Kombinerede kontr... - 475829-2017

28/11/2017    S228    - - Kombinerede kontrakter - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker

2017/S 228-475829

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
17472437
Zeppelinerhallen
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Anders Münter
Telefon: +45 29412515
E-mail: am@ski.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: ordregiver er en indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Computere og IT-tilbehør.

Sagsnr.: 50.40
II.1.2)Hoved-CPV-kode
30000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI planlægger at udbyde en centralt koordineret rammeaftale (50.40) om levering af computere og it-tilbehør til SKI's kunder, i henhold til CIR1H nr. 9453 af 10.5.2017. Det medfører, at rammeaftalen vil indebære forpligtende elementer for staten, samt de af SKI's kunder (kommuner, regioner og øvrige), der inden udbudsbekendtgørelsen af rammeaftalen vælger at tilslutte sig aftalen. De tilsluttede kunder, samt forpligtelsernes omfang og art, vil fremgå af kontrakten i udbudsmaterialet. Rammeaftalens sortiment vil dække behov for indkøb af computere og it-tilbehør til medarbejdere på tværs af staten og de tilsluttede kunder. Sortimentet forventes derfor at omfatte: stationære-, bærbare- og »all-in-one«- computere, samt tilbehør og service hertil. Sortimentet omfatter ikke kundernes særbehov, hvorfor der alene udbydes et smalt sortiment af »Commercially Off The Shelf« arbejdscomputere, med begrænsede konfigurationsmuligheder, som kan dække kundernes behov for standard arbejdscomputere.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne meddelelse fremsendes med henblik på at orientere potentielle leverandører om det forestående udbud og gøre relevante aktører opmærksomme på, at SKI gennemfører en teknisk dialog. Den tekniske dialog vil blive åbnet d. 5.12.2017 og løbe frem til og med d. 5.1.2018. Den tekniske dialog er de interesserede aktørers mulighed for at påvirke udbuddets indhold og tilrettelæggelse, og SKI opfordrer hermed alle relevante og interesserede aktører til at deltage i den tekniske dialog. Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante aktører lejlighed til at komme med input til udvalgte dele af det foreløbige udkast til udbudsmaterialet, særligt sortimentet og kravspecifikationen heraf. De potentielle tilbudsgivere gives denne mulighed med henblik på at sikre, at udbudsmaterialet tilrettelægges på markedskonforme vilkår, der sikrer at flest mulige relevante og interesserede økonomiske aktører har mulighed for at afgive tilbud på udbudsmaterialet, og dermed at der opnås størst mulig konkurrence om rammeaftalen. SKI og de interesserede aktører vil have lejlighed til løbende at stille spørgsmål, besvare spørgsmål og komme med øvrige kommentarer og bemærkninger til materialet. Den tekniske dialog gennemføres via platformen www.comdia.com, hvor relevante dele af det foreløbige udbudsmateriale vil blive gjort tilgængeligt for interesserede aktører. I forlængelse af den tekniske dialog, vil SKI vurdere behovet for at gennemføre opfølgende møder med relevante og interesserede aktører. Formålet med disse møder er blandt andet at uddybe/forklare de fremsendte spørgsmål/svar/kommentarer til det foreløbige udbudsmateriale. Såfremt der ses behov for møder med aktørerne forventes disse afholdt primo 2018. SKI skal herudover gøre opmærksom på, at der efter den tekniske dialog, vil gennemføres en kundehøring i januar-februar 2018. Høringen er alene rettet mod SKI's kunder, som får lejlighed til at læse og kommentere på udvalgte dele af det samlede udkast til udbudsmaterialet forud for deres beslutning om hvorvidt de ønsker at forpligte sig aftalen via en tilslutning. SKI forventer at anvende udbudsproceduren »offentligt udbud«. Det indebærer, at der ikke gennemføres en begrænsning i antallet af aktører, som opfordres til at afgive tilbud, og at det ikke planlægges at forhandle om tilbuddene, med henblik på at tilpasse tilbuddene og evt. udbudsmaterialet i en forhandlingsfase. Ved udbudsproceduren »offentligt udbud« vil alle interesserede aktører have mulighed for at afgive tilbud på udbudsmaterialet.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, f.eks. i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse mv., inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk, hvor der løbende orienteres om vigtige forhold og datoer vedrørende udbuddet, herunder den tekniske dialog.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
16/04/2018

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Computere og IT-tilbehør.

Sagsnr.: 02.02
II.1.2)Hoved-CPV-kode
30000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI planlægger at udbyde en rammeaftale (02.02) om levering af computere og it-tilbehør, der kan benyttes af alle SKI's kunder på frivillig basis. Rammeaftalens sortiment vil dække kundernes behov for indkøb af computere og it-tilbehør til medarbejdere og brugere (f.eks. skoleelever). Sortimentet forventes derfor at omfatte: stationære-, bærbare-, håndholdte-, »tynde«- og »all-in-one«- computere, samt tilbehør og service hertil. Sortimentet omfatter derudover kundernes særbehov for indkøb af computere og it-tilbehør, hvorfor der udbydes et bredt sortiment af »Commercially Off The Shelf« computere, med vide muligheder for specifikke konfigurationer, og almindeligt samt særligt it-tilbehør, blandt andet tilpasset med henblik på særlige brugerbehov, f.eks. ergonomisk udformning, øget tilgængelighed (høre-/syns-/bevægelseshæmmet), lavere strømforbrug, øget driftsstabilitet mm.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne meddelelse fremsendes med henblik på at orientere potentielle leverandører om det forestående udbud og gøre relevante aktører opmærksomme på, at SKI gennemfører en teknisk dialog. Den tekniske dialog vil blive åbnet d. 5.12.2017 og løbe frem til og med d. 5.1.2018. Den tekniske dialog er de interesserede aktørers mulighed for at påvirke udbuddets indhold og tilrettelæggelse, og SKI opfordrer hermed alle relevante og interesserede aktører til at deltage i den tekniske dialog. Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante aktører lejlighed til at komme med input til udvalgte dele af det foreløbige udkast til udbudsmaterialet, særligt sortimentet og kravspecifikationen heraf. De potentielle tilbudsgivere gives denne mulighed med henblik på at sikre, at udbudsmaterialet tilrettelægges på markedskonforme vilkår, der sikrer at flest mulige relevante og interesserede økonomiske aktører har mulighed for at afgive tilbud på udbudsmaterialet, og dermed at der opnås størst mulig konkurrence om rammeaftalen. SKI og de interesserede aktører vil have lejlighed til løbende at stille spørgsmål, besvare spørgsmål og komme med øvrige kommentarer og bemærkninger til materialet. Den tekniske dialog gennemføres via platformen www.comdia.com, hvor relevante dele af det foreløbige udbudsmateriale vil blive gjort tilgængeligt for interesserede aktører. I forlængelse af den tekniske dialog, vil SKI vurdere behovet for at gennemføre opfølgende møder med relevante og interesserede aktører. Formålet med disse møder er blandt andet at uddybe/forklare de fremsendte spørgsmål/svar/kommentarer til det foreløbige udbudsmateriale. Såfremt der ses behov for møder med aktørerne forventes disse afholdt primo 2018. SKI forventer at anvende udbudsproceduren »offentligt udbud«. Det indebærer, at der ikke gennemføres en begrænsning i antallet af aktører, som opfordres til at afgive tilbud, og at det ikke planlægges at forhandle om tilbuddene, med henblik på at tilpasse tilbuddene og evt. udbudsmaterialet i en forhandlingsfase. Ved udbudsproceduren »offentligt udbud« vil alle interesserede aktører have mulighed for at afgive tilbud på udbudsmaterialet.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Oplysningerne i denne meddelelse er baseret på den forventede tilrettelæggelse af udbuddet. Der kan ske ændringer i de angivne oplysninger, f.eks. i forhold til delaftaler, sortiment, offentliggørelse mv., inden udbuddet offentliggøres. For yderligere oplysninger henvises til www.ski.dk, hvor der løbende orienteres om vigtige forhold og datoer vedrørende udbuddet, herunder den tekniske dialog.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/01/2018

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/11/2017