Építési beruházás - 478846-2017

30/11/2017    S230

Magyarország-Győr: Magasépítési munka

2017/S 230-478846

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15514
Postai cím: Orgona utca 10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
E-mail: szekely.katalin@gyorszol.hu
Telefon: +36 96511420
Fax: +36 96511656
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyorszol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.gyorszol.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés Árpád parkolóház és balett-terem építésére a „Kerékpáros és parkolási infrastruktúrafejlesztés Győrben” című TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001 számú, pályázat keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés Árpád parkolóház és balett-terem építésére a „Kerékpáros és parkolási infrastruktúrafejlesztés Győrben” című TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001 számú, pályázat keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 674 869 893.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
45213312 Parkolóház építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Győr, Árpád út 44. (6989 hrsz).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az épületben nyitott gépjárműtároló és a Győri Balett számára egy balett terem funkciójú egység kerül kialakításra pince+földszint+4 szint magasságban, az 5. – tető- – szintet zöldtetőként kialakítva, félszint eltolásos szerkesztés szerint:

— 205 db – ezen belül 5 db mozgáskorlátozott – parkolóhely, integrált parkolás informatikai rendszer telepítésével, beüzemelésével, ezen belül 6 db elektromos töltőállomás, továbbá motorparkoló és kerékpártároló kialakítása;

— 2 db, egyenként 8 személyes, 630 kg teherbírású, hidraulikus, gépház nélküli, személyfelvonó – nyertes ajánlattevő tervezésében, engedélyeztetésében és kivitelezésében;

— 453 m2 Balett Stúdió: balett terem (223 m2) és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (öltözők, fürdők, mosókonyha, stb.).

Az épület tartószerkezete vízzáró vasbetonfalakkal körbe zárt, a terep alatt egy szint mélységű pincéből és a ráépülő, földszint +5 szint magasságú felépítményi részből áll:

— alapozás tömörített homokos kavicságyon készülő monolit vasbeton lemezalap. Felépítményi tartószerkezeti rendszer: monolit vasbeton pillérek, falak, általuk alátámasztott vasbeton síklemez. Liftek, légtechnikai aknák, lépcsők tartószerkezete: monolit vasbeton. (összesen: 4 600 m3 beton bedolgozás);

— a lépcsőház fűtetlen terület: 20,0 cm vastag nútféderes mészhomok tégla falazat rendszerazonos habarccsal. A parkolóházi területeken kialakított hőszigetelt-fűtött terek térelhatárolása: 30,0 cm vtg. jó hőszigetelő képességű kerámia kézi falazóelemekkel, hőszigetelő falazó habarccsal;

— a homlokzati kialakítás: szerelt szálcement homlokzat (összesen: 700 m2);

— a monolit vasbeton szerkezetek a nyertes ajánlattevő által, betontechnológus bevonásával, készített betontechnológiai tervnek megfelelően készítendők. Munkaterület lehatárolásának, meglévő közművek feltárást követő megvédésének, illetve magas vízállás esetén az alkalmazandó víztelenítési megoldásának tervezése a nyertes ajánlattevő feladata;

— balett-terem (223m2): tartószerkezeti szempontból eldilatált módon készül (alaplemezen kívül az összes felmenő szerkezet különálló), megfelelő hang- és hőszigeteléssel, külön akusztikai kialakítással (összesen: 275m2). Belső területeken gipszkarton és mészhomok tégla falazatok, teremben kombinált sportpadló, balettszőnyeg fedéssel;

— a III. és IV. emelet Teleki László utcai oldalán, illetve a IV. emelet keleti oldalán, továbbá az egész 5. – tető- – szinten – összesen: 1 276m2 – intenzív zöldtető, ennek megfelelő szigetelési rendszerrel, automata öntözési rendszerrel, arra vonatkozó vállalással, hogy az intenzív zöldtetőn és egyéb zöld területen elhelyezésre kerülő növények elpusztulása és/vagy megsemmisülése esetén feltétel nélkül, a pusztulás és/vagy megsemmisülés okának és okozójának vitatása nélkül a vállalásnak megfelelő számú növény cserére, pótlásra kerül, mely vállalás szerinti kontingens kimerülését követően a szerződéstervezetben meghatározott jótállási kötelezettség szerint köteles a teljesítésre e körben is;

— a megvalósításához szükséges kulcsszemélyzet – így különösen az alkalmassági feltételekben előírt, illetve az értékelés alá vont szakértelmekkel rendelkező szakemberek – biztosítása.

Részekre történő ajánlattétel biztosítása mellőzésének indoka: közbeszerzés tárgya szerinti kivitelezési munka egy építmény és nem építmények megépítésére vonatkozik. A parkolóház magában foglalja a balett termet, közös tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, közös közműellátás, így a parkolóház és a balett terem műszakilag, kivitelezés-technológiailag, megbonthatatlan egységet képez.

A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása).

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata / Súlyszám: 22
Minőségi kritérium - Név: 2.1 (A szempont megnevezése a VI.4.3) pontban található.) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.2 (A szempont megnevezése a VI.4.3) pontban található.) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2.3 Az ajánlattevő által a kivitelezés teljesítésébe bevonásra kerülő szakember (1fő) zöldtető kialakítási/építési munkákban szerzett gyakorlata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min0/max 7hónap) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 3. Cserenövények biztosítására többlet-vállalás szerinti mennyiség (db; Kbt. 77.§ (1) szerint max230 db) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő; Kbt. 77.§ (1) szerint min0/max5 fő) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Kerékpáros és parkolási infrastruktúrafejlesztés Győrben” című pályázat keretében – TOP-6.4.1-15-GY1 – Fenntartható városi közlekedésfejlesztés.
II.2.14)További információk

II.2.5 pont esetében:

— Pontszám 0-10-ig;

— Módszer:

o 1.é.sz.: fordított arányosítás;

o 2., 3.,4.é.sz.: egyenes arányosítás;

A 2.é.sz. tekintetében megnevezhető szakemberekre vonatkozó előírások az ajánlati dokumentáció 6.2.2.2 pont/40.oldal találhatók.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 127-258401
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés Árpád parkolóház és balett-terem építésére a „Kerékpáros és parkolási infrastruktúrafejlesztés Győrben” című TOP-6.4.1-15-GY1-2016-00001 számú, pályázat keretében.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft. (W-E 2017 KONZORCIUM vezető)
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Euro Generál Zrt. (W-E 2017 KONZORCIUM tag)
Postai cím: Vízmű u. 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 784 998 985.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 674 869 893.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az V.2.5) ponthoz (a szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósításra kerülő részének ismertetése):

West Hungária Bau Kft.: Felvonulás, ideiglenes melléklétesítmények, zsaluzás, földmunka, síkalapozás, állványozás, helyszíni beton és vasbeton munka, előregyártott épületszerkezetek, falazás és egyéb kőművesmunkák, vakolás belső térben, homlokzati felületképzés, szárazépítés, homlokzatburkolás, burkolás belső térben, homlokzati nyílászárók, belső nyílászárók, lakatos szerkezetek, felületképzés, szigetelés, információs rendszerek, piperetárgyak elhelyezése, belsőépítészeti munkák, vízellátás, csatornázás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés központi fűtés, szellőzés, központi hűtés, elosztó- és kapcsoló berendezések, kábeltartók, védőcsövek, kábelek vezetékek, világítótestek, lámpatestek, villamos szerelvények, dugaszolóaljzatok, kapcsolók, EPH hálózat kiépítése, villámvédelmi és földelő rendszer, tűzjelző rendszer, CCTV rendszer, beléptető és kaputelefon rendszer, IT rendszer, CO érzékelő rendszer, RWA rendszer, Épületfelügyeleti rendszer, Zöldtetők kialakítása, burkolás és öntözőrendszer telepítése, növények- növénylista szerint, parkolástechnika, forgalomtechnika, személyfelvonó szerelés, betontechnológus tevékenység.

EURO GENERAL Zrt.: Felvonulás, ideiglenes melléklétesítmények, zsaluzás, földmunka, síkalapozás, állványozás, helyszíni beton és vasbeton munka, előregyártott épületszerkezetek, falazás és egyéb kőművesmunkák, vakolás belső térben, homlokzati felületképzés, szárazépítés, homlokzatburkolás, burkolás belső térben, homlokzati nyílászárók, belső nyílászárók, lakatos szerkezetek, felületképzés, szigetelés, információs rendszerek, piperetárgyak elhelyezése, belsőépítészeti munkák, vízellátás, csatornázás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés központi fűtés, szellőzés, központi hűtés, elosztó- és kapcsoló berendezések, kábeltartók, védőcsövek, kábelek vezetékek, világítótestek, lámpatestek, villamos szerelvények, dugaszolóaljzatok, kapcsolók, EPH hálózat kiépítése, villámvédelmi és földelő rendszer, tűzjelző rendszer, CCTV rendszer, beléptető és kaputelefon rendszer, IT rendszer, CO érzékelő rendszer, RWA rendszer, Épületfelügyeleti rendszer, Zöldtetők kialakítása, burkolás és öntözőrendszer telepítése, növények- növénylista szerint, parkolástechnika, forgalomtechnika, személyfelvonó szerelés.

2) Nyertes ajánlattevők adószáma:

West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) adószám: 11469830-2-44.

EURO GENERAL Zrt. (9026 Győr, Vízmű u. 2.) adószám: 22927800-2-08.

3) Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

— W-E 2017 KONZORCIUM (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) Tagok:

West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.) adószám: 11469830-2-44.

EURO GENERAL Zrt. (9026 Győr, Vízmű u. 2.) adószám: 22927800-2-08.

— FK System Építő Kft. (9028 Győr Richter János utca 3.) adószám: 13941770-2-08.

— Zeron Zrt. (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 1. emelet 3.) adószám: 23077355-2-05.

— ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) adószám: 10738885-2-20.

4) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempont megnevezése: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás II.2.5) ponthoz:

2.1. értékelési szempont megnevezése: Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M2.2) pont szerinti feltételnek való megfeleléshez megnevezett szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot meghaladó, tartószerkezeti átalakítási/építési munkákban szakmai gyakorlata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min0/max60 hónap)

2.2. értékelési szempont megnevezése: Az ajánlattevő által a kivitelezés teljesítésébe bevonásra kerülő szakember (1fő) sportpadló és/vagy speciális akusztikai feltételeknek megfelelő tér kialakítási/építési munkákban szerzett gyakorlata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min0/max5 hónap).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/11/2017