Services - 478525-2018

30/10/2018    S209

Czech Republic-Hradec Králové: Forestry services

2018/S 209-478525

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 189-427288)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Lesy České republiky, s.p.
National registration number: 42196451
Postal address: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Town: Hradec Králové
NUTS code: CZ052 Královéhradecký kraj
Postal code: 500 08
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Ing. Jitka Hejlová
E-mail: zakazky@lesycr.cz
Telephone: +420 956999204
Fax: +420 495262391
Internet address(es):
Main address: https://lesycr.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.lesycr.cz/profile_display_2.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2019+

Reference number: 099/2018/161
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění VZ (resp. jejích jednotlivých částí) je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezené smluvní územní jednotky (SÚJ). Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na SÚJ vykonávat, zahrnují a) pěstební činnosti, vč. dodávek sadebního materiálu; b) těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/10/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 189-427288

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 01/11/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 05/11/2018
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 01/11/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 05/11/2018
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

V souvislosti s Vysvětlením/změnou /doplněním zadávací dokumentace č. 2 zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek.