Varer - 477964-2020

09/10/2020    S197

Danmark-København: Personbiler

2020/S 197-477964

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Laura Jung
E-mail: ljgh@bane.dk
Telefon: +45 23824489
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=280953&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=280953&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

2020-13269: Rammeaftale om biler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Banedanmark udbyder hermed rammeaftaler for indkøb af biler. Rammeaftalen indeholder fire (4) delaftaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 35 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

2020-13269: Rammeaftale om biler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
34111000 Stationcars og sedaner
34111100 Stationcars
34111200 Sedaner
34113000 Køretøjer med firehjulstræk
34115000 Andre personbiler
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34131000 Åbne varevogne
34136000 Varevogne
34136100 Små varevogne
34136200 Kassevogne
34320000 Mekaniske reservedele, undtagen motorer og motordele
34330000 Reservedele til lastbiler, varebiler og personbiler
34351100 Dæk til biler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark udbyder hermed rammeaftaler for indkøb af biler. Rammeaftalen indeholder fire (4) delaftaler.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 * 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på forskellige ekstraudstyr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

2020-13269: Rammeaftale om biler

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
34111000 Stationcars og sedaner
34111100 Stationcars
34111200 Sedaner
34113000 Køretøjer med firehjulstræk
34115000 Andre personbiler
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34131000 Åbne varevogne
34136000 Varevogne
34136100 Små varevogne
34136200 Kassevogne
34320000 Mekaniske reservedele, undtagen motorer og motordele
34330000 Reservedele til lastbiler, varebiler og personbiler
34351100 Dæk til biler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark udbyder hermed rammeaftaler for indkøb af biler. Rammeaftalen indeholder fire (4) delaftaler.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 * 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på forskellige ekstraudstyr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

2020-13269: Rammeaftale om biler

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
34111000 Stationcars og sedaner
34111100 Stationcars
34111200 Sedaner
34113000 Køretøjer med firehjulstræk
34115000 Andre personbiler
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34131000 Åbne varevogne
34136000 Varevogne
34136100 Små varevogne
34136200 Kassevogne
34320000 Mekaniske reservedele, undtagen motorer og motordele
34330000 Reservedele til lastbiler, varebiler og personbiler
34351100 Dæk til biler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark udbyder hermed rammeaftaler for indkøb af biler. Rammeaftalen indeholder fire (4) delaftaler.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 * 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på forskellige ekstraudstyr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

2020-13269: Rammeaftale om biler

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
34111000 Stationcars og sedaner
34111100 Stationcars
34111200 Sedaner
34113000 Køretøjer med firehjulstræk
34115000 Andre personbiler
34115200 Motorkøretøjer til befordring af færre end 10 personer
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34131000 Åbne varevogne
34136000 Varevogne
34136100 Små varevogne
34136200 Kassevogne
34320000 Mekaniske reservedele, undtagen motorer og motordele
34330000 Reservedele til lastbiler, varebiler og personbiler
34351100 Dæk til biler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Banedanmark udbyder hermed rammeaftaler for indkøb af biler. Rammeaftalen indeholder fire (4) delaftaler.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2 * 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på forskellige ekstraudstyr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers egenkapital det seneste disponible regnskabsår skal være positiv.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/02/2021
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2020
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2020