Stavební práce - 479131-2020

12/10/2020    S198

Česko-Praha: Výstavba silnic

2020/S 198-479131

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 124-302861)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Národní identifikační číslo: 65993390
Poštovní adresa: Na Pankráci 546/56
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 140 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Pavlína Rödlová
E-mail: pavlina.rodlova@rsd.cz
Tel.: +420 954908513
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.rsd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

D7 Chlumčany zkapacitnění

Spisové číslo: 08PT-000992
II.1.2)Hlavní kód CPV
45233120 Výstavba silnic
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je výstavba čtyřpruhové dálnice II. třídy D7 Chlumčany zkapacitnění v délce 4, 448 km v návrhové kategorii D25,5/100 se středním dělícím pásem šířky 3 m.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
07/10/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 124-302861

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 03/11/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 26/11/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/11/2020
Místní čas: 10:15
Má být:
Datum: 26/11/2020
Místní čas: 10:15
VII.2)Další dodatečné informace: