Építési beruházás - 478834-2017

30/11/2017    S230

Magyarország-Gyál: Építési munkák

2017/S 230-478834

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Gyál Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16208
Postai cím: Kőrösi út 112–114.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rozgonyi Erik, címzetes főjegyző
E-mail: jegyzo@gyal.hu
Telefon: +36 29540937
Fax: +36 29340028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyal.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.gyal.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ építés kivitelezése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ építés kivitelezése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 431 458 861.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Gyál, Ady Endre u. 22. alatti sporttelep (hrsz.: 3551/1).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

500 férőhelyes sportcsarnok és egy hozzá kapcsolódó Kézilabda Képzési Központ kivitelezése, a szükséges gyártmány-, részlet, és egyéb tervek elkészítésével, engedélyek, jóváhagyások beszerzésével, amire vállalkozónak a rendeltetésszerű használatnak megfelelő megvalósításhoz szüksége van.

A küzdőtér mérete a nemzetközi szabványnak megfelelő kézilabdapálya biztonsági sávokkal (22x45m). Ehhez kapcsolódik egy 500 fő elhelyezésére szolgáló nézőtér. A szükséges helyiségek: 4 db sportolói, 2-2 db edzői és bírói öltöző a hozzátartozó előtérrel, WC-vel, mosdó-zuhanyzó blokkal. Ezen kívül szertár, raktár, elsősegélynyújtó hely, takarító szertár, raktár, gépészeti és elektromos helyiség, lépcsők, rámpák, közlekedők, porta, pénztár, előcsarnok, büfé, ruhatár, női-, férfi-, gyermek-mozgáskorlátozott vizes blokkok.

További kiszolgáló helységek:

— gépészeti és elektromos helyiség 30 m2,

— lépcsők, rámpák, közlekedők 250 m2,

— előcsarnok, porta, pénztár 220 m2,

— büfé, ruhatár, vendég vizes blokk 140 m2.

Ajánlatkérő társasági adó támogatás felhasználásával a későbbiekben társberuházót kíván a fejlesztésbe bevonni, ha Magyarország Kormánya ehhez hozzájárul és a projekt a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatásban részesül. A fenti feltételek megvalósulása esetén a közbeszerzési szerződés ennek megfelelően módosításra kerül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő naptári hónapokban min. 24 hónap, max. 36 hónap / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági és környezetvédelmi terv kidolgozottsága / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 147-303618
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Gyáli Sportcsarnok és Kézilabda Képzési Központ építés kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: HIDI TOP Kft.
Postai cím: Madách u. 2.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KINAMÉ Kft.
Postai cím: Toldi M. u. 45.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 431 458 861.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1.

Ajánlattevő neve: HIDI TOP Kft. (adószám: 12314331-2-13.) és KINAMÉ Kft. (adószám: 13045726-2-13) közös ajánlattevők.

Közös ajánlattevők címe: 2360 Gyál, Madách u. 2.

2.

VITÉP '95 Vízügyi és Épitőipari Korlátolt Felelősségű Társaság.

2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/A.

adószám: 12017539-2-13.

Valamennyi ajánlattevő KKV.

Alvállalkozó villanyszerelési munkákra lesz igénybe véve.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148-150. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/11/2017