Leveringen - 475763-2020

09/10/2020    S197

Slovenië-Ljubljana: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 197-475763

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 175-422154)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Nationaal identificatienummer: 5268923000
Postadres: Vojkova cesta 55
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Natalija Bončina
E-mail: glavna.pisarna@mors.si
Telefoon: +386 14712329
Fax: +386 14319035
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mors.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup računalniške opreme - ostalo

Referentienummer: MORS 239/2020-ODP; 430-276/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nakup računalniške opreme - ostalo.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/10/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 175-422154

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

Naročnik spreminja teh.specifikacijo sklopa 3, opredeljeno pod VII.2 Druge dodatne informacije.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naročnik spreminja tehnično specifikacijo sklopa 3 na strani 15 od 37 razpisne dokumentacije MORS 239/2020-ODP, in sicer se po novem glasi:

Namizni računalnik- video delovno postajo:

Procesor: Intel Core i9 devete generacije, (minimalno 18 jeder, število niti 36,Skylake-X, Frekvenca procesorj a- 3000 MHzPodnožje procesorja-Socket 2066) ali enakovreden

Osnovna plošča: ATX, podnožje LGA2066, velikost pomnilnika do 128gb, 8 sata priključkov, ali enakovreden

Ram: DDR4 64GB 3200Mhz ali hitrejši

Grafična kartica 4K (npr. RTX 2080 Ti 11G) za poganjanje dveh ali več 4K zaslonov, ali enakovreden

2 x Trdi disk 8 TB ali več

2 x M.2 nmve SSD DISK 1TB

Hladilnik procesorja: vodno 240mm ali primerljiv

Ohišje računalnika ATX

SLO tipkovnica Logitech MX brezžična

Napajalnik, min 850W, 110-230VAC 50/60Hz delovanje ali močnejši.

Zaslon za zmogljivo VIDEO delovno postajo

Velikost zaslona: 49 zaslon ukrivljen

Ločljivost: 5120 x 1440 32 : 9 (2x QHD)

Svetilnost: 350 cd/m2 ali več

Napajalnik, 110-230VAC 50/60Hz delovanje

Ukrivljen zaslon: 3,800R

Tip matrike: IPS, nebleščeč

Ponudnik spremembe sklopa 3 upošteva pri oddaji ponudbe.