Tjänster - 476416-2017

29/11/2017    S229

Nederländerna-Petten: Direkt tjänstekontrakt för utförande av daglig och periodisk städverksamhet för områden och byggnader vid JRC:s anläggning i Petten

2017/S 229-476416

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — directoraat Middelen, eenheid Middelenbeheer — Petten
Postadress: Westerduinweg 3
Ort: Petten
Nuts-kod: NL328 Not specified
Postnummer: 1755 LE
Land: Nederländerna
Kontaktperson: L. Vuskovic
E-post: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3067
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Direkt tjänstekontrakt för utförande av daglig och periodisk städverksamhet för områden och byggnader vid JRC:s anläggning i Petten

Referensnummer: JRC/PTT/2017/R.2/0135/OC.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90910000 Städning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med anbudsinfordran är att ingå ett direkt tjänstekontrakt för utförande av daglig och periodisk städverksamhet för (icke-nukleära) områden och byggnader vid JRC i Petten. Daglig städning inbegriper främst regelbunden städning/regelbundet underhåll av olika kontorsbyggnader, laboratorier, lagringsutrymmen och teknikrum. Periodisk städning inbegriper särskild städning/särskilt underhåll där tjänster såsom fönsterputsning, golvunderhåll, rengöring av solpaneler och andra specifika uppgifter ska utföras.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90910000 Städning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL328 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NEDERLÄNDERNA.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet med anbudsinfordran är att ingå ett direkt tjänstekontrakt för utförande av daglig och periodisk städverksamhet för (icke-nukleära) områden och byggnader vid JRC i Petten. Daglig städning inbegriper främst regelbunden städning/regelbundet underhåll av olika kontorsbyggnader, laboratorier, lagringsutrymmen och teknikrum. Periodisk städning inbegriper särskild städning/särskilt underhåll där tjänster såsom fönsterputsning, golvunderhåll, rengöring av solpaneler och andra specifika uppgifter ska utföras.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3067

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp
Lämna hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/01/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/01/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, NEDERLÄNDERNA.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Kommissionen förbehåller sig rätten att använda ett förhandlat förfarande i enlighet med artikel 134.1 e i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29.10.2012.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/11/2017