Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 477467-2022

02/09/2022    S169

Česko-Opava: Osobní počítače

2022/S 169-477467

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 165-468192)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Slezská univerzita v Opavě
Národní identifikační číslo: 47813059
Poštovní adresa: Na Rybníčku 626/1
Obec: Opava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 74601
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Vítková
E-mail: pavla.vitkova@slu.cz
Tel.: +420 553684642
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.slu.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.slu.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dynamický nákupní systém ICT a AVT vybavení pro Slezskou univerzitu v Opavě pro období 2022 - 2027

Spisové číslo: SU-ZAK/19765/2022/85074/Rek
II.1.2)Hlavní kód CPV
30213000 Osobní počítače
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím DNS bude za stanovených technických a obchodních podmínek dodávka standardního ICT a AVT vybavení, a to zejména následujících výrobků:

- osobní počítače,

- notebooky

- tablety,

- monitory,

- tiskárny a multifunkční zařízení (v kombinaci tiskárna, skener a kopírka) pro kancelářské použití,

- 3D tiskárny pro kancelářské a vzdělávací účely,

- ICT komponenty a periférie (klávesnice, myši, přenosná média pro ukládání dat apod.),

- dataprojektory, kamery, fotoaparáty, zobrazovací a náhledové monitory, mikrofony, studiové osvětlení, reproduktory, a další audiovizuální technika.

Podrobná specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, bude vymezena v jednotlivých výzvách k podání nabídek dle §141 ZZVZ.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/08/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 165-468192

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 26/09/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 30/09/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Dne 29. 8. 2022 bylo uveřejněno oznámení o zahájení zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Do tohoto oznámení zadavatel uvedl lhůtu pro podání nabídek do 26. 9. 2022. Povinností zadavatele dle § 96 odst. 1 zákona je v den zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejnit zadávací dokumentaci na profilu zadavatele s tím, že dle § 139 odst.2 zákona nesmí být lhůta pro doručení žádostí kratší než 30 dnů. Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci na profilu zadavatele dne 29. 8. 2022, od tohoto data by však lhůta pro podání nabídek činila pouze 27 dnů.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek nebo žádostí o účast do 30. 9. 2022 do 10:00 hod.