Szolgáltatások - 477141-2019

10/10/2019    S196

Magyarország-Szeged: Mérőkészülék-leolvasási szolgáltatások

2019/S 196-477141

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 64–66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Daka Vince
E-mail: daka.vince@nkm.energy
Telefon: +36 625655652127
Fax: +36 62588000

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkmaram.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_73911197
Postai cím: Pulcz utca 44.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Daka Vince
E-mail: daka.vince@nkm.energy
Telefon: +36 625655652127
Fax: +36 62588000

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkmedgazhalozat.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Leolvasási tevékenység

Hivatkozási szám: EKR000809782018
II.1.2)Fő CPV-kód
65500000 Mérőkészülék-leolvasási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tevékenységek fő csoportjai:

O Éves folyamatos leolvasási tevékenység (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések)

O Egyedi megrendelésű leolvasások (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések)

O Közvilágítási mérők leolvasása (villamosenergia fogyasztásmérő berendezések)

O Havonta ismétlődő mérőleolvasás (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések)

O Negyedéves leolvasás (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések)

O A felhasználó személyében beállt változás miatti adategyeztetés, szemrevételezéses ellenőrzés (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések),

O Leolvasási tevékenység végzésével egyidejűleg elosztói küldemények kézbesítése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 2 521 278 600.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
65500000 Mérőkészülék-leolvasási szolgáltatások
64121200 Csomagkézbesítési szolgáltatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

NKM Áramhálózati Kft. és az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. szolgáltatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tevékenységek fő csoportjai: o Éves folyamatos leolvasási tevékenység (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések) – Egyedi megrendelésű leolvasások (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések) o Közvilágítási mérők leolvasása (villamosenergia fogyasztásmérő berendezések) o Havonta ismétlődő mérőleolvasás (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések) o Negyedéves leolvasás (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések) o A felhasználó személyében beállt változás miatti adategyeztetés, szemrevételezéses ellenőrzés (villamosenergia- és földgáz fogyasztásmérő berendezések).

Éves folyamatos mérőleolvasás:

– Fogyasztásmérő leolvasások száma:

— villamosenergia: 3 015 000 db / 3 év

— földgáz (Észak): 768 000 db / 3 év

— földgáz (Dél): 1 344 000 db/ 3 év

– Az éves leolvasás ütemezése: az egyes területek havonta 4 alkalommal, 7 munkanaponként kapnak leolvasási anyagot.

– Településszám: 725 db

Egyedi megrendelésű leolvasások:

– Fogyasztásmérő leolvasások száma:

— villamosenergia: 24000 db/ 3 év

— földgáz (Észak): 900 db/ 3

Földgáz (Dél): 2100 db/ 3 év

– A leolvasás ütemezése: egész évben folyamatosan.

– Településszám: 725 db

– Leolvasás határideje: egy kiadott feladatra a megrendelés napját követő 5. vagy 15. naptári nap.

Közvilágítási mérők leolvasása:

– Fogyasztásmérő leolvasások száma:

Villamosenergia: 6000 db / 3 év

– A leolvasás ütemezése: egész évben folyamatosan.

– Településszám: 60 db

– Leolvasás határideje: egy kiadott feladatra a megrendelés napját követő 5. munkanap.

Havonta ismétlődő mérőleolvasás:

– Fogyasztásmérő leolvasások száma:

— villamosenergia: 10 db/ hónap (leolvasások száma: 360 db / 3 év

— földgáz (Észak):700 db/ hónap (leolvasások száma: 25 200 db / 3 év)

— földgáz (Dél): 1800 db/ hónap (leolvasások száma: 64800 db / 3 év)

– Leolvasás ütemezése: havonta

– Településszám: 725 db

Negyedéves mérőleolvasás:

– Fogyasztásmérő leolvasások száma:

— villamosenergia: 100 db/ negyedév (leolvasások száma: 900 db / 3 év)

— földgáz: 100 db/ negyedév (leolvasások száma: 900 db / 3 év)

– A leolvasás ütemezése: negyedévente

– Településszám: 725 db

– Leolvasás határideje: egy kiadott feladatra a megrendelés napját követő 20. munkanap.

A felhasználó személyében beállt változás miatti adategyeztetés, szemrevételezéses ellenőrzés:

– Fogyasztásmérő leolvasások száma:

— villamosenergia: 102 300 db/ 3 év

— földgáz (Észak): 42 900 db/ 3 év

— földgáz (Dél): 89 100 db/ 3 év

– A leolvasás ütemezése: egész évben folyamatosan.

– Településszám: 725 db

– Adategyeztetés határideje: az ügyfél igény érkezésétől számított 8. munkanap.

Elosztói küldemények kézbesítése

– Küldemények száma:

— villamosenergia, földgáz (Dél): 2 250 000 db / 3 év

— földgáz (Észak): 720 000 db / 3 év

– A tevékenység ütemezése: egész évben folyamatosan.

– Településszám: 725 db

– Kézbesítés határideje: a leolvasási tevékenységgel egyidejűleg

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Éves folyamatos leolvasási tevékenységre (kiemelt leolvasás nélkül) vállalt leolvasási hatékonyság (%-ban megadva, min 96,0 %, max 100,0 %) / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Egy részből áll a szolgáltatás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 103-250475
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Leolvasási tevékenység

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96177831
Postai cím: Cserzy Mihály utca 18.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: ferenc.csesznegi@dlkft.hu
Telefon: +36 62422916
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 549 953 440.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 521 278 600.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes Ajánlattevő:

DL Délalföldi Leolvasó Szolgáltató Kft.

Székhelye: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 18. adószáma: 12933505-2-06

Ajánlati ár összesen: 2 521 278 600 HUF

További Ajánlattevő:

Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 107–109. adószáma:10805246-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/10/2019