköz esetén nFt/km - 5

Ej. Meghibásodott eszköz szállítási díja 5 t össztömeget meghaladó eszköz esetén nFt/km - 5

Ek. Műhely gépkocsi térítési díja nFt/km - 20

f. AK a Kbt. 77.§ (1) tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:

— 1.részszempont alszempontjai (fordított arányosítás): AK alszempontonként a nettó egységárat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

Ajánlatkérő az alszempontoknál kiszámított pontszámokat felszorozza a súlyszámmal és összeadja, amely eredmény az 1. részszempont pontszámát teszi ki.

— 2.részszempont (Értékelés módszere: Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax - Pmin) + Pmin)

Mobil szervizcsoportok száma:

Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt max (10) pontot ad: 6 db.

Az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (alacsonyabb) a következő értéknél: 3 db

3.részszempont:egyenes arányosítás. AK a megajánlott kedvezményt értékeli. A legmagasabb kap 10 pontot

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden értékelési szempont esetében: 0 -10.

g. AK hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.

h. AK a IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.

i. FAKSZ adatai: Dr. Sebestyén Sára, lajstromszáma: 00813 (távolléte esetén: Dr. Fail Kinga, lajstromszáma: 00571).

AT nyújtsa be:

j. az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

k. Nyil. a Kbt. 66. § (2) szerint.

l. Nyil. a Kbt. 66.§ (6) szerint.

m. a KKD II.7. szerinti nyil.

n. AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötést megelőzően ajánlatkérő részére átadni.

o. AK a Kbt. 50. § (2) k) pontja alapján nyilatkozik, hogy részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja. Típusonként történő szerződés megkötése esetén típusonként kellene meghatározni az egyes szerződések pontos keretösszegét. A katonai szervezet nem tudja előre meghatározni típusbontásban a megkötendő szerződések pontos értékét, tekintettel arra, hogy a KSZTE-k meghibásodása nem számítható ki előre, ennek megfelelően az sem határozható meg, hogy melyik típus esetében, milyen javítási feladatok keletkeznek.

p. AK tájékoztatja AT-t, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/10/2018