Usluge - 479164-2018

31/10/2018    S210

Švedska-Solna: Upravljanje podacima o nadzoru, analiza podataka GIS-a, biostatistika i usluge upravljanja dokumentima

2018/S 210-479164

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 187-421526)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti
Poštanska adresa: Gustav III:s Boulevard 40
Mjesto: Solna
NUTS kod: SE SVERIGE
Poštanski broj: 16973
Država: Švedska
Osoba za kontakt: Procurement Back Office
E-pošta: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ecdc.europa.eu
Adresa profila kupca: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Upravljanje podacima o nadzoru, analiza podataka GIS-a, biostatistika i usluge upravljanja dokumentima

Referentni broj: OJ/2018/SRS/8990
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72322000 Usluge upravljanja podacima
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) traži usluge za upravljanje podacima i dokumentima o javnom zdravlju, uključujući upravljanje geošifriranim podacima i odgovarajućim sustavima te velikim podacima iz sustava zdravstvene skrbi. Nadalje, ECDC traži usluge u području epidemiološke statističke analize, uključujući nacrt studije, statističke savjete i razvoj aplikacija u R.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/10/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 187-421526

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Umjesto:
Datum: 07/11/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 14/11/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Umjesto:
Datum: 09/11/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 16/11/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: