Tavarat - 477171-2019

Näytä suppea näkymä

10/10/2019    S196    Tavarat - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Hankintasopimuksen teko julkaisematta ilmoitusta ennakolta 

Suomi-Tampere: Avaruus- ja ilma-alusten osat sotilaskäyttöön

2019/S 196-477171

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista

Tavarahankinnat

Direktiivi 2009/81/EY

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Postiosoite: PL 69
Postitoimipaikka: Tampere
Postinumero: FI-33541
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Puolustusvoimat / Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Sähköpostiosoite: purchase3.fdflogcom@mil.fi
Faksi: +358 299570239

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.3)Pääasiallinen toimiala
Puolustus
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Sopimukselle annettu nimi
F-18 Hornet-hävittäjäkaluston moottorin jälkipoltinmoduulin kulutusvaraosien hankinta
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
Hankinta
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.4)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
F-18 Hornet-hävittäjäkaluston moottotin jälkipoltin moduulin kulutusvaraosien hankinta.
II.1.5)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

35640000

II.2)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1)Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
Arvo: 1 161 744 EUR
Ilman alv:tä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely ilman hankintailmoituksen julkaisemista
Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennak-koon Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL)
Direktiivi 2009/81/EY
1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti
Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut: teknisistä syistä
Hankinta kohdistettiin GKN Aersopace Sweden Ab:lle (myöhemmin GKN). GKN omistaa hankittavien varaosien suunnittelu- ja valmistustiedot. GKN ei myy osia välittäjille, siten niitä ei ole muualta saatavilla.
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Alhaisin hinta
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Hankintailmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 178-434803

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi : F-18 Hornet-hävittäjäkaluston F404-GE-402 moottoreiden ja moottorin jälkipoltion moduulin kulutusvaraosien hankinta
V.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
30.9.2019
V.2)Tietoa tarjouksista
V.3)Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

Virallinen nimi: GKN Aerospace Sweden AB
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 132778
Postitoimipaikka: Trollhättan
Maa: Ruotsi

V.4)Sopimuksen arvoa koskevat tiedot
Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo:
Arvo: 1 161 744 EUR
Ilman alv:tä
V.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
VI.2)Lisätiedot:
VI.3)Muutoksenhakumenettelyt
VI.3.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.3.2)Muutoksenhaku
VI.3.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.4)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.10.2019