We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Paslaugos - 476891-2019

10/10/2019    S196    Paslaugos - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Slovakija-Bratislava: Vertinimo konsultacinės paslaugos

2019/S 196-476891

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 178-433720)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Nacionalinis registracijos Nr.: 50668277
Adresas: Župné námestie
Miestas: Bratislava
NUTS kodas: SK01
Pašto kodas: 814 90
Šalis: Slovakija
Asmuo ryšiams: Ing. Martin Tekula
El. paštas: mtekula@gmail.com
Telefonas: +421 903770979

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.nsud.sk

Pirkėjo profilio adresas: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19068

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Procesno-organizačný audit a optimalizácia podporných procesov v rozhodovacej činnosti NS SR a informačná podpora NS SR

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79419000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v súvislosti so zefektívnením činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len NS SR). Kvôli zefektívneniu činností tejto inštitúcie je nevyhnutné vykonať jej procesno-organizačný audit a zabezpečiť informačnú podporu ako dve integrálne a previazané aktivity. Výsledkom bude optimalizácia a zvýšenie efektívnosti činností NS SR. Účelom procesno-organizačného auditu je identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich z pohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a vytvoriť detailné procesné mapy činností v rámci Kancelárie Najvyššieho súdu SR (ďalej KNS SR), ale tiež procesov smerujúcich k analytickej činnosti v rámci Oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky (ďalej ODAK) s využitím informačnej podpory ako podklad k realizácii zefektívnenia procesov. Informačná podpora spočíva vo vytvorení podporných nástrojov platformy, ktorá bude poskytovať služby pre správu digitálneho obsahu (najmä elektronických dokumentov). Táto platforma bude základom pre evidenciu, spracovanie a výstupy rozhodnutí NS SR a ich analýz. Neoddeliteľnou súčasťou databázy bude aj podpora vytvárania a správy kvalitného digitálneho obsahu (elektronických dokumentov vytvorených a spracovaných ODAK-om).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
08/10/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 178-433720

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Yra:
Data: 14/10/2019
Vietos laikas: 15:00
Turi būti:
Data: 21/10/2019
Vietos laikas: 14:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Podmienky na otváranie ponúk
Yra:
Data: 15/10/2019
Vietos laikas: 08:00
Turi būti:
Data: 21/10/2019
Vietos laikas: 14:30
VII.2)Kita papildoma informacija: