We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 475879-2018

27/10/2018    S208

Poland-Katowice: Rubber conveyor belts

2018/S 208-475879

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Artur Polywka
E-mail: a.polywka@pgg.pl
Telephone: +48 327572922
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż taśmy przenośnikowej gumowej trudnopalnej do jazdy ludzi i transportu urobku w przenośniku taśmowym typu PIOMA 1400 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Murcki-Staszic

Reference number: 621800986
II.1.2)Main CPV code
34312600 Rubber conveyor belts
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż taśmy przenośnikowej gumowej trudnopalnej do jazdy ludzi i transportu urobku w przenośniku taśmowym typu PIOMA 1400 w ilości 2400 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic (nr grupy 252-2)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 5 479 920.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Polska Grupa Górnicza KWK "Murcki-Staszic"

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż taśmy przenośnikowej gumowej trudnopalnej do jazdy ludzi i transportu urobku w przenośniku taśmowym typu PIOMA 1400 w ilości 2400 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Murcki – Staszic”

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy taśmy i przeprowadzenia kompletnego montażu przedmiotu zamówienia w przenośniku taśmowym typu PIOMA 1400, zabudowanym w Pochylni kamiennej – odstawczej do poz. 900, w okresie nie dłuższym niż 185 dni od daty otrzymania Zamówienia.

Kompletny montaż uwzględnia wszelkie prace związane z:

a) wyciągnięciem (demontażem) starej taśmy linkowej z trasy przenośnika.

b) wciągnięciem nowej taśmy w trasę przenośnika.

c) wykonaniem połączeń odcinków taśmy.

d) przedstawieniem sprawozdania z badań wytrzymałościowych połączenia na zrywanie.

e) uruchomieniem przedmiotu zamówienia w przenośniku

Zakres zamówienia szczegółowo określono w załączniku nr 1 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 149-342920
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa i montaż taśmy przenośnikowej gumowej trudnopalnej do jazdy ludzi i transportu urobku w przenośniku taśmowym typu PIOMA 1400 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Murcki-Staszic

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FDP Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kościuszki 227
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-950
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: REMA-GAD Sp. z o.o.
Postal address: ul. Laryska 21
Town: Mysłowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-400
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 5 479 920.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/10/2018