Szolgáltatások - 476451-2021

Submission deadline has been amended by:  539319-2021
21/09/2021    S183

Magyarország-Miskolc: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 183-476451

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma Eszter
E-mail: kozma.eszter@miskolc.hu
Telefon: +36 46512700
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.miskolc.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000229142021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000229142021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Martinkertvárosi bölcsőde fejlesztése - tervezés

Hivatkozási szám: EKR000229142021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Martinkertvárosi Bölcsőde a Miskolc, Fövényszer út 35. (hrsz: 5137/23) szám alatt található. Az épület bruttó alapterülete 1299 m2.. A régi bölcsődei épület BVPR „B” típusú vasbeton panel, szabadonálló beépítési móddal készült földszintes, lapostetős épület, mely négy épületszárnyból áll. Egy 84 férőhelyes, 3 gondozási egységből álló bölcsődei épület kialakítása tervezett. A korábban bölcsődei funkciójú épületszárnyakban ugyancsak bölcsődei funkciót kiszolgáló helyiségek, valamint akadálymentes mellékhelyiségek kialakítása szükséges. A fűtés és használati meleg víz ellátás épületrészenként egyedi gázkazánnal és forróvíz tárolóval történik. A teljes épületgépészeti hálózat elavult, cseréje szükséges. Hőleadók acéllemez lapradiátorok lesznek, védő burkolattal ellátva az előírt helyeken. Épületmenedzsment rendszer kiépítése elvárás. Az ivóvízellátás, gáz ellátás, villamos energiaellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz bekötés biztosított a meglévő gerinchálózatról biztosított. A rendelkezésre álló villamosenergia teljesítmény a beépítendő elektromos berendezések teljesítményének függvényében felülvizsgálandó, módosítandó, a teljes épületelektromossági rendszert újra kell építeni. Új világítási hálózat kiépítése szükséges (kül- és beltéri világítás, biztonsági és menekülési útirányt jelző világítás, energiatakarékos és korszerű fényforrások, szükség szerint világításszabályozás, világításfelügyeleti rendszer). A projektarányos akadálymentesítés kötelezően megvalósítandó tevékenység. Tervezés során figyelembe kell venni az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó épületrész tekintetében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését. A projekt keretében szükséges az bölcsőde épületrész külső hűlő határoló felületeinek utólagos hőszigetelése kapcsolódó szakipari munkákkal együtt, külső nyílászáróinak cseréje. Az épület tartófalain kisebb nagyobb repedések vannak, melyek főleg a nyugati oldalon a legfeltűnőbbek. A hézagok az áthidalótól indulnak ki, táguló módon, egyenlőtlen süllyedésből származó repedésekre utalva. Az egyenlőtlen süllyedés okozta károk elsősorban a falpanelek mellett repedések alakjában jelentkeznek, melyek kisérő jelensége a falak deformációs repedezettsége is. A repedések elhelyezkedése, iránya arra enged következtetni, hogy az épület homlokzati falrendszere, és elsősorban a homlokzati pillérnél az alapozás alatti talaj teherbíró képességének megváltozása miatt megsüllyedt, azonban a lerepedt részek nincsenek kibillenve, a repedések jelenlegi állapotukban nem veszélyeztetik az épület állékonyságát, de tágasságuk növekedését, illetve újak kialakulását meg kell akadályozni. A további süllyedést, a falrepedések tágulását az alap megerősítésével meg kell szüntetni.

Megalapozó dokumentum alapján jelen projektben az alábbiak is megvalósulnak:

- - Megújuló energiaforrás kialakítása

- - Udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása

- - Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése

- - Babakocsi tároló létesítése

Tervezett nettó alapterület: 1150,5 m².

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:

Egyéb feladat (a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdésre válaszok elkészítése) vonatkozásában:”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71321000 Épületek gépészeti és villamos szerelvényeivel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

3528 Miskolc, Fövényszer u. 35. Hrsz.: 5137/23

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Martinkertvárosi Bölcsőde a Miskolc, Fövényszer út 35. (hrsz: 5137/23) szám alatt található. Az épület bruttó alapterülete 1299 m2.. A régi bölcsődei épület BVPR „B” típusú vasbeton panel, szabadonálló beépítési móddal készült földszintes, lapostetős épület, mely négy épületszárnyból áll. Egy 84 férőhelyes, 3 gondozási egységből álló bölcsődei épület kialakítása tervezett. A korábban bölcsődei funkciójú épületszárnyakban ugyancsak bölcsődei funkciót kiszolgáló helyiségek, valamint akadálymentes mellékhelyiségek kialakítása szükséges. A fűtés és használati meleg víz ellátás épületrészenként egyedi gázkazánnal és forróvíz tárolóval történik. A teljes épületgépészeti hálózat elavult, cseréje szükséges. Hőleadók acéllemez lapradiátorok lesznek, védő burkolattal ellátva az előírt helyeken. Épületmenedzsment rendszer kiépítése elvárás. Az ivóvízellátás, gáz ellátás, villamos energiaellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz bekötés biztosított a meglévő gerinchálózatról biztosított. A rendelkezésre álló villamosenergia teljesítmény a beépítendő elektromos berendezések teljesítményének függvényében felülvizsgálandó, módosítandó, a teljes épületelektromossági rendszert újra kell építeni. Új világítási hálózat kiépítése szükséges (kül- és beltéri világítás, biztonsági és menekülési útirányt jelző világítás, energiatakarékos és korszerű fényforrások, szükség szerint világításszabályozás, világításfelügyeleti rendszer). A projektarányos akadálymentesítés kötelezően megvalósítandó tevékenység. Tervezés során figyelembe kell venni az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó épületrész tekintetében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését. A projekt keretében szükséges az bölcsőde épületrész külső hűlő határoló felületeinek utólagos hőszigetelése kapcsolódó szakipari munkákkal együtt, külső nyílászáróinak cseréje. Az épület tartófalain kisebb nagyobb repedések vannak, melyek főleg a nyugati oldalon a legfeltűnőbbek. A hézagok az áthidalótól indulnak ki, táguló módon, egyenlőtlen süllyedésből származó repedésekre utalva. Az egyenlőtlen süllyedés okozta károk elsősorban a falpanelek mellett repedések alakjában jelentkeznek, melyek kisérő jelensége a falak deformációs repedezettsége is. A repedések elhelyezkedése, iránya arra enged következtetni, hogy az épület homlokzati falrendszere, és elsősorban a homlokzati pillérnél az alapozás alatti talaj teherbíró képességének megváltozása miatt megsüllyedt, azonban a lerepedt részek nincsenek kibillenve, a repedések jelenlegi állapotukban nem veszélyeztetik az épület állékonyságát, de tágasságuk növekedését, illetve újak kialakulását meg kell akadályozni. A további süllyedést, a falrepedések tágulását az alap megerősítésével meg kell szüntetni.

Megalapozó dokumentum alapján jelen projektben az alábbiak is megvalósulnak:

- - Megújuló energiaforrás kialakítása

- - Udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása

- - Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése

- - Babakocsi tároló létesítése

Tervezett nettó alapterület: 1150,5 m².

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása:

Egyéb feladat (a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdésre válaszok elkészítése) vonatkozásában:”

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épület tervezésében szerzett generáltervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül építész tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül építész statikai tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5./ A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül gépészeti tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül villamossági tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során, a tervekkel kapcsolatosan érkező kérdésre válaszok elkészítése opciós feladat. Ezen szolgáltatás ellátásának díja kizárólag abban az esetben illeti meg Ajánlattevőt, amennyiben Ajánlatkérő ezen szolgáltatásokat a szerződés szerint megrendeli és az Ajánlattevő szerződésszerűen teljesíti azokat.

Az árnak az opció értékét is tartalmaznia kell.

Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 12 hónapban jogosult lehívni, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a nyilatkozattételre jogosult képviselői útján.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.2.1-19-MI1-2019-00001

II.2.14)További információk

II.2.5) Értékelési szempontok

Ár kritérium: 1./ Ellenszolgáltatás összege (nettó tervezési díj)

II.2.7) A szerződés időtartama tekintetében feltüntetett 90 nap alatt Ajánlatkérő naptári napot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. §(1) bek. b) pont).

Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek-ben előírtakra.

A kizáró okok igazolásának módja: A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles a részvételi jelentkezéssel együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bek-nek ajánlattevővel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (az i) pont ib) alpont kivételével) és 10. § (a g) pont gb) alpont kivételével), a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

Előzetes igazolás: ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve a Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben felsorolt kizáró okokhatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Kr. 3. § (5) bek). Ha egy ajánlattevőaz előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. (Kr. 3. § (3) bek.). Az ajánlattevőnek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § (4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). Az ajánlattevőnek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.) A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett ig. módok a Kr. V. Fej-nek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt.69. § (4) bek szerint ajánlattevőnek az ajánlatkérő erről szóló felhívásától számított 5 munkanapon belül a Kr. 8. 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb - a közbeszerzés tárgyának megfelelő - referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § -ában meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:

- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),

- a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölése,

- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe,

- a szolgáltatás mennyisége

- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.

AK az alkalmassági feltételek igazolása érdekében az ajánlattétel során az EEKD IV. rész Alfa szakasz kitöltését kéri!

AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján - a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]

Sz1: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322 /2015 Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő

ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel - 3 évben teljesített, összesen legalább 700 m2 nettó alapterületű, épület tervezésére irányuló referenciával. (A követelmény több szerződésből is teljesíthető.) Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Ajánlatkérő „épület tervezésére vonatkozó referencia” alatt tervdokumentációt ért, amely koncepció tervet és/vagy vázlattervet és/vagy engedélyes és/vagy kiviteli terveket is magában foglal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Sz1: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a beruházást a TOP-6.2.1-19-MI1-2019-00001 azonosítószámú, „Miskolc, Martinkertváros városrészben új bölcsődei férőhelyek kialakítása” tárgyú projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.

Előleg igénylésére nincs lehetőség.

Ajánlatkérő a teljesítés során az alábbiak szerint biztosít lehetőséget a tervezési díj vonatkozásában a számlázásra:

A részszámla benyújtására az engedélyezési tervdokumentáció és a fő munkanemekre bontott költségbecslés átadását ill. Ajánlatkérő általi elfogadását és az ÉTDR-be való teljeskörű feltöltését, valamint az építési hatóság végleges engedélyének megadását követően jogosult benyújtani a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján. A részszámla értéke az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére megajánlott díj

A végszámla benyújtására a kiviteli tervdokumentáció (műszaki leírással, komplett szakági tervekkel, árazott és árazatlan költségvetésekkel) leszállítását követően, annak Ajánlatkérő részére történő átadását, és Ajánlatkérő általi elfogadását követően jogosult Ajánlattevő az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján. A kifizetés feltétele a végleges építési engedély megszerzése és az abban foglaltakkal megegyező tartalmú, a szükséges átvezetéseket tartalmazó kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A végszámla értéke a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére megajánlott díj.

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kiállításától számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Amennyiben a számla kiállításától számított 3 napon belül nyertes ajánlattevő nem juttatja el a számlát és a teljesítésigazolást Ajánlatkérő részére, úgy a 30 napos határidő kezdete a számla kézhezvételének napja.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.

Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét.

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:

o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,

o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,

o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

o A Kbt. 135.§ (2)-(3), (5)-(6) és (11) bekezdései.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér mértéke:

Tervezési feladat vonatkozásában:

A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett tervezési részfeladat tervezési díja. A kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5%-a (fél százaléka) a késedelem 1-5. (elsőtől az ötödik) naptári napjaira, a 6. (hatodik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a (egy százalék).

Ajánlatkérő a késedelmi kötbért valamennyi részhatáridő tekintetében érvényesíti.

Ajánlatkérő kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma az engedélyezési tervdokumentáció vagy a kiviteli tervdokumentáció esetében a 20 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Ajánlatkérő - a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/10/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/10/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 15. - 17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A beszerzés tárgya szerinti szolgáltatások egymásra épülő feladatokból állnak, azok összetettsége, előírt műszaki és minőségbiztosítási paraméterei, időbeli tartalma alapján oszthatatlan, valamint szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, melyet több ajánlattevő azonos időben nem tudna teljesíteni.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: - karakterkorlátozás miatti folytatása:

Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 5 %-a/alkalom.

Amennyiben a hibás teljesítési kötbér érvényesítésre legalább két alkalommal sor kerül, ezt követően Ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Ajánlatkérő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.

Meghiúsulási kötbér mértéke: A meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó tervezési díj 20 %-a.

Jótállás: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári nap. Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.

A fizetési feltételek és a mellékkötelezettségek részletes szabályait Közbeszerzési Dokumentum III. fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.

Egyéb feladat vonatkozásában:

A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári naptól kezdődően 10 000 forint/naptári nap, de maximum az opciós nettó díj 20%-a.

1./ AK felhívja az ajánlattevők AT-k figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1 pontja.

2./ Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.

3./ AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakat.

4./ AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

5./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.§ (2) bekezdés].

6./ Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §-a szerinti, az eljárás során előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67.§ (4) bekezdés].

7./ Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány szerint történik. Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám: 0-tól 100-ig. Az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, a 2.; 3.; 4; 5; és 6. értékelési szempont esetében pontkiosztás módszerével történik. A pontkiosztás módszere olyan esetekben alkalmazható, amikor előre megadott értéket, ill. feltételt vagy teljesít a megajánlás alapján ajánlattevő vagy nem.

Az „Igen/Nem” lehetőség esetében: az egyszerűbb eset, hiszen az „Igen” válasz megkapja a maximális pontszámot, a „Nem” válasz a minimum pontszámot. (ld. 2020. március 25. napján megjelent KÉ 2020. évi 60. számában 2. sz. melléklet B. rész)”

További információk a Dokumentációban találhatók.

8./ Az ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában meghatározott 2 hónap alatt AK 60 napot ért

9./ Amennyiben AT más AT-vel közösen nyújt be ajánlatot, az ajánlathoz csatolni kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot a dokumentációban meghatározott tartalommal.

10./ Az AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a tárgyi közbeszerzési eljárásban.

11./ Az AK a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

12./ Ha az AK az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, úgy a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével a Kbt. 71. § (11) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A felhívás ellenére a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.

13./ A Felolvasó lapon tett megajánlások alátámasztására a szakmai ajánlatot és a szakemberek önéletrajzát is be kell nyújtani!

14./ Szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés AT-nek történő megküldését követő 10. napot követően.

15./ A nyertes AT. köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az AK. által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 11. §-a alapján. A tervezői felelősségbiztosítás kárérték limitje legalább 500 000,- Ft/káresemény és legalább 4 000 000,- Ft/kárév.

16./ FAKSZ: dr. Kormos Sándor (00274)

17./ Teljesítési határidő:

Az építési engedélyezési terv és a fő munkanemekre bontott költségbecslés elkészítésének határideje a tervezési szerződés hatályba lépéstől számított 60 naptári nap, melybe a véleményezés időtartama nem számít bele.

Tervező köteles az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 5 munkanapon belül

- amennyiben építési engedély beszerzése szükséges úgy az építési engedélyezési eljárást az ÉTDR-be történő feltöltéssel megindítani,

- amennyiben nincs szükség építési engedélyre, úgy az építési hatósági bejelentési kötelezettséget teljesíteni.

A kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének határideje az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadásától számított 30 naptári nap, melybe a véleményezés időtartama nem számít bele.

Amennyiben az építési engedély kiadása a kiviteli terv elkészítési határidején túl következik be, úgy Tervező köteles a kivitelezési tervdokumentáción az engedélyben foglaltakat átvezetni az engedély általa való kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül. A teljesítési határidő összesen 90 naptári nap.

18./ Az értékelési szempontokban megajánlott szakemberek tekintetében egy szakember maximum két értékelési szempont tekintetében ajánlható meg.

19./ AT-nek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A sz. ajánlat a rendelkezésre bocsátott ártáblázat, mely aláírva, keltezéssel, szkennelve benyújtandó.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR -ben, ajánlattételhez megjelölt űrlapokat, a nyilatkozat-összeállítóban rendelkezésre bocsátott nyilatkozatokat kitöltve a minőségi értékelési szempontokhoz a szakemberek Önéletrajzát, a minőségi értékelési részszempont körében megajánlott szakemberekről szóló nyilatkozatot, felelősségbiztosításról szóló nyilatkozatot.

20./ Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdés szerint kerül lefolytatásra.

21./ A szerződéskötésre kötelezően bevonásra kerülő szakemberek: rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök, illetve energetikai tanúsító

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/09/2021