Supplies - 475879-2018

27/10/2018    S208

Poland-Katowice: Rubber conveyor belts

2018/S 208-475879

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Artur Polywka
E-mail: a.polywka@pgg.pl
Telephone: +48 327572922
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż taśmy przenośnikowej gumowej trudnopalnej do jazdy ludzi i transportu urobku w przenośniku taśmowym typu PIOMA 1400 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Murcki-Staszic

Reference number: 621800986
II.1.2)Main CPV code
34312600 Rubber conveyor belts
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż taśmy przenośnikowej gumowej trudnopalnej do jazdy ludzi i transportu urobku w przenośniku taśmowym typu PIOMA 1400 w ilości 2400 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki – Staszic (nr grupy 252-2)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 5 479 920.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Polska Grupa Górnicza KWK "Murcki-Staszic"

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż taśmy przenośnikowej gumowej trudnopalnej do jazdy ludzi i transportu urobku w przenośniku taśmowym typu PIOMA 1400 w ilości 2400 m dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK „Murcki – Staszic”

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy taśmy i przeprowadzenia kompletnego montażu przedmiotu zamówienia w przenośniku taśmowym typu PIOMA 1400, zabudowanym w Pochylni kamiennej – odstawczej do poz. 900, w okresie nie dłuższym niż 185 dni od daty otrzymania Zamówienia.

Kompletny montaż uwzględnia wszelkie prace związane z:

a) wyciągnięciem (demontażem) starej taśmy linkowej z trasy przenośnika.

b) wciągnięciem nowej taśmy w trasę przenośnika.

c) wykonaniem połączeń odcinków taśmy.

d) przedstawieniem sprawozdania z badań wytrzymałościowych połączenia na zrywanie.

e) uruchomieniem przedmiotu zamówienia w przenośniku

Zakres zamówienia szczegółowo określono w załączniku nr 1 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 149-342920
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Dostawa i montaż taśmy przenośnikowej gumowej trudnopalnej do jazdy ludzi i transportu urobku w przenośniku taśmowym typu PIOMA 1400 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Murcki-Staszic

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FDP Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kościuszki 227
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-950
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: REMA-GAD Sp. z o.o.
Postal address: ul. Laryska 21
Town: Mysłowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-400
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 5 479 920.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/10/2018