Services - 47797-2023

24/01/2023    S17

Poland-Czarne: Forestry services

2023/S 017-047797

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
National registration number: 8430003040
Postal address: ul. Długa 2
Town: Czarne
NUTS code: PL637 Chojnicki
Postal code: 77-330
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Bąk, Magdalena Wojciechowska
E-mail: czarne@szczecinek.lasy.gov.pl
Telephone: +48 598332011
Fax: +48 598332015
Internet address(es):
Main address: http://www.czarne-czluchowskie.szczecinek.lasy.gov.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie w roku 2022 - leśnictwo Bagnica

Reference number: NI.270.1.3.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie w roku 2022 Pakiet XIII – leśnictwo Bagnica

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
75251120 Forest-firefighting services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 10/01/2022
End: 31/12/2022

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2022/S 022-055720

Section V: Award of contract/concession

Contract No: NI.270.1.3.2021
Lot No: 13
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie w roku 2022 -leśnictwo Bagnica

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
77200000 Forestry services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: PL637 Chojnicki
VII.1.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów leśnych, uboczne użytkowanie lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie w roku 2022 w zakresie określonym w załączniku nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 10/01/2022
End: 31/12/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 563 974.15 PLN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Zakład Usług Leśnych Krzysztof Szadziewicz
Postal address: ul.Czarna 27
Town: Rzeczenica
NUTS code: PL637 Chojnicki
Postal code: 77-304
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Zakład Usług Leśnych Alicja Stryszyk
Postal address: ul. Gajowa 8/1
Town: Lipka
NUTS code: PL411 Pilski
Postal code: 77-420
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Zakład Usług Leśnych Marcin Szostak
Postal address: ul. Rzeczenicka 23b
Town: Przechlewo
NUTS code: PL637 Chojnicki
Postal code: 77-320
Country: Poland
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

W trakcie realizacji Umowy w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu paliw płynnych. Wzrost cen paliw płynnych, o którym powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do określonych cen jednostkowych czynności wchodzących w Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 555 565.08 PLN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 563 974.15 PLN