We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 478525-2018

30/10/2018    S209

Czech Republic-Hradec Králové: Forestry services

2018/S 209-478525

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 189-427288)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Lesy České republiky, s.p.
National registration number: 42196451
Postal address: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 500 08
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Ing. Jitka Hejlová
E-mail: zakazky@lesycr.cz
Telephone: +420 956999204
Fax: +420 495262391
Internet address(es):
Main address: https://lesycr.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2019+

Reference number: 099/2018/161
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/10/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 189-427288

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 01/11/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 05/11/2018
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 01/11/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 05/11/2018
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

V souvislosti s Vysvětlením/změnou /doplněním zadávací dokumentace č. 2 zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek.