Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 476420-2017

29/11/2017    S229

Grækenland-Athen: Medieovervågning og -analyse i Grækenland

2017/S 229-476420

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet, Information Office in Greece
Postadresse: Amalias Ave. 8
By: Athens
NUTS-kode: EL Not specified
Postnummer: 105 57
Land: Grækenland
E-mail: epathens@ep.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Europa-Parlamentet, Information Office in Greece
Postadresse: Amalias Ave. 8
By: Athens
Postnummer: 105 57
Land: Grækenland
E-mail: epathens@ep.europa.eu
NUTS-kode: EL Not specified
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu/greece/
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Medieovervågning og -analyse i Grækenland.

Sagsnr.: COMM/DG/AWD/2017/1023.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
92400000 Nyhedsformidling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet er at levere en aktuel og opdateret samling af daglig information i form af presseoversigter om, hvordan emner med relevans for Europa-Parlamentet og Den Europæiske Union rapporteres i medierne. Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation (GD for Kommunikation) søger at sikre, at det har det bedst mulige kendskab til mediedækning på tværs af EU om emner, der vedrører Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet og aktiviteterne for formanden for og medlemmerne af Europa-Parlamentet. Medieanalysen skal i sidste ende hjælpe Europa-Parlamentet til bedre at formidle EU's politikker til EU-borgerne og specifikke målgrupper. For at opnå dette skal Europa-Parlamentet delvist benytte sig af ekstern ekspertise og bistand.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: EL Not specified
Hovedudførelsessted:

Grækenland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Regelmæssig medieovervågning:

— trykt presse og onlinekilder (sammendrag på engelsk og presseklip)

— audiovisuelle kilder (sammendrag på engelsk)

— månedlig kvantitativ medieanalyse

— månedlig kvalitativ medieanalyse.

Andre tjenesteydelser:

— bistand (ekspertise, rådgivning og anbefalinger (ingen rejser forbundet hermed)).

Formålet er at levere en aktuel og opdateret samling af daglig information i form af presseoversigter om, hvordan emner med relevans for Europa-Parlamentet (herunder formanden for institutionen og dens medlemmer — særligt dem, der er valgt i den pågældende medlemsstat) og for Den Europæiske Union rapporteres i medierne. Tjenesten skal udføres af det eksterne projektteam via Europa-Parlamentets globale platform til overvågning og analyse af medier.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Betingelserne for fornyelser er beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/01/2018
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Nederlandsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/01/2018
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Europa-Parlamentet, Information Office in Greece, Amalias Ave. 8, 105 57 Athens, GRÆKENLAND.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere, der ønsker at overvære åbningen, bedes sende en e-mail, senest 2 arbejdsdage før datoen for åbningen af bud til e-mailadressen EPathens@ep.europa.eu

Kun 2 repræsentanter kan deltage. Tilbudsgivere, der undlader at meddele sig, vil automatisk blive nægtet adgang til åbningen af buddene. Navnene på de personer, der vil overvære åbningen af buddene, skal anføres i meddelelsen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: avenue du Président Robert Schuman 1, BP 403
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2017