Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 478604-2021

22/09/2021    S184

Hrvatska-Dubrovnik: Medicinske naprave

2021/S 184-478604

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
Nacionalni registracijski broj: 75970517069
Poštanska adresa: Dr. Roka Mišetića 2
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Luce Pećar
E-pošta: nabava@bolnica-du.hr
Telefon: +385 202431740
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bolnica-du.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava medicinske opreme i namještaja za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije po grupama (ukupno 29 grupa)

Referentni broj: 4-08-21/EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33100000 Medicinske naprave
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava medicinske opreme i namještaja za potrebe dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije po grupama (ukupno 29 grupa)

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 773 300.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Operacijski stolovi za potrebe jednodnevne kirurgije s potrebnim dodacima i nastavcima

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33192230 Operacijski stolovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20 000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Operacijski stolovi za potrebe jednodnevne kirurgije s potrebnim dodacima i nastavcima

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Dodatnih funkcionalnih karakteristika opreme DFKO / Ponder: 35 bodova - 35%
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 55 bodova - 55%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Kirurška stolica s držačem za ruke za operatera - 2 kom

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33192000 Medicinski namještaj
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20 000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Kirurška stolica s držačem za ruke za operatera - 2 kom

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Lampe i stativi, ugradbena i pokretna oprema za prostor dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33162100 Uređaji za operacijske sale
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20 000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Lampe i stativi, ugradbena i pokretna oprema za prostor dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Dodatnih funkcionalnih karakteristika opreme DFKO / Ponder: 30 bodova - 30%
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 60 bodova - 60%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Aspiracijske pumpe za primjenu u jednodnevnoj kirurgiji i dnevnoj bolnici

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33190000 Razne medicinske naprave i proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Aspiracijske pumpe za primjenu u jednodnevnoj kirurgiji i dnevnoj bolnici

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Monitori vitalnih funkcija i sustav centralnog monitoringa

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33195000 Sustav nadzora pacijenata
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Monitori vitalnih funkcija i sustav centralnog monitoringa

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Dodatnih funkcionalnih karakteristika opreme DFKO / Ponder: 30 bodova - 30%
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 60 bodova - 60%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema za davanje terapije (infuzomati i perfuzori)

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33194100 Naprave i instrumenti za infuziju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Oprema za davanje terapije (infuzomati i perfuzori)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Dodatnih funkcionalnih karakteristika opreme DFKO / Ponder: 30 bodova - 30%
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 60 bodova - 60%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema za praćenje parametara rada srca

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33123210 Uređaji za praćenje funkcije srca
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Oprema za praćenje parametara rada srca

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Pokretni RTG uređaj C-luk s digitalnim ravnim detektorom

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33111000 Rendgenske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Pokretni RTG uređaj C-luk s digitalnim ravnim detektorom

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Dodatnih funkcionalnih karakteristika opreme DFKO / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 80 bodova - 80%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

UZV uređaj za pedijatriju

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33124120 Dijagnostički ultrazvučni sustavi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

UZV uređaj za pedijatriju

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 905
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

UZV uređaj za kardiologiju

Grupa br.: 10
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33112100 Uređaj za ultrazvučni ispitivanje srca
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

UZV uređaj za kardiologiju

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 105
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 905
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

UZV uređaj za kirurgiju

Grupa br.: 11
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33112200 Jedinica za ultrazvuk
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

UZV uređaj za kirurgiju

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Endoskopski stup za abdominalne laparaskopske zahvate u jednodnevnoj kirurgiji s pripadajućim nastavcima i dodacima

Grupa br.: 12
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33160000 Operacijska tehnika
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Endoskopski stup za abdominalne laparaskopske zahvate u jednodnevnoj kirurgiji s pripadajućim nastavcima i dodacima

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Endoskopski stup za artroskopiju i ORL

Grupa br.: 13
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33160000 Operacijska tehnika
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Endoskopski stup za artroskopiju i ORL

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Endoskopski stup za ginekološke zahvate u jednodnevnoj kirurgiji s pripadajućim nastavcima i dodacima

Grupa br.: 14
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33160000 Operacijska tehnika
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Endoskopski stup za ginekološke zahvate u jednodnevnoj kirurgiji s pripadajućim nastavcima i dodacima

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Mobilni endoskopski stup s endoskopima (stroboskop)

Grupa br.: 15
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33124110 Dijagnostički sustavi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Mobilni endoskopski stup s endoskopima (stroboskop)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Video stup s videobronhoskopom za primjenu u pulmološkoj dnevnoj bolnici

Grupa br.: 16
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33124110 Dijagnostički sustavi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Video stup s videobronhoskopom za primjenu u pulmološkoj dnevnoj bolnici

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Video stup s fleksibilnih gastroskopom i kolonoskopom za primjenu u gastroeneterološkoj dnevnoj bolnici

Grupa br.: 17
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33124110 Dijagnostički sustavi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Video stup s fleksibilnih gastroskopom i kolonoskopom za primjenu u gastroeneterološkoj dnevnoj bolnici

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Uređaj za polisomnografiju prilagođen pedijatrijskim pacijentima za primjenu u pulmologiji

Grupa br.: 18
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33124110 Dijagnostički sustavi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Uređaj za polisomnografiju prilagođen pedijatrijskim pacijentima za primjenu u pulmologiji

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema za sterilizaciju i dezinfekciju

Grupa br.: 19
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33191000 Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Oprema za sterilizaciju i dezinfekciju

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Razna medicinska oprema za potrebe dnevne bolnice

Grupa br.: 20
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33190000 Razne medicinske naprave i proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Razna medicinska oprema za potrebe dnevne bolnice

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Aparat za krio i termoterapiju s pripadajućim manžetama

Grupa br.: 21
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33190000 Razne medicinske naprave i proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Aparat za krio i termoterapiju s pripadajućim manžetama

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Aparat za terapiju HILT laserom

Grupa br.: 22
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33190000 Razne medicinske naprave i proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Aparat za terapiju HILT laserom

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Stol za provođenje Bobath terapije

Grupa br.: 23
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33192150 Terapeutski kreveti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Stol za provođenje Bobath terapije

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Mobilno pomagalo za pasivnu rehabilitaciju ramena

Grupa br.: 24
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33190000 Razne medicinske naprave i proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Mobilno pomagalo za pasivnu rehabilitaciju ramena

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Inkubator/agitator za poolove trombocita

Grupa br.: 25
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33192330 Oprema za transfuziju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Inkubator/agitator za poolove trombocita

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Centrifuga za doze pune krvi (12 doza)

Grupa br.: 26
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33192330 Oprema za transfuziju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Centrifuga za doze pune krvi (12 doza)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Uređaj za suho otapanje i grijane svježe smrznute plazme, krvi i ostalih preparata

Grupa br.: 27
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33192330 Oprema za transfuziju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Uređaj za suho otapanje i grijane svježe smrznute plazme, krvi i ostalih preparata

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 90 bodova - 90%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Pokretni RTG uređaj

Grupa br.: 28
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33111000 Rendgenske naprave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Pokretni RTG uređaj

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Dodatnih funkcionalnih karakteristika opreme DFKO / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 10 bodova - 10%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 80 bodova - 80%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Monoplanarni angiografski RTG uređaj za kardiološke intervencije i intervencije na perifernim krvnim žilama

Grupa br.: 29
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33100000 Medicinske naprave
33111720 Uređaji za angiografiju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

OB Dubrovnik, dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik

II.2.4)Opis nabave:

Monoplanarni angiografski RTG uređaj za kardiološke intervencije i intervencije na perifernim krvnim žilama

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Dodatnih funkcionalnih karakteristika opreme DFKO / Ponder: 11 bodova - 11%
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij Trajanja jamstvenog roka KJR / Ponder: 9 bodova - 9%
Kriterij troška - Naziv: Kriterij Cijena ponude KCP / Ponder: 80 bodova - 80%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Za projekt ''Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću'' Opća bolnica Dubrovnik je dana 25. 10. 2019. godine potpisala Ugovor br. KK.08.1.2.03.0034 za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte financ

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 082-210897
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/08/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Dogan Septem d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 93285858667
Poštanska adresa: Varaždinska 1
Mjesto: Sesvete
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10360
Država: Hrvatska
E-pošta: info@dogan.hr
Telefon: +385 12063764
Telefaks: +385 12063764
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 536 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 535 500.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
01/09/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 3
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 5
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Retina-ORL Centar Zagreb d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 32928250651
Poštanska adresa: Hrelićka 64/66
Mjesto: zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: edita.mikec@retina.hr
Telefon: +385 16607361
Telefaks: +385 16607363
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 56 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 30 600.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 6
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
02/09/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: B.Braun Adria d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52275049572
Poštanska adresa: Hondlova 2/9
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: amela.jakus@bbraun.com
Telefon: +385 17789484
Telefaks: +385 17789400
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 210 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 207 200.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku deset dana, i to od dana:

? objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

? objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

? objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

? otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

? primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi ili izmjenu Dokumentacije o nabavi, Naručitelj će, sukladno članku 419. ZJN 2016, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Mjesto: Zagreb
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/09/2021