Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 478660-2021

22/09/2021    S184

Poland-Gdansk: Antithrombotic agents

2021/S 184-478660

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 161-422591)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
National registration number: 9570730409
Postal address: ul. Dębinki 7
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-952
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Wójciga
E-mail: kwojciga@uck.gda.pl
Telephone: +48 583492238
Fax: +48 583492074
Internet address(es):
Main address: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
Address of the buyer profile: https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa produktów leczniczych dla UCK

Reference number: 141/PN/2021
II.1.2)Main CPV code
33621100 Antithrombotic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załączniku nr 3 do SWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części.

3. Dostawy będą następować sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do 2 dni od daty otrzymania zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Apteki Szpitalnej.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/09/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 161-422591

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 20/09/2021
Local time: 09:30
Read:
Date: 24/09/2021
Local time: 09:30
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 20/09/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 24/09/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: