Építési beruházás - 479045-2020

12/10/2020    S198

Magyarország-Budapest: Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

2020/S 198-479045

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_48222352
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc út 88-92.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szimicsku-Földi Eszter
E-mail: foldi.eszter@varosfejlesztes21.eu
Telefon: +36 305635167
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.csepel.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65401426
Postai cím: Szent Imre tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálcsics Ferenc
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Telefon: +36 305635167
Fax: +36 12782107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.csepel.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás mélyépítési munkákra 2020

Hivatkozási szám: EKR000688512020
II.1.2)Fő CPV-kód
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás mélyépítési munkákra 2020.

Nyertes Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

Meglévő szilárd burkolatú utak felújítása, megerősítése

Földutak szilárd burkolattal való ellátása

Általános bontási, áthelyezési munkák

Terület előkészítés, tereprendezés

Földművek építése

Közművek kiváltása, bontás, építése (hírközlés-, elektromos-, vízi-, gáz-, távhő közmű)

Forgalomtechnikai munkák

Zöld felületek rendezése, kiépítése

Tervezési (megvalósulási tervek), dokumentálási feladatok

Felügyelet, védelem biztosítása

Csapadékvíz elvezetésének kiépítése

Zárt csapadékvíz elvezetési rendszer-

Szikkasztó rendszer-

Helyi tározós – szikkasztó rendszer kialakításával

Meglévő csapadékvíz elvezetési rendszer felújítása

Forgalomtechnikai létesítmények és közlekedésbiztonsági elemek kiépítése

Ideiglenes, építés alatti állapotok forgalmi rendjének kiépítése ideiglenes létesítmények építése és bontása

Közművek védelembe helyezése

Zöldfelület rendezése

Együttműködés az esetlegesen felmerülő engedélyezési- és vagy ellenőrzési eljárásokban

A kivitelezés pontos műszaki tartalma az egyes részek lehívásakor kerül sor.

Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési feladat végrehajtása során Megrendelővel- és/vagy megbízott műszaki ellenőrével és/vagy tervezői művezetéssel megbízottjával együtt kell működnie. A kivitelezés során törekedni kell a környezeti terhelések-, illetve a lakosság zavarásának/korlátozásának minimalizálására. A szerződések értéke a projektek méretétől és keretösszegétől függően változó, az első szerződés megkötésére előre láthatólag a keretmegállapodás létrejöttét követő első 6 hónapon kerül sor. A keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan legalább 4, maximum 8 db írásbeli konzultáció tervezett. Egy lehívási egységben több, jellemzően egy régióra vonatkozó-, egymással forgalomtechnikailag összefüggő-, több utat és/vagy útszakaszt magában foglaló műszaki tartalom szerepel-

Az írásbeli konzultációk számától függetlenül, összesen, az alábbi mennyiségi érékek megvalósítása tervezett:

1. útépítési és/vagy útfelújítás: szintbeli útkereszteződéssel érintett, intenzív beépítésű, régészeti védelem alatt álló területen végzett 20 000 fm útépítés vagy útfelújítás ami tartalmaz legalább:

a. járdaépítés 12 200 m2

b. közmű kiváltások, mely tartalmaznak 800 mm átmérőjű csapadékvíz csatorna (tokos betoncső)

Építési és/vagy kiváltási munkát, – 600 mm-nél nagyobb átmérőjű ivóvízvezeték építési és/vagy kiváltási munkát

c. 4 700 m2 alapterületet elérő burkolt padka építési munka

2. vízelvezés legalább 5000 fm hosszban ami tartalmaz legalább:

a. összesen 1000 m3-es hasznos kapacitású szikkasztó blokkok építést, melyből legalább 300 db intenzív beépítésű, régészti védelem alatt álló lakott területen helyezkedik el b. út alatti irányított fúrással végzett 500 mm átmérőjű csapadékvíz csatorna építést és/vagy kiváltást

c. összesen legalább 600 fm, közút burkolatába épített rácsos folyóka telepítése

3. kiemelt útszakaszok esetén, a forgalom fenntartása mellett végzett útépítés és/vagy felújítási munkák legalább 20 000 fm hosszban

4. rézsűszabályozás tekintetében legalább 2600 fm hosszban

5. zöld terület rendezés legalább 11 000 m2 területen

A keretmegállapodás időtartama alatt a fenti mennyiségtől +30 % mennyiségi eltérés lehetséges

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45111100 Bontási munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45112711 Tereprendezési munkák parkokban
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45213316 Járdák kivitelezése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45233125 Útkereszteződés építése
45233128 Körforgalom építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233150 Forgalomlassító szerkezetek építése
45233161 Gyalogút építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45233293 Köztéri bútorok szerelése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45247130 Vízvezeték építése
45232452 Vízelvezetés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

Meglévő szilárd burkolatú utak felújítása, megerősítése

Földutak szilárd burkolattal való ellátása

Általános bontási, áthelyezési munkák

Terület előkészítés, tereprendezés

Földművek építése

Közművek kiváltása, bontás, építése (hírközlés-, elektromos-, vízi-, gáz-, távhő közmű)

Forgalomtechnikai munkák

Zöld felületek rendezése, kiépítése

Tervezési (megvalósulási tervek), dokumentálási feladatok

Felügyelet, védelem biztosítása

Csapadékvíz elvezetésének kiépítése

Zárt csapadékvíz elvezetési rendszer-

Szikkasztó rendszer-

Helyi tározós – szikkasztó rendszer kialakításával

Meglévő csapadékvíz elvezetési rendszer felújítása

Forgalomtechnikai létesítmények és közlekedésbiztonsági elemek kiépítése

Ideiglenes, építés alatti állapotok forgalmi rendjének kiépítése

Ideiglenes létesítmények építése és bontása

Közművek védelembe helyezése

Zöldfelület rendezése

Együttműködés az esetlegesen felmerülő engedélyezési- és vagy ellenőrzési eljárásokban

A kivitelezés pontos műszaki tartalma az egyes részek lehívásakor kerül sor.

Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezési feladat végrehajtása során Megrendelővel- és/vagy megbízott műszaki ellenőrével és/vagy tervezői művezetéssel megbízottjával együtt kell működnie. A kivitelezés során törekedni kell a környezeti terhelések-, illetve a lakosság zavarásának/korlátozásának minimalizálására.

A szerződések értéke a projektek méretétől és keretösszegétől függően változó, az első szerződés megkötésére előre láthatólag a keretmegállapodás létrejöttét követő első 6 hónapon kerül sor.

A keretmegállapodás időtartama alatt várhatóan legalább 4, maximum 8 db írásbeli konzultáció tervezett. Egy lehívási egységben több, jellemzően egy régióra vonatkozó-, egymással forgalomtechnikailag összefüggő-, több utat és/vagy útszakaszt magában foglaló műszaki tartalom szerepel

Az írásbeli konzultációk számától függetlenül, összesen, az alábbi mennyiségi érékek megvalósítása tervezett:

1. útépítési és/vagy útfelújítás: szintbeli útkereszteződéssel érintett, intenzív beépítésű, régészeti védelem alatt álló területen végzett 20 000 fm útépítés vagy útfelújítás ami tartalmaz legalább:

a. járdaépítés 12 200 m2

b. közmű kiváltások, mely tartalmaznak 800 mm átmérőjű csapadékvíz csatorna (tokos betoncső) építési és/vagy kiváltási munkát, – 600 mm-nél nagyobb átmérőjű ivóvízvezeték építési és/vagy kiváltási munkát

c. 4 700 m2 alapterületet elérő burkolt padka építési munka

2. vízelvezés legalább 5000 fm hosszban ami tartalmaz legalább:

a. összesen 1000 m3-es hasznos kapacitású szikkasztó blokkok építést, melyből legalább 300 db intenzív beépítésű, régészti védelem alatt álló lakott területen helyezkedik el

b. út alatti irányított fúrással végzett 500 mm átmérőjű csapadékvíz csatorna építést és/vagy kiváltást

c. összesen legalább 600 fm, közút burkolatába épített rácsos folyóka telepítése

3. kiemelt útszakaszok esetén, a forgalom fenntartása mellett végzett útépítés és/vagy felújítási munkák legalább 20000 fm hosszban

4. rézsüszabályozás tekintetében legalább 2600 fm hosszban

5. zöld terület rendezés legalább 11 000 m2 területen

A keretmegállapodás időtartama alatt a fenti mennyiségtől +30 % mennyiségi eltérés lehetséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakemberek létszáma / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelés csökkentése / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának csökkentésére tett intézkedések száma / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt a felhasználásra kerülő keretösszeget egy alkalommal 30 %-al megemelheti.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részajánlattétel nem lehetséges, mert a feladatot a tényleges megrendelések ismerete nélkül sem területileg, sem funkcionálisan előre felosztani nem lehet.

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint. A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.

Értékelés módszere:

1. 1. értékelési szempont esetén pontozás

2.1- 2.4 értékelési alszempontok esetén pontozás

3.1 - 3.4 értékelési alszempontok esetén pontozás

4.1- 4.3 értékelési alszempontok esetén fordított arányosítás.

Az értékelés módszere részletesen a KD-ban.

II. 2.5) Értékelési szempontok: folytatása

1. Szakemberek létszáma: Súlyszám 10

2. Környezetterhelés csökkentése/ Súlyszám 20

2.1 Gépi erőforrásai helyszínre szállításának a tervezett tevékenység helyétől mért távolsága közúton km-ben; Súlyszám: 5

2.2 A tervezett tevékenység elvégzéséhez szükséges beszállított nyersanyagok lelőhelye a tervezett tevékenység helyétől mért távolsága közúton km-ben; Súlyszám: 5

2.3 Földmunkák során az ideiglenesen kitermelt anyagok átmeneti tárolási helye a tervezett tevékenység helyétől mért távolsága közúton (km) Súlyszám: 5

2.4 A teljesítésbe bevont, a felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában rögzített feltételnek megfelelő azon felüli, a teljesítésbe bevonni kívánt tehergépjárművek környezetvédelmi osztály jelzés szerinti értékelés szerinti magasabb besorolása Súlyszáma 5

3. Lakosság zavarásának csökkentésére tett intézkedések száma Súlyszám 10

4. Ár: Igen Súlyszáma 60

4.1 Mintakeresztszelvény fajlagos átlagára; Súlyszáma: 50

4.2 Általános tételek fajlagos átlagár; Súlyszám: 5

4.3 Pótlólagos tevékenységek fajlagos átlagár; Súlyszám: 5

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 154-376139
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás mélyépítési munkákra 2020

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_54721195
Postai cím: Hrsz. 61/36.
Város: Délegyháza
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2337
Ország: Magyarország
E-mail: info@gerulus.hu
Telefon: +36 24402330
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő (Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft) adószáma: 12533583-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/10/2020