Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 476420-2017

29/11/2017    S229

Kreikka-Ateena: Tiedotusvälineiden seuranta- ja analyysipalvelut Kreikassa

2017/S 229-476420

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti, Information Office in Greece
Postiosoite: Amalias Ave. 8
Postitoimipaikka: Athens
NUTS-koodi: EL Not specified
Postinumero: 105 57
Maa: Kreikka
Sähköpostiosoite: epathens@ep.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.europarl.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3084
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti, Information Office in Greece
Postiosoite: Amalias Ave. 8
Postitoimipaikka: Athens
Postinumero: 105 57
Maa: Kreikka
Sähköpostiosoite: epathens@ep.europa.eu
NUTS-koodi: EL Not specified
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.europarl.europa.eu/greece/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tiedotusvälineiden seuranta- ja analyysipalvelut Kreikassa

Viitenumero: COMM/DG/AWD/2017/1023.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
92400000 Uutistoimistopalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen tarkoituksena on päivittäisiä tietoja koskevan oikea-aikaisen ja ajantasaisen yhteenvedon toimittaminen lehdistökatsausten muodossa. Katsausten kohteena on tapa, jolla Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin kannalta merkityksellisiä aiheita käsitellään tiedotusvälineissä. Euroopan parlamentin viestinnän pääosastolla (viestinnän PO) halutaan varmistua siitä, että pääosastolla on parhaat mahdolliset tiedot Euroopan unioniin, Euroopan parlamenttiin sekä sen puhemiehen ja jäsenten (Member of the European Parliament – MEP) toimiin liittyvien aiheiden näkyvyydestä tiedotusvälineissä eri puolilla EU:ta. Pohjimmiltaan tiedotusvälineiden analyysin avulla autetaan EP:tä tiedottamaan EU:n politiikoista paremmin EU:n kansalaisille ja erityisille kohdeyleisöille. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi EP turvautuu osin ulkoiseen asiantuntemukseen ja tukeen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 160 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: EL Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kreikka.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Säännöllinen tiedotusvälineiden seuranta:

— painettu lehdistö ja verkkolähteet (yhteenvedot englannin kielellä ja lehtileikkeet),

— audiovisuaaliset lähteet (yhteenvedot englannin kielellä),

— tiedotusvälineitä koskeva kuukausittainen määrällinen analyysi,

— tiedotusvälineitä koskeva kuukausittainen laadullinen analyysi.

Muut palvelut:

— tuki (asiantuntemus, konsultointipalvelut ja suositukset (ei liity matkustamista)).

Tarkoituksena on toimittaa oikea-aikainen ja ajantasainen yhteenveto päivittäisistä tiedoista lehdistökatsausten muodossa siitä, miten Euroopan parlamentin (mukaan lukien parlamentin puhemies ja jäsenet, erityisesti kyseisestä jäsenvaltiosta valitut jäsenet) ja Euroopan unionin kannalta merkityksellisiä aiheita käsitellään tiedotusvälineissä. Ulkoinen hanketyöryhmä toimittaa palvelun Euroopan parlamentin maailmanlaajuisen tiedotusvälineiden seuranta- ja analyysialustan avulla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 160 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

uusimista koskevat ehdot on kuvattu tarjousasiakirjoissa.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso eritelmät.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/01/2018
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Hollanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 30/01/2018
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Euroopan parlamentti, Information Office in Greece, Amalias Ave. 8, 105 57 Athens, KREIKKA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoajia, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään lähettämään sähköposti viimeistään 2 työpäivää ennen tarjousten avaustilaisuutta sähköpostiosoitteeseen EPathens@ep.europa.eu

Ainoastaan 2 edustajaa voi osallistua avaustilaisuuteen. Tarjoajilta, jotka eivät toimita tätä ilmoitusta, kielletään automaattisesti pääsy avaustilaisuuteen. Ilmoituksessa täytyy mainita tarjousten avaustilaisuuteen osallistuvien henkilöiden nimet.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: avenue du Président Robert Schuman 1, BP 403
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetosoite: http://curia.europa.eu/
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/11/2017