Varer - 478663-2017

30/11/2017    S230

Belgien-Bruxelles: UCA 16/072 — Indkøb af tilbehør til navneskilte — parti 1: indkøb af stropper med grafisk logo eller med grafisk logo med tekst (afhængigt af arrangementet) — parti 2: indkøb af andre stropper

2017/S 230-478663

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, secrétariat général
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: unité de coordination des acquisitions, bureau JL 10 70 KL
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2172
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

UCA 16/072 — Indkøb af tilbehør til navneskilte — parti 1: indkøb af stropper med grafisk logo eller med grafisk logo med tekst (afhængigt af arrangementet) — parti 2: indkøb af andre stropper.

Sagsnr.: UCA 16/072.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
35121300 Sikkerhedstilbehør
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indgåelse af rammeaftaler vedrørende indkøb af tilbehør til badges (2 partier).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 220 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

UCA -16/072 — Indkøb af stropper med grafisk logo eller grafisk logo med tekst (afhængigt af arrangementet)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35123400 Passerkort
39294100 Informations- og markedsføringsprodukter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af stropper med grafisk logo eller grafisk logo og tekst (afhængigt af arrangementet).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

UCA -16/072 — Indkøb af andre stropper

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35123400 Passerkort
39294100 Informations- og markedsføringsprodukter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 2: indkøb af tekstilstropper, lynlås-nøglesnor, clips til badges, badgeholder i fleksibelt vinyl, plastic badgeholder med sikker åbning, plastic badgeholder med frontåbning, PVC-adgangskort, hvide skrivbare badges, badges til parkeringskort:

2.1. tekstilstropper med en karabinhage

2.2. lynlås-nøglesnor

2.3. krokodille-badgeclip med lukkemekanisme i plastic

2.4. hvid plastic tang

2.5. badgeholder i fleksibelt vinyl

2.6. plastic badgeholder med sikker åbning

2.7. plastic badgeholder med frontåbning

2.8. PVC-adgangskort i 5 forskellige farver

2.9. hvidt skrivbart badge

2.10. badge til parkeringskort.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Yderligere produkter kan leveres efter anmodning.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 026-045058
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: UCA -16/072
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Indkøb af andre stropper

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
31/07/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Triple A & C Trading sprl
Postadresse: rue Dupré 119 B13
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1090
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 130 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning af klageren.

En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

De proceduremæssige tidsfrister kan forlænges grundet afstand med en enkelt periode på 10 dage uanset den relevante parts sædvanlige bopæl eller virksomhedsdomicil.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, secrétariat général — DGA4 — unité de coordination des acquisitions
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2172
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2017