Supplies - 477061-2018

30/10/2018    S209

Poland-Miejsce Piastowe: Solar photovoltaic modules

2018/S 209-477061

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Miejsce Piastowe
Postal address: ul. Dukielska 14
Town: Miejsce Piastowe
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-430
Country: Poland
E-mail: gmina@miejscepiastowe.pl
Telephone: +48 134353012
Fax: +48 134309799
Internet address(es):
Main address: www.miejscepiastowe.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Chorkówka
Postal address: Chorkówka 175
Town: Chorkówka
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 38-458
Country: Poland
E-mail: urzad@chorkowka.pl
Telephone: +48 134313083
Fax: +48 134386934
Internet address(es):
Main address: www.chorkowka.pl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów opalanych biomasą na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Reference number: GP.271.1.6.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów opalanych biomasą na terenie

Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka.

Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”,

Część II - „Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”,

Część III - „Dostawa i montaż automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 14 224 819.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 107 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym w Gminie Chorkówka łącznie 107 zestawów. Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a do SIWZ– Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja techniczna Części I oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina Chorkówka, PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym są dokumentacje techniczne(opisy przedmiotu zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno-użytkowe

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Nazwa: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury (PSOKS) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Nazwa: Grubość dolnej izolacji kolektora słonecznego (PGI) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (PG) / Weighting: 15
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE I GMINY CHORKÓWKA

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część II - „Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 598 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym w Gminie Chorkówka łącznie 296 zestawów,w Gminie Miejsce Piastowe łącznie 302 zestawów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1b do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia - Dokumentacja techniczna Część II oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina Chorkówka, PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym jest dokumentacja techniczna (opisy przedmiotu zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno-użytkowe.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Nazwa: Moc zastosowanych modułów fotowoltaicznych (PMMF) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Nazwa: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego (PWWMFF) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (PG) / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE I GMINY CHORKÓWKA

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część III - „Dostawa i montaż automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na tereniegmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
44621200 Boilers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

Teren gmin: Miejsce Piastowe i Chorkówka

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa i montaż 181 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z osprzętem, w tym w Gminie Chorkówka łącznie 107 szt. kotłów, w Gminie Miejsce Piastowe łącznie 74 szt. kotłów: Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1c do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia-Dokumentacja techniczna Części III oraz w Załączniku nr 8 i 9 do SIWZ – PFU Gmina Chorkówka, PFU Gmina Miejsce Piastowe. Dokumentem podstawowym są dokumentacje techniczne (opisy przedmiotu zamówienia), zaś dokumentem uzupełniającym są programy funkcjonalno-użytkowe.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Nazwa: Sprawność kotła na biomasę (PSK) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty instalacyjne (PG) / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSCE PIASTOWE I GMINY CHORKÓWKA

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 127-289113
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: GP.271.1.6.2018
Lot No: 1
Title:

Część I - „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sanito Sp. z o.o.
Postal address: ul. Puławska 476
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-884
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 012 869.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 168 924.20 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 90 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Prace budowlano - montażowe

Section V: Award of contract

Contract No: GP.271.1.6.2018
Lot No: 2
Title:

"Dostawa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ML System S.A.
Postal address: Zaczernie 190G
Town: Zaczernie
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 36-062
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 643 496.00 PLN
Total value of the contract/lot: 10 542 148.34 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Roboty branży elektrycznej, roboty budowlano-montażowe

Section V: Award of contract

Contract No: GP.271.1.6.2018
Lot No: 3
Title:

„Dostawa i montaż automatycznych kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą na terenie gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Sanito Sp. z o.o.
Postal address: ul. Puławska 476
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 02-884
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 568 454.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 665 228.35 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 90 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Prace budowlano - montażowe

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/10/2018