Szolgáltatások - 476416-2017

29/11/2017    S229    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Hollandia-Petten: Közvetlen szolgáltatási szerződés napi és időszakos takarítási tevékenységek ellátására a JRC petteni területein és épületeiben

2017/S 229-476416

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — directoraat Middelen, eenheid Middelenbeheer — Petten
Postai cím: Westerduinweg 3
Város: Petten
NUTS-kód: NL328
Postai irányítószám: 1755 LE
Ország: Hollandia
Kapcsolattartó személy: L. Vuskovic
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/jrc/

A felhasználói oldal címe: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3067
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közvetlen szolgáltatási szerződés napi és időszakos takarítási tevékenységek ellátására a JRC petteni területein és épületeiben.

Hivatkozási szám: JRC/PTT/2017/R.2/0135/OC.
II.1.2)Fő CPV-kód
90910000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

E pályázati eljárás célja közvetlen szolgáltatási szerződés megkötése napi és időszakos takarítási tevékenységek ellátására irányulóan a JRC petteni (nem-nukleáris) területein és épületeiben. A napi takarítás elsődlegesen az irodaépületek, laboratóriumok, tárolólétesítmények és műszaki helyiségek rendszeres takarítását/karbantartását foglalja magában. Az időszakos takarítás olyan speciális takarítási/karbantartási tevékenységek elvégzését foglalja magában, mint az ablaktisztítás, padlókarbantartás, napelemtisztítás és egyéb speciális feladatok.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90910000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: NL328
A teljesítés fő helyszíne:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, HOLLANDIA.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

E pályázati eljárás célja közvetlen szolgáltatási szerződés megkötése napi és időszakos takarítási tevékenységek ellátására irányulóan a JRC petteni (nem-nukleáris) területein és épületeiben. A napi takarítás elsődlegesen az irodaépületek, laboratóriumok, tárolólétesítmények és műszaki helyiségek rendszeres takarítását/karbantartását foglalja magában. Az időszakos takarítás olyan speciális takarítási/karbantartási tevékenységek elvégzését foglalja magában, mint az ablaktisztítás, padlókarbantartás, napelemtisztítás és egyéb speciális feladatok.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3067

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/01/2018
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/01/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, HOLLANDIA.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
VI.3)További információk:

A Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy tárgyalásos eljárást alkalmazzon a 29.10.2012 keltezésű 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 134. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott szerint.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/11/2017