Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 477061-2018

30/10/2018    S209

Poland-Miejsce Piastowe: Solar photovoltaic modules

2018/S 209-477061

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejsce Piastowe
Postal address: ul. Dukielska 14
Town: Miejsce Piastowe
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-430
Country: Poland
E-mail: gmina@miejscepiastowe.pl
Telephone: +48 134353012
Fax: +48 134309799
Internet address(es):
Main address: www.miejscepiastowe.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Chorkówka
Postal address: Chorkówka 175
Town: Chorkówka
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-458
Country: Poland
E-mail: urzad@chorkowka.pl
Telephone: +48 134313083
Fax: +48 134386934
Internet address(es):
Main address: www.chorkowka.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów opalanych biomasą na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Reference number: GP.271.1.6.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów opalanych biomasą na terenie

Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka.

Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”,

Część II - „Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”,

Część III - „Dostawa i montaż automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 14 224 819.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 107 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym w Gminie Chorkówka łącznie 107 zestawów. Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a do SIWZ– Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja techniczna Części I oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina Chorkówka, PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym są dokumentacje techniczne(opisy przedmiotu zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno-użytkowe

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Nazwa: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury (PSOKS) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Nazwa: Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego (PGI) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (PG) / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE I GMINY CHORKÓWKA

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część II - „Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 598 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym w Gminie Chorkówka łącznie 296 zestawów,w Gminie Miejsce Piastowe łącznie 302 zestawów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1b do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja techniczna Część II oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina Chorkówka, PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym jest dokumentacja techniczna (opisy przedmiotu zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno-użytkowe.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Nazwa: Moc zastosowanych modułów fotowoltaicznych (PMMF) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Nazwa: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego (PWWMFF) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (PG) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE I GMINY CHORKÓWKA

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część III - „Dostawa i montaż automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na tereniegmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
44621200 Boilers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż 181 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem, w tym w Gminie Chorkówka łącznie 107 szt. kotłów, w Gminie Miejsce Piastowe łącznie 74 szt. kotłów: Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1c do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia-Dokumentacja techniczna Części III oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina Chorkówka, PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym są dokumentacje techniczne (opisy przedmiotu zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno-użytkowe.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Nazwa: Sprawność kotła na biomasę (PSK) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (PG) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE I GMINY CHORKÓWKA

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 127-289113
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: GP.271.1.6.2018
Lot No: 1
Title:

Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sanito Sp. z o.o.
Postal address: ul. Puławska 476
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-884
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 012 869.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 168 924.20 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 90 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Prace budowlano - montażowe

Section V: Award of contract

Contract No: GP.271.1.6.2018
Lot No: 2
Title:

"Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ML System S.A.
Postal address: Zaczernie 190G
Town: Zaczernie
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 36-062
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 643 496.00 PLN
Total value of the contract/lot: 10 542 148.34 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Roboty branży elektrycznej, roboty budowlano-montażowe

Section V: Award of contract

Contract No: GP.271.1.6.2018
Lot No: 3
Title:

„Dostawa i montaż automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sanito Sp. z o.o.
Postal address: ul. Puławska 476
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-884
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 568 454.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 665 228.35 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 90 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Prace budowlano - montażowe

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/10/2018