Servicii - 477274-2019

11/10/2019    S197

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru privind analiza economică a politicilor de mediu și sprijin analitic în contextul unei mai bune reglementări

2019/S 197-477274

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru privind analiza economică a politicilor de mediu și sprijin analitic în contextul unei mai bune reglementări

Număr de referinţă: ENV.F.1/FRA/2019/0001
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al contractului-cadru va fi susținerea analizei economice a politicilor de mediu. Contractul va viza probleme care apar, dar care nu pot fi prevăzute în prezent în următoarele domenii:

— susținere în contextul analizei economice

— susținere în contextul unei mai bune reglementări.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 12 000 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra Muros.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Licitație deschisă – Contract-cadru cu o durată de 48 de luni și un buget de 12 000 000 EUR.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Gestionarea generală a contractului-cadru / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Sarcinile ilustrative / Pondere: 60
Prețul - Pondere: A se vedea punctul II.2.14)
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

070201 - Economie circulară; 070202 - Biodiversitate şi 070203 - Guvernanţa în materie de mediu

II.2.14)Informații suplimentare

A se avea în vedere că titlul publicat anterior în anunțul de intenție JO 2018/S 056-123139 din 21.3.2018 era puțin diferit: contract-cadru privind analiza economică a politicilor de mediu și sprijin în contextul unei mai bune reglementări.

Punctaj pentru ofertă X = (cel mai mic preț)/(prețul ofertei X) ×100 ×30 % (ponderea prețului) + punctajul total pentru calitate (din 100) pentru toate criteriile de atribuire a ofertei X × 70 %.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 032-070877
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: ENV.F.1/FRA/2019/0001
Titlu:

Contract-cadru privind analiza economică a politicilor de mediu și sprijin analitic în contextul unei mai bune reglementări

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COWI A/S
Adresă: Parallelvej 2
Localitate: Kongens Lyngby
Cod NUTS: DK DANMARK
Cod poștal: 2800
Țară: Danemarca
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: ENV.F.1/FRA/2019/0001
Titlu:

Analiza economică a politicilor de mediu și sprijin analitic în contextul unei mai bune reglementări

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Trinomics B.V.
Adresă: Westersingel 34
Localitate: Rotterdam
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Cod poștal: 3014 GS
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: ENV.F.1/FRA/2019/0001
Titlu:

Analiza economică a politicilor de mediu și sprijin analitic în contextul unei mai bune reglementări

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Rambøll Management Consulting A/S
Adresă: Hannemanns Allé 53
Localitate: Copenhagen
Cod NUTS: DK DANMARK
Cod poștal: 2300 Copenhagen S
Țară: Danemarca
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Ecorys Europe EEIG
Adresă: Rue Belliard 12
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Öko-Institut e.V.
Adresă: Merzhauser Strasse 173
Localitate: Freiburg
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod poștal: D-79100
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Umweltbundesamt GmbH (UBA)
Adresă: Spittelauer lande 5
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT ÖSTERREICH
Cod poștal: AT-1090
Țară: Austria
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: ENV.F.1/FRA/2019/0001
Titlu:

Analiza economică a politicilor de mediu și sprijin analitic în contextul unei mai bune reglementări

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/08/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RPA Europe SRL
Adresă: Via Turati Filippo 8
Localitate: Milan
Cod NUTS: IT ITALIA
Cod poștal: 20121
Țară: Italia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Bio Innovation Service SAS
Adresă: 74 boulevard de Reuilly
Localitate: Paris
Cod NUTS: FR FRANCE
Cod poștal: 75012
Țară: Franţa
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Centre for European Policy Studies A.I.S.B.L.
Adresă: Place du Congres 1
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Institut National de l’Environnement et des Risques Ineris
Adresă: Parc Technologique Alata
Localitate: Verneuil en Halatte
Cod NUTS: FR FRANCE
Cod poștal: 60550
Țară: Franţa
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RWI – Leibniz – Institut für Wirtschaftsforschung
Adresă: Hohenzollernstrasse 1-3
Localitate: Essen
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod poștal: 45128
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Sofies Group SA
Adresă: Rue du Vuache 1
Localitate: Geneva
Cod NUTS: CH SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Cod poștal: 1201
Țară: Elveţia
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VVA Brussels S.P.R.L.
Adresă: Rue van Eyck 22
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1000
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 000 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 000 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3) — Documentul de invitație la licitație.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/10/2019