Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Varer - 476001-2022

02/09/2022    S169

Danmark-Aarhus: Medicinsk udstyr

2022/S 169-476001

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Universitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Madsen
E-mail: Mads.B.Madsen@stab.rm.dk
Telefon: +45 30449957
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=339657&B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anskaffelse af immunhistokemiske farvemaskiner

Sagsnr.: 1-23-4-72-11-22
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring over udkast til udbudsmateriale – rammeaftale for immunhistokemiske farvemaskiner

Region Midtjylland planlægger at udbyde en rammeaftale til brug for anskaffelser af immunhistokemiske farvemaskiner til regionens patologiske enheder.

Spørgsmål til materialet vil ikke blive besvaret i høringsperioden, og der henvises til at leverandøren laver en samlet skriftlig feedback og uploader via EU-Supply.

Regionen forbeholder sig retten til ikke at foretage ændringer i udbudsmaterialet, på baggrund af høringssvarene. Ligeledes, gør Regionen opmærksom på at alle krav kan ændre sig.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33120000 Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr
33127000 Udstyr til immunanalyse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Høring over udkast til udbudsmateriale – rammeaftale for immunhistokemiske farvemaskiner

Region Midtjylland planlægger at udbyde en rammeaftale til brug for anskaffelser af immunhistokemiske farvemaskiner til regionens patologiske enheder.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/11/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter:

• Udkast til kontrakt A - levering af immunhistokemiske farvemaskiner

• Bilag 1 – Udkast til Kravspecifikation

• Bilag 3 - Tilbudsliste

• Uddrag bilag 4 – Leveranceplan og tegningsmateriale

o Bilag 4.1 - Plantegning AUH Patologi Plan 1 - C102-189-191

o Bilag 4.2 - Plantegning HEM Patologi Viborg - Byg. 10 lok. 10-04-236B

o Bilag 4.3 - Plantegning RHR Patologi Randers - Byg 9 lok 09.04.07

• Bilag 5 – Udkast til kontrakt B - levering af forbrugsvarer

o Bilag 5.1 – Handels- og leveringsbestemmelser

• Uddrag fra udbudsbetingelserne - Tidsplan + beregning af økonomisk konsekvens

De fremsendte udkast har til formål at sikre at eventuelle uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet revurderes på baggrund af leverandørmarkedets feedback.

Regionen ønsker derfor at få skriftlig feedback på de vedlagte høringsdokumenter, med specifikke henvisninger til hvor i udbudsmaterialet den enkelte leverandør mener at der potentielt kan være uhensigtsmæssigheder. Dette bedes derfor gøres i et særskilt dokument med reference til de enkelte krav. Jo mere information fra leverandørsiden om hvorfor det enkelte krav er uhensigtsmæssigt stillet af Regionen, jo bedre. Regionen ønsker at markedets fokus under høringen er på kravspecifikationen. Derudover bedes opmærksomheden henledt på det vedlagte tegningsmateriale der viser målene på de tilgængelige lokaler på installationssteder, så leverandøren har set dette. Jf. uddraget fra udbudsbetingelserne vil der også være mulighed for besigtigelse af installationsstederne.

Spørgsmål til materialet vil ikke blive besvaret i høringsperioden, og der henvises til at leverandøren laver en samlet skriftlig feedback via EU-Supply.

Regionen forbeholder sig retten til ikke at foretage ændringer i udbudsmaterialet, på baggrund af høringssvarene. Ligeledes, gør Regionen opmærksom på at alle krav kan ændre sig.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/08/2022